Ziekenzalving

Het sacrament van de Ziekenzalving is bedoeld om aan zieken in de laatste levensfase steun en kracht te geven.

De zieke wordt op het voorhoofd en op de handen gezalfd met speciaal hiervoor gezegende olijfolie of, naargelang van de omstandigheden, met andere speciaal hiervoor gezegende olie, van plantaardige afkomst, waarbij slechts eenmaal deze woorden worden uitgesproken: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven”.

Meer informatie vindt u in de folder via deze link.

Voor het ontvangen van het sacrament van de Ziekenzalving kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 071 5175304.