Vormsel

Het H. Vormsel, wat is dat?

Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook de keuze gemaakt om jou de Eerste Heilige Communie te laten doen.
Nu ben je ouder en kun je zelf meedenken of je gevormd wilt gaan worden. Of je verder wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.

“Dat kan toch ook zonder dat ik gevormd word?,” denk je misschien. Misschien wel. Maar met hulp van God en de steun van mensen gaat dat veel beter. Die groep mensen vormt samen de Kerk. Daar sta je niet alleen, want de kerk is een gemeenschap van mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en willen leven vanuit zijn Geest.
Als je ervoor kiest om gevormd te worden, dan kies je zelf voor God en al die mensen die bij de kerk horen. Wanneer jij “ja” zegt op de uitnodiging om gevormd te worden, kiest God ook heel bijzonder voor jou!
Als je het Vormsel ontvangt, wil God jou helpen iemand te worden die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de heilige geest, die je in het Vormsel ontvangt, moet dat zeker lukken.

Vuurdoop

Jaarlijks vindt in Rotterdam de Vuurdoop manifestatie plaats, bedoeld voor alle tieners uit het Bisdom die in dat jaar het H.Vormsel hebben ontvangen. Ook vormelingen uit Oegstgeest gaan daar naar toe.   Wil je meer weten?
Bel of mail gerust of vul het contactformulier in.
of 071-5175304

Vormselvoorbereiding 2017

Vanaf september 2017 starten de tieners uit Oegstgeest en Katwijk met de voorbereiding voor hun vormsel.
Een eerste informatieavond (ouders en kinderen) is gepland voor 12 september om 19.30 uur in ontmoetingsruimte Sion, naast de St. Jozefkerk aan de Parklaan 28 in Wassenaar.
Vanaf maandag 18 september start het project in Oegstgeest.
Bisschop J.H.J. van den Hende zal op zaterdagavond 18 november om 19.00 uur het Heilig Vormsel toedienen aan de jongeren die dit sacrament willen ontvangen.

Het Vormsel is ook voor jou!

Hieronder lees je ervaringen uit voorgaande jaren:
“In januari 2013 zijn we  met een nieuwe groep jongeren gestart met de vormselvoorbereiding. Die voorbereiding bestaat uit ongeveer 7 bijeenkomsten van twee uur met aflsuitend de generale repetitie.
We praten op zondagochtend in groepjes over onderwerpen die in het dagelijks leven met geloven te maken hebben.”
“Vorig jaar is het Heilig Vormsel toegediend op 21 april door Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van het bisdom Rotterdam. Maar liefst 23 jonge mensen uit de parochiekernen van Oegstgeest en Katwijk ontvingen zaterdagavond 21 april het Heilig Vormsel. Bisschop van Rotterdam, monseigneur Van den Hende sprak over de betekenis van dit sacrament vandaag de dag.
Mensen vinden tegenwoordig de weg met behulp van een navigatiesysteem zoals de Tom Tom. Maar op een levensweg met allerlei emoties en gebeurtenissen is zo’n systeem niet voldoende. Dan is het waardevol om te mogen vertrouwen op de Heilige Geest als helper en trooster. De bisschop zalfde de vormelingen met chrisma olie, een heilige zalf. ‘Laat de olie doordringen in de huid, zoals de Geest doordringt in je hart.’ zo sprak hij bij het toedienen van dit sacrament dat al meer dan 2.000 jaar gebruik is in de katholieke kerk . In tegenstelling tot het H. Doopsel en de H. Communie kiezen de tieners er zelf voor om gevormd te worden. Het jongerenkoor Spirit begeleidde de mis in de Willibrordkerk met toepasselijke liederen zoals ‘More love, more power, more of you in my life’.
Aan het eind van deze viering bedankte diaken Andre van Aarle de begeleiders voor hun geduld en enthousiasme om de jongelui weer een stap op weg te helpen in de ontwikkeling van hun geloof. De ouders riep hij op om te helpen de jongeren bij de kerk betrokken te houden en ze daarin enthousiast te ondersteunen.”