Palmzondag 14 april – optocht met kinderen

Alle kinderen zijn om 10.45 uur van harte welkom aan de achterkant van de kerk (pastorie) met hun kant-en-klare palmpaasstok. Hoe je die maakt en wat alle symbolen betekenen, vind je hier.

Een broodhaantje voor bovenop de stok, koop je bij Bakkerij De Groot in de Kempenaerstraat. Een gewijd buxustakje krijg je van ons.

Aan het begin van de viering lopen de kinderen – onder begeleiding – een processie (optocht) door de kerk. De palmpaasstokken worden vervolgens bij het altaar neergelegd. Na afloop van de mis mogen de kinderen de stokken weer ophalen om ze weg te geven aan iemand die dat nodig heeft. Een zieke, een eenzame oudere, enz.