Volwassenen

Bent u op zoek naar verdieping van uw geloofsbeleving? De parochie stelt ieder jaar een programma samen om uw kennis over het geloof te vergroten of om inspiratie op te doen.

Volwassenencatechese en vorming
Omdat een mens nooit af is en er altijd nieuwe mogelijkheden zijn iets te leren of te ervaren, biedt de werkgroep Volwassenencatechese ieder jaar een gevarieerd aanbod aan activiteiten, met als doel nieuwe inzichten en impulsen aan te reiken voor een verdere groei van ons geloofsleven.
Lees meer …

De Zonnebloem, afdeling Oegstgeest
Vrijwilligers van de Zonnebloem bezoeken langdurig zieken en lichamelijk gehandicapten. Ook bieden zij de mogelijkheid om samen erop uit te gaan en organiseren zij dagexcursies.
Lees meer …

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Oegstgeest
De Katholieke Bond van Ouderen is een vitale belangenorganisatie van en voor ouderen, voortgekomen uit de katholieke traditie van onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar.
Lees verder voor meer informatie …