Schola Cantorum bestaat 80 jaar!

In 1939, toen herdacht werd dat het 1200 jaar geleden was dat op instigatie van Willibrord in Oegstgeest een kerkje werd gebouwd, haalde toenmalig kapelaan Sanders zangers bijeen om de Gregoriaanse gezangen te studeren. Niet als nevenactiviteit van een meerstemmig zingend koor, maar als specialiteit. Het was de geboorte van onze Schola Cantorum. Kapelaan Sanders bevorderde het Gregoriaans ook om de kerkgangers actief en zingend bij de heilige Mis te betrekken. Het is wonderbaarlijk dat sinds die oprichting steeds weer nieuwe zangers en dirigenten zich hebben aangemeld om de lofzang van het Gregoriaans gaande te houden, al tachtig jaar! Dit feest werd gevierd op 22 september jl. tijdens de mis.