Heilig Vormsel

Wat is het?

Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook de keuze gemaakt om jou de Eerste Heilige Communie te laten doen.
Nu ben je ouder en kun je zelf meedenken of je gevormd wilt gaan worden. Of je verder wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.

Dat kan toch ook zonder dat ik gevormd word?, denk je misschien. Misschien wel. Maar met hulp van God en de steun van mensen gaat dat veel beter. Die groep mensen vormt samen de Kerk. Daar sta je niet alleen, want de kerk is een gemeenschap van mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en willen leven vanuit zijn Geest.
Als je ervoor kiest om gevormd te worden, dan kies je zelf voor God en al die mensen die bij de kerk horen. Wanneer jij “ja” zegt op de uitnodiging om gevormd te worden, kiest God ook heel bijzonder voor jou!
Als je het Vormsel ontvangt, wil God jou helpen iemand te worden die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de heilige geest, die je in het Vormsel ontvangt, moet dat zeker lukken.

Vuurdoop

Jaarlijks vindt in Rotterdam rond Pinksteren de Vuurdoop-manifestatie plaats, bedoeld voor alle tieners uit het Bisdom die in dat jaar het H.Vormsel hebben ontvangen. Ook vormelingen uit Oegstgeest gaan daar naar toe. Wil je meer weten? Bel of mail gerust of vul het contactformulier in.
Vormselwerkgroep: vormsel@willibrordoegstgeest.nl of 071-5175304