Vieren

De liturgie is een belangrijk onderdeel van het katholiek geloof.
Vele levensmomenten worden in de kerk gevierd:
H. Doopsel, E.H. CommunieH. Vormsel, Huwelijk, Vergeving, Overlijden.
De vieringen in het weekend vormen het kloppend hart van de hele gemeenschap.

Wij streven er naar iedere zondag (en zaterdagavond) de eucharistie te vieren. Dat is het centrum van ons geloof, daarin is Jezus Christus zichtbaar aanwezig.

Op sommige momenten is het niet mogelijk om de eucharistie te vieren, omdat er geen priester is. In die vieringen gaat een diaken of een pastoraal werker voor in een Woord en Communieviering of een Gebedsviering. De vieringen zijn stijlvol en goed verzorgd.

Koren

Onze parochie is gezegend met vier koren:

Schola Cantorum
Herenkoor, dat meestal op de derde zondag van de maand de eucharistieviering opluistert met Gregoriaanse gezangen.
Lees meer…

Dameskoor
Zingt in het algemeen op de eerste zondag van de maand. Ook verzorgen leden van dit koor de gezongen huwelijksmissen en uitvaarten.
Lees meer…

Gemengd Koor
Zingt gewoonlijk op de tweede zondag van de maand.
Lees meer…

 Kinder- en jongerenkoor Spirit
Is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, die van muziek houden en die graag samen zingen of muziek maken. Omdat er momenteel geen dirigent is, zingt het koor tijdelijk niet. Interesse in deze vacature? Neem snel contact op.
Meezingen of -spelen?