Ziekencommunie

De pastores reiken tijdens de huisbezoeken bij oudere of zieke mensen dikwijls de H. Communie uit. Zij hebben enkele parochianen aangesteld om hen bij dit belangrijke gebaar van de Kerk te ondersteunen. Zij kunnen u, names de parochiegemeenschap, bezoeken en de H. Communie uitreiken.
Indien u zelf graag de H. Communie thuis wilt ontvangen of dit voor iemand anders wilt aanvragen, belt u dan met de pastores. Zij, of één van de werkgroepleden, komen graag bij u langs.

Meer informatie hierover vindt u in de folder via deze link op de centrale website van onze parochie..