Vieren

De liturgie is een belangrijk onderdeel van het katholiek geloof.
Vele levensmomenten worden in de kerk gevierd:
H. Doopsel, E.H. CommunieH. Vormsel, Huwelijk, Vergeving, Overlijden.
De vieringen in het weekend vormen het kloppend hart van de hele gemeenschap.

Wij streven er naar iedere zondag (en zaterdagavond) de eucharistie te vieren. Dat is het centrum van ons geloof, daarin is Jezus Christus zichtbaar aanwezig.

Op sommige momenten is het niet mogelijk om de eucharistie te vieren, omdat er geen priester is. In die vieringen gaat een diaken of een pastoraal werker voor in een Woord en Communieviering of een Gebedsviering. De vieringen zijn stijlvol en goed verzorgd.

Huisbezoek / Communie thuis

Meer informatie over een huisbezoek en communie thuis vindt u via deze link.