Palmpasen met optocht kinderen

Vandaag, zondag 14 april, vierden we in de kerk Palmpasen. Alle kinderen waren welkom met hun mooi versierde Palmpaasstok. Bij de kerk kregen ze nog het gewijde buxustakje erop. Toen waren alle 30 kinderen klaar voor een optocht (processie) door de kerk. Zo kon iedereen de mooi versierde stokken bewonderen.

Op deze manier herdenken we jaarlijks de intocht van Jezus in Jeruzalem, zittend op een ezel. De mensen gooiden toen palmtakken (en hun jassen) op de grond zodat hij er overheen kon lopen. Ze zwaaiden met palmtakken en riepen: ‘Hosanna!’

Dit jaar stelden op Palmzondag ook de 19 communicanten van dit jaar zichzelf in de kerk aan de parochiegemeenschap voor.

Palmzondag 14 april – optocht met kinderen

Alle kinderen zijn om 10.45 uur van harte welkom aan de achterkant van de kerk (pastorie) met hun kant-en-klare palmpaasstok. Hoe je die maakt en wat alle symbolen betekenen, vind je hier.

Een broodhaantje voor bovenop de stok, koop je bij Bakkerij De Groot in de Kempenaerstraat. Een gewijd buxustakje krijg je van ons.

Aan het begin van de viering lopen de kinderen – onder begeleiding – een processie (optocht) door de kerk. De palmpaasstokken worden vervolgens bij het altaar neergelegd. Na afloop van de mis mogen de kinderen de stokken weer ophalen om ze weg te geven aan iemand die dat nodig heeft. Een zieke, een eenzame oudere, enz.