Zondagse mededelingen

25 juli:

Kapelaan Boris Plavcic is op vakantie van 27 juli tot en met 15 augustus. De dinsdagvieringen gaan in die tijd niet door.

1 en 2 mei:

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

Voor de H. Willibrordkerk betekent dat 58 zitplaatsen. U dient nog wel vooraf te registreren, op het secretariaat op maandag-, dinsdag- of donderdagochtend.

De vieringen in de Goede Week vinden in onze kerk plaats op:

 •  woensdag 31 maart, 19.00 uur Boeteviering
 •  donderdag 1 april, 19.00 uur Witte Donderdag
 •  vrijdag 2 april, 15.00 uur Goede Vrijdag, Kruisweg
 •  zaterdag 3 april, 19.00 uur Paaswake
 •  zondag 4 april, 11.00 Eerste Paasdag
 •  maandag 5 april, 11.00 uur, Tweede Paasdag

 Er mogen 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. De vieringen op 1, 2, 3 en 4 april worden alle gestreamd. U kunt zich bij het secretariaat inschrijven voor de vieringen in de Goede Week, in principe voor één viering van uw voorkeur. Mocht u meerdere vieringen willen bijwonen, dan komt u op een wachtlijst en krijgt u bericht wanneer er voldoende plaats is. Het secretariaat is bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend, van 9.00-12.00 uur.

De links voor de gestreamde diensten worden tijdig aangegeven op de website van de H. Willibrord.

In de nieuwe Augustinus die deze week uitkomt, kunt u ook alle gegevens terugvinden. Let op: de gegevens die in de OKe staan, kloppen niet voor Goede Vrijdag (er is geen Kruishulde ‘s avonds) en de Paaswake.

We wensen u een goede voorbereiding op Pasen!

20 en 21 februari 2021

 • Woensdag 24 februari is er vanwege de avondklok geen rozenkransgebed.
  Er is die avond, zoals elke woensdagavond in de veertigdagentijd, een oecumenisch avondgebed in de Groene Kerk, via de livestream. Het gebed wordt om half zes opgenomen en vervolgens uitgezonden.
  Helaas mogen er geen gemeenteleden of parochianen bij aanwezig zijn, maar het is een mooie gelegenheid om als christenen van Oegstgeest verbonden te zijn.
  U vindt de livestream bij: kerkdienstgemist.nl/stations/1964-Groene-Kerk%20/
  Meer informatie vindt u op www.pgoegstgeest.nl of onder mededelingen op de website van de Willibrord parochiekern.

9 en 10 januari 2021

 • Komende week zijn alle vieringen waarin kapelaan Boris zou voorgaan, wegens ziekte afgelast.
 • U kunt zich nog aanmelden voor de Alpha-cursus, die op woensdag 13 januari online van start gaat met een introductiebijeenkomst. Wanneer u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt via alpha.jozefkerk@hotmail.com, krijgt u tijdig de link toegestuurd naar de Zoom-bijeenkomst. Lees voor meer informatie het artikel op pagina 9 van de laatste Augustinus. U bent van harte welkom.

28 en 29 november

 • Kapelaan Boris is wegens retraite afwezig vanaf zondagmiddag 6 december t/m zondagochtend 13 december.
  Alle vieringen op weekdagen, waarin Boris normaliter voorgaat, komen daardoor te vervallen.
 • Advent-actie 2020: Delen smaakt naar meer! Bijna 22% van de jonge kinderen wereldwijd heeft een groeiachterstand.
 • Deelproject: Voldoende en gezond voedsel voor kinderen in Nicaragua. In een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua, leven gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Een groot aantal van de kinderen is ondervoed. De lokale organisatie Octupan leert gezinnen met duurzame landbouwtechnieken van hun land te leven. Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Kleinschalig en toegewijd. Meer informatie op de poster(s) en informatiefolders achter in de kerken en natuurlijk op www.adventsactie.nl. Wilt u dit project steunen? Zie voor alle gegevens het artikel op pagina 8 van het novembernummer van De Augustinus. Achter in de kerk staat de olifant klaar voor uw bijdrage aan Adventsactie.
 • Kerstengelenproject
 • U kunt zich als kerstengel aanmelden of een kandidaat-ontvanger doorgeven bij het secretariaat. Zie voor meer informatie de website van de parochiekern H. Willibrord, alsook de nieuwe OKe en Augustinus die de komende week uitkomen.
 • Daarin vindt u ook informatie over de Alpha cursus die in januari van start gaat.
 • Dringend verzoek om u voor de vieringen op zondag aan te melden bij het secretariaat, op maandag, dinsdag en donderdag te bereiken. Dank u wel!

14/15 en 21/22 november 

Zie de meldingen op de website over het Kerstengelen-project en de Alpha-cursus.

8 en 9 november 2020

In navolging van Katwijk en Voorschoten willen we in Oegstgeest ook een Kerstengelen-project opzetten.

Om te beginnen in een beperkte vorm: éénmaal in de Advent een kaartje, bloemen of attentie anoniem afgeven bij iemand die dat nodig heeft (i.p.v. vier keer).

We zoeken daarom vrijwilligers, de ‘kerstengelen’, én adressen van mensen die in aanmerking komen voor een liefdevol gebaar. In beide gevallen kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de parochiekern.

Ook zal de Pastoraatgroep zelf actief op zoek gaan naar kerstengelen en kandidaten. Bovendien zullen mensen die in aanmerking komen, gebeld worden om te vragen of zij er prijs op stellen om iets te ontvangen.

 U kunt zich eveneens bij Els van Leuken aanmelden, via e-mailadres vanleukenels@gmail.com. In De Augustinus leest u hoe het project in Katwijk en Voorschoten is opgezet.

Bij voorbaat dank voor uw reactie!

 

1 november 2020

Maandag 2 november, Allerzielen, is de kerk open van 13.00-17.00 uur. U kunt dan binnenlopen om te bidden, een kaarsje aan te steken en dat eventueel op het graf te plaatsen.
‘s Avonds is hier geen viering. Een centrale viering wordt om 19.00 uur vanuit de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk gestreamd.
Zie voor de link de website van de H. Augustinus of pagina 2 van de nieuwste uitgave van De Augustinus.

Achter in de kerk ligt de nieuwe uitgave van het bisdomblad Tussenbeide; neemt u gerust een exemplaar mee.

Helaas mogen er nog maar 30 mensen in de kerk aanwezig zijn bij een viering. Daarom het vriendelijke, maar dringende verzoek om u via het secretariaat van de parochiekern aan te melden.

16 augustus

 • Kapelaan Boris keert donderdag 20 augustus  a.s. terug uit Bosnië. Dat is een gebied met code oranje. Hij gaat daarom 10 dagen in quarantaine. Zijn doordeweekse missen komen daarom tot en met 30 augustus te vervallen. Hetzelfde geldt voor zijn aanwezigheid bij bijeenkomsten en vergaderingen van werkgroepen.
 • Voor de weekeindvieringen hebben we andere priesters gevonden. Dat dit op zo korte termijn gelukt is, is gezien het priestertekort, een klein wonder.

19 juli

 • Kapelaan Boris is op vakantie van 30 juli tot en met 20 augustus 2020. Zijn doordeweekse vieringen op dinsdag komen in deze periode te vervallen.
 • 15 augustus – Maria Tenhemelopneming staat niet in het rooster van De Augustinus vermeld. Er is hiervoor een extra viering gepland in de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten, zaterdagmorgen om 10.00 uur. Pastoor Franken is de voorganger.

12 april

 • Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de digitale collectes. Mocht het digitaal geven met de GivT-app tijdens de collecte nog niet helemaal gelukt zijn, vergeet dan niet om de registratie op uw gemak na de viering te voltooien. Indien nodig kunt u verdere toelichting en uitleg vinden op de parochiële websites of op pagina 14 in De Augustinus van april. Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven.
 • De kerkopenstelling in Oegstgeest blijft voorlopig hetzelfde: elke dag is de Mariakapel open; door de week is de kerk open van 11.00-12.00 uur, tenzij er een uitvaart plaats vindt. Kijkt u voor de andere kernen op de betreffende website.
 • Donderdag 16 april om 11.30 uur is in de H. Willibrordkerk in Oegstgeest de uitvaart van mevrouw Nell Erkens-van Dooremaal.

7 en 8 maart

 • Maandag 9 maart is de pastorie open van 14.00-16.00 uur voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar Egypte en Myanmar.
 • Achter in de kerk ligt het opgave-formulier voor de Sobere Maaltijd op woensdag 11 maart en de woensdagen erna. U wordt van harte uitgenodigd om daar aan mee te doen.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden klaar om gevuld te worden.
 • Na deze viering bent u van harte welkom in La France, voor koffie en broodjes. Het is de bedoeling dat u daar gezellig gaat zitten, dus niet in een rij gaat staan. Pastoor Franken zal rondlopen om met u kennis te maken.
 • De bloemen gaan vandaag naar pastoor Franken en naar vicaris-generaal van Deelen.

29 februari en 1 maart

Geen mededelingen

22 en 23 februari

 • Woensdag a.s. 26 februari is het Aswoensdag. U kunt het askruisje in deze kerk ontvangen in een eucharistieviering om 9.00 ‘s morgens of, wanneer u dan niet kunt, in een oecumenische  viering om 19.00 uur ‘s avonds, met medewerking van de PGO Cantorij. Wilt u uw palmtakje van vorig jaar meebrengen om tot as te verbranden?
 • Volgende week zondag 1 maart om 11.00 uur is de afscheidsviering met receptie voor pastoor Michel Hagen, in de Sint Willibrordus in Wassenaar. Hier is dan geen viering, wel op zaterdagavond 29 februari.
 • Zondag 8 maart om 11.00 uur is in deze kerk de installatieviering voor pastoor Rochus Franken.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Manuputty.

15 en 16 februari

 • Zondag 1 maart om 11.00 uur is de afscheidsviering met receptie voor pastoor Michel Hagen, in de Sint Willibrordus in Wassenaar. In de andere kerken van de parochie is er dan geen viering, wel op zaterdagavond.
 • Zondag 8 maart om 11.00 uur is in deze kerk de installatieviering voor pastoor Rochus Franken.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Devilee.
 • Na deze viering is er koffie en thee in de vergaderzaal. Daar zijn ook de zusters van Maria Stella Matutina (Morgenster) uit Dordrecht. Zij vertellen over de vastenkalenders die zij maken en die u kunt kopen.

8 en 9 februari

 • De werkzaamheden aan de toiletten achter in de kerk vorderen gestaag.
 • Dinsdag 11 februari is er geen bijbelgesprek na de viering.
 • Volgende week zondag 16 februari komen de zusters uit Dordrecht hier hun zelfgemaakte vastenkalender toelichten en verkopen. Na de viering, in de vergaderzaal met koffie en thee.
 • Zondag 1 maart om 11.00 uur is de afscheidsviering met receptie voor pastoor Michel Hagen, in de Sint Willibrordus in Wassenaar. In de andere kerken van de parochie is er dan geen viering, wel op zaterdagavond.
 • Zondag 8 maart om 11.00 uur is in deze kerk de installatieviering voor pastoor Rochus Franken.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Rita van der Lans.
 • Na deze viering is er in de vergaderzaal gelegenheid om pastoor Michel Hagen de hand te drukken, bij een kopje koffie of thee.
 • Vóór de zegen zingt het Gemengd koor een afscheidslied voor de pastoor.

1 en 2 februari

 • Zondag 9 februari gaat pastoor Hagen hier voor de laatste keer voor in de zondagse viering. U kunt dan afscheid van hem nemen, wanneer u op 1 maart verhinderd bent.
 •  Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • U zult gelezen en gezien hebben dat er achter in de kerk gewerkt wordt: daar komen twee toiletten. De werkzaamheden zullen nog een week of twee duren, afhankelijk van de beschikbare werktijd in verband met uitvaarten.
 • Maandag  3 februari ia de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar Turkije en Equatoriaal Guinee. U bent van harte welkom.
 • Zondag 1 maart om 11.00 uur is de afscheidsviering met receptie voor pastoor Michel Hagen, in de Sint Willibrordus in Wassenaar. In de andere kerken van de parochie is er dan geen viering, wel op zaterdagavond.
 • Zondag 8 maart om 11.00 uur is in deze kerk de installatieviering voor pastoor Rochus Franken.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de gezusters Mooij en Werkhoven.

25 en 26 januari

 • U zult gelezen en gezien hebben dat er achter in de kerk gewerkt wordt: daar komen twee toiletten. De werkzaamheden zullen nog een week of drie duren, afhankelijk van de beschikbare werktijd in verband met uitvaarten. De spullen uit de kasten zijn tijdelijk opgeslagen achter het gordijn. Het Mariabeeld heeft even een stapje opzij moeten doen.
 • Maandag  27 januari is er om 20.15 uur Rozenkransgebed met aansluitend Aanbidding.
 • Dinsdag 28 januari om 11.00 uur is hier de uitvaart van de heer Streng.
 • Zondag 1 maart om 11.00 uur is de afscheidsviering met receptie voor pastoor Michel Hagen, in de Sint Willibrordus in Wassenaar. In de andere kerken van de parochie is er dan geen viering, wel op zaterdagavond.
 • Zondag 8 maart om 11.00 uur is in deze kerk de installatieviering voor pastoor Rochus Franken.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Verheij.

18 en 19 januari

 • Aan het eind van deze viering is er een deurcollecte om de materiaalkosten van de parochiële gezinscatechese te dekken. De collecte wordt in alle kernen gehouden.
 • U zult gelezen en gezien hebben dat er achter in de kerk gewerkt wordt: daar komen twee toiletten. De werkzaamheden zullen nog een week of vier duren, afhankelijk van de beschikbare werktijd in verband met uitvaarten. De spullen uit de kasten zijn tijdelijk opgeslagen achter het gordijn. Het Mariabeeld heeft even een stapje opzij moeten doen.
 • Morgen om 11.00 uur is hier de uitvaart van mevrouw Spendel-Boon.
 • Vrijdag 24 a.s. is de jaarlijkse ochtend voor de vrijwilligers van de OKe.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Frieda Koppers.
 • Vandaag begint de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. In alle kerken van Oegstgeest wordt een gebed uitgesproken door een lid van de Raad van Kerken. Hier gebeurt dat door Jasper de Kogel, die ik uitnodig om naar voren te komen.

11 en 12 januari 2020

 • Maandag 13 januari is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, om brieven te schrijven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar Pakistan en China.
 • Op vrijdag 31 januari wordt in de Haagse Pathé-bioscoop de pro-life film Unplanned vertoond. Achter in de kerk ligt meer informatie en Lise Davidson kan u er meer over vertellen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Backus.

4 en 5 januari 2020

 • Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de voedselmanden.
 • Maandag om half 11 is de uitvaart en begrafenis van Marianne Veenman-Buskermolen.
 • Dinsdag om 11 uur is is de uitvaart en begrafenis van de heer Nico van der Heyden.
 • Na de viering kunt u een huiszegen meenemen. Ook de nieuwe Augustinus is weer beschikbaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Oudshoorn.
 • Na deze viering is er koffie, thee en limonade en gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen, in de vergaderzaal van de pastorie.

28 en 29 december

 • Maandag 30 december om 20.15 uur wordt in de dagkapel het maandelijkse rozenkransgebed gebeden.
 • Dinsdag 31 december is er ‘s morgens om 9.00 uur een viering; ‘s avonds om 19.00 uur is de Oudejaarsviering, met bisschopswijn en oliebollen na.
 • Op 1 januari is de Eucharistieviering om 11.00 uur in Oegstgeest.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar.
 • Zondag 5 januari is er na de viering koffie en gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar twee mensen: mevrouw Marianne Veenman en mevrouw Margriet Perquin.

21 en 22 december

 • Dinsdag 24 december is er ‘s morgens geen viering; de Nachtmis is om 21.00 uur.
 • Eerste Kerstdag is de Eucharistieviering om 11.15 uur: Tweede Kerstdag op de gewone tijd: 11.00 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Wand.

14 en 15 december

 • Zondag 15 december om 20.00 uur geeft het Gemengd Koor zijn jaarlijkse kerstconcert in deze kerk. U bent van harte welkom.
 • Dinsdag 17 december om 19.00 uur is hier de boeteviering.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Jean-Paul Lange.

7 en 8 december

 • Zondag 15 december om 20.00 uur geeft het Gemengd Koor zijn jaarlijkse kerstconcert in deze kerk. U bent van harte welkom.
 • Achter in de kerk ligt De Augustinus van december voor u klaar, met op de voorplaat de kerststal van onze kerk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Ankie van de Meer.

30 november en 1 december

 • Vorige week is per vergissing de voedselmand voor dit weekend aangekondigd.  Wees gerust: uw gaven, waarvoor dank, worden goed bewaard en volgende week weggebracht. Bovendien hebt u komend weekend een tweede kans om de manden te vullen.
 • Maandag 2 december is de pastorie open van 14.00-16.00 voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar Tanzania en Israël.
 • Donderdag 5 december zijn er geen repetities van het Kinderkoor en het Dameskoor, vanwege Sinterklaas.
 • Vrijdag 6 december is de uitvaart van de heer Reterink in de Groene Kerk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Van de Kerkhof.

23 en 24 november

 • Maandag 25 november om 20.15 uur wordt  in de dagkapel het maandelijkse Rozenkransgebed gebeden.
 • Volgende week zondag begint de Advent. Dan staan ook de voedselmanden weer klaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie van de Voort.

16 en 17 november

 • Maandag 18 november om 11.00 uur is hier de uitvaart van de heer Gregorio Dofferhoff.
 • Die dag is het  twee jaar geleden dat  Peter Winnubst tot diaken werd gewijd. Van woensdag 20 t/m vrijdag 22 november is hij op retraite.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Bentvelzen.

9 en 10 november

 • Vandaag is het Willibrordzondag. Willibrord is niet alleen de patroonheilige van Oegstgeest, maar ook van de Nederlandse kerkprovincie. Vandaag wordt een speciale deurcollecte gehouden  voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Oecumene is een gave én opdracht aan ieder van ons, aldus de bisschoppen die deze collecte van harte aanbevelen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Jos Fles.
 • Het is een goede traditie om op Willibrordzondag de Willibrordpenning aan een vrijwilliger uit te reiken, dit jaar is dat Yvonne Dijkstra. Zij was onder meer actief in de bloemenschikgroep. Probleem is dat zij nu op vakantie is. We zullen de penning met bijbehorende oorkonde op een ander moment aan haar uitreiken.
 • Op deze Willibrordzondag wordt u van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade.

2 en 3 november

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Maandag 4 november is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar India en Cuba.
 • Dinsdag 5 november om 11.00 uur is hier de uitvaart van mevrouw Backus.
 • Zaterdag 9 november worden de Vespers gezongen door de Schola. Daarbij zal het levensverhaal van de H. Willibrord worden verteld.
 • Zondag 10 november is het Willibrordzondag.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Koop.

26 en 27 oktober

 • In de maand oktober wordt voorafgaand aan de vieringen op dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar om gevuld te worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Wolff.

19 en 20 oktober

 • In de maand oktober wordt voorafgaand aan de vieringen op dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Simonne Claes.

12 en 13 oktober

 • In de maand oktober wordt voorafgaand aan de vieringen op dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden.
 • Komende week heeft diaken Peter Winnubst vakantie. De pastorie blijft bereikbaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Welter.

4 en 5 oktober

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • In de maand oktober wordt voorafgaand aan de vieringen op dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden.
 • Maandag 7 oktober is de pastorie open van 14.00-16.00 uur voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar  Iran en Turkije.
 • Dinsdag 8 oktober wordt er na de ochtendviering doorgepraat over de Bijbelteksten van die dag.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Duindam-Juffermans.

28 en 29 september

 • Maandagavond 30 september wordt om 20.15 uur de rozenkrans gebeden in de dagkapel.
 • In de maand oktober wordt voorafgaand aan de vieringen op dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Prins-Claes.

21 en 22 september

 • Dinsdag 24 september is hier de uitvaart van mevrouw Van Bellen.
 • Zaterdag 28 september verzorgt het Gemengd Koor hier een Evensong, een voornamelijk gezongen avondgebed.
 • In tegenstelling tot wat in De Augustinus staat wordt op maandag 30 september de rozenkrans gebeden.
 • Op zondag: U wordt van harte uitgenodigd om na de viering koffie of thee te drinken in de tuin of de vergaderzaal. U kunt het beste achterom lopen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Reterink.

14 en 15 september

 • Woensdag 18 september om 10.30 uur is hier de uitvaart van mevrouw Meijer-Pannekoek.
 • Zaterdag 21 septembe ris hier de uitvaart van mevrouw Wolff-Pollmann.
 •  Volgende week zondag 22 september viert de Schola haar 80-jarig jubileum. Het wordt een feestelijke mis met koffie na.
 • Zaterdag 28 september verzorgt het Gemengd Koor hier een Evensong, een voornamelijk gezongen avondgebed.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Artist.

7 en 8 september

 • Dit weekend is het begin van de Augustinusweek. Op dinsdag 10 september is er ’s avonds om 19.00 uur een Eucharistieviering, met aansluitend de Augustinuslezing, over het kleurrijke leven van de H. Augustinus. U bent van harte welkom in de St. Jozefkerk in Wassenaar; zie ook pag. 8 van de nieuwe Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Hendriks.

31 aug / 1 sept.

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Morgenmiddag is de pastorie van 14.00-16.00 uur open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • Volgende week is het Augustinuszondag, het begin van de Augustinusweek. Op dinsdag 10 september is er ’s avonds om 19.00 uur een Eucharistieviering, met aansluitend de Augustinuslezing. U bent van harte welkom in de St. Jozefkerk in Wassenaar; zie ook pag. 8 van de nieuwe Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de mevrouw Franca Koster.

24 en 25 augustus

 • Maandagavond 26 augustus wordt om 20.15 uur de Rozenkrans gebeden in de dagkapel.
 • Volgende week staan de voedselmanden weer gereed om gevuld te worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Wolff.

17 en 18 augustus

 • Donderdag 22 augustus om 14.00 uur is de uitvaart van mevrouw Meta Wagenaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Thea Heijmans.

10 en 11 augustus

 • Donderdag 15 augustus is het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. De gebruikelijke ochtendmis begint om 9.00 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Harry de Groot.

3 en 4 augustus

 • Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de voedselmanden.
 • Diaken Peter Winnubst is nog één week op vakantie. De pastorie blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar. Bovendien is er op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend altijd iemand aanwezig.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Paul Donders.

28 en 29 juli

 • Diaken Peter Winnubst is nog twee weken op vakantie. De pastorie blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar. Bovendien is er op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend altijd iemand aanwezig.
 • Maandag 29 juli is’s avonds om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw De Vriend.

20 en 21 juli

 • Diaken Peter Winnubst is de komende drie weken op vakantie. De pastorie blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar. Bovendien is er op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend altijd iemand aanwezig.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Meta Wagenaar.

13 en 14 juli

De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Van Teijlingen.

6 en 7 juli

 • Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de voedselmanden.
 • Na de viering is er de kwartaalcollecte aan de deur, voor diaconie.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Grundeken.

29 en 30 juni

 • Aan het eind van deze viering is er een deurcollecte voor een speciaal doel:
 • op zaterdag 20 juli wordt er een parochiebreed misdienaarsuitje georganiseerd naar De Efteling. Hiervoor worden uitgenodigd de misdienaars, acolieten (tot 30 jaar), vormelingen en andere jongeren. Aan u wordt gevraagd een bijdrage daarvoor te leveren. Ook het pastoraal team draagt bij uit zijn eigen begroting. De jongeren betalen zelf het vervoer.
 • Op zaterdag 6 juli vindt de jaarlijkse bedevaart naar Brielle plaats. Achter in de kerk vindt u een aanmeldingsformulier. U kunt zich ook rechtstreeks opgeven; uitgebreide informatie vindt u in de laatste Augustinus en OKe.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar om gevuld te worden.
 • Op zaterdag 13 juli vindt hier het kerkelijk huwelijk plaats van Kyra Hillebregt en Hidde Luzac.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw De Vroom.

15 en 16 juni

 • Zaterdag 29 juni organiseert het Diaconaal Platform Oegstgeest weer een ontmoetingsmiddag tussen kerken en Vluchtelingenwerk Oegstgeest. U wordt van harte uitgenodigd om in Oegstgeest wonende statushouders te ontmoeten. Wel even aanmelden graag, via het formulier achter in de kerk of per e-mail. Zie voor het adres pag. 16 van de laatste OKe.
 • Op zaterdag 6 juli vindt de jaarlijkse bedevaart naar Brielle plaats. Achter in de kerk vindt u een aanmeldingsformulier. U kunt zich ook rechtstreeks opgeven; uitgebreide informatie vindt u in de laatste Augustinus en OKe.
 • Volgende week zondag, 23 juni, doen 19 kinderen hier hun Eerste Heilige Communie. U bent daarbij van harte welkom. Let op: de viering begint een kwartier later, om 11.15 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Anneke van Elsen.

8 en 9 juni

 • Morgen, Tweede Pinksterdag, is hier om 11.00 uur een eucharistieviering.
 • Op zaterdag 6 juli vindt de jaarlijkse bedevaart naar Brielle plaats. Achter in de kerk vindt u een aanmeldingsformulier. Uitgebreide informatie vindt u ook in de laatste Augustinus en OKe.

1 en 2 juni

 • Dank u wel voor uw bijdrage aan de voedselmand.
 • Maandag 3 juni is de pastorie ’s middags open van 14.00-16.00 uur voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar de republiek Korea en naar de Verenigde Staten.
 • Donderdag a.s. vergaderen de beheercommissie en de pastoraatgroep. Hebt u vragen voor hen of opmerkingen, meldt u die dan bij het secretariaat.
 • Volgende week, Eerste Pinksterdag, is in Katwijk de vormselviering voor de hele parochie H. Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Hilde Günther.

25 en 26 mei

 • Maandag 27 mei wordt het maandelijkse rozenkransgebed gebeden, vanaf 20.15 uur in de dagkapel.
 • In deze meimaand, Mariamaand, wordt, voorafgaand aan de ochtendvieringen op dinsdag en donderdag, de rozenkrans gebeden.
 • Donderdag 30 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. De eucharistieviering is om 11.00 uur, de viering van 9.00 uur vervalt.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar om gevuld te worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Aad Hoogervorst.

18 en 19 mei

 • In deze meimaand, Mariamaand, zal, voorafgaand aan de ochtendvieringen, de rozenkrans gebeden worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw De Vroomen-den Boer.

11 en 12 mei

 • In deze meimaand, Mariamaand, zal, voorafgaand aan de ochtendvieringen, de rozenkrans gebeden worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Heijmans.

4 en 5 mei 

 • Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de voedselbank.
 • Maandag 6 mei om 11.00 uur is hier de begrafenis van de heer v.d. Voort.
 • In deze meimaand, Mariamaand, zal, voorafgaand aan de ochtendvieringen, de rozenkrans gebeden worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Piet van Rijn.
 • Zoals u hebt kunnen lezen, organiseert de Raad van Kerken Oegstgeest op 5 mei een kerkenfestival bij de Rehobothkerk. U wordt uitgenodigd om daar na de viering naar toe te gaan, voor een kop koffie of thee, met iets lekkers van Jottem.  Er is daar ook een boekenmarkt waar u wellicht nog wat van uw gading kunt vinden. Welkom!

27 en 28 april

 • Morgenavond, maandag 29 april, is het maandelijkse rozenkransgebed in de dagkapel, om 20.15 uur.
 • Woensdag a.s. begint de meimaand, Mariamaand. De hele maand zal, voorafgaand aan de ochtendvieringen, de rozenkrans gebeden worden.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar.
 • Het is dan het weekend van 4 en 5 mei. Op zondag zal het op het parkeerterrein erg druk zijn met auto’s, vanwege de 5 meimarkt. We zullen een deel van het terrein afzetten met linten, maar het is misschien verstandig om de auto zoveel mogelijk thuis te laten.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Baasten, lid van het Dameskoor  en van Schoon Schip.

13 en 14 april 

Vandaag begint de Goede Week. Enkele mededelingen daarover, die u ook leest op de papieren bij de kerkdeuren:

 • Dinsdag 16 april is er ’s avonds om 19.00 uur een viering van boete en verzoening.
 • Op Witte Donderdag is er ’s morgens geen viering, dus ook geen koffie.
 • Op Goede Vrijdag begint de Kruisweg om 15.00 uur. Wilt u dan, en ook ’s avonds bij de Kruishulde, bloemen meenemen om bij het kruis te leggen? De bloemen worden daarna verwerkt tot paasversiering voor de kerk.
 • Op Eerste Paasdag begint de viering een kwartier later, dus om 11.15 uur.
 • Bij de Paaswake zullen de kinderen actief betrokken worden, zoals met het binnenbrengen van het vuur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw José Mulder, een van onze nieuwe collectanten en lid van de koffiegroep.
 • Woensdag 17 april om 13.30 uur is de uitvaart van de heer C. den Hollander.

30 en 31 maart

 • Van maandag tot en met woensdag heeft het team kloosterdagen in Egmond; alle secretariaten blijven bereikbaar. Wij wensen het team vruchtbare dagen toe.
 • Maandag is de pastorie open van 14.00-16.00 uur voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. U bent van harte uitgenodigd.
 • Woensdag 3 april vindt de vierde  sobere maaltijd plaats in Willibrords Erf,
 • met daarna het avondgebed in de Groene of Willibrordkerk. Het thema van deze avond is: kerken op de vrijmarkt op 5 mei. Cor van Beuningen, voorzitter van de Raad van Kerken vertelt meer over dit kerkenfestival.
 • U kunt zich voor de maaltijd inschrijven via het formulier achter in de kerk.
 • Het parochiebestuur is op zoek naar vrijwilligers omdat voor een aantal leden de termijn binnenkort afloopt. Misschien wilt u er eens over nadenken, of het iets is voor u of voor iemand die u kent. Zie de vacaturebank in de laatste Augustinus.
 • Volgende week zondag 7 april wordt in Katwijk het nieuwe orgel ingezegend. Ook daarover leest u meer in De Augustinus.
 • Zondag 14 april is het Palmzondag. De kinderen kunnen zich met een kant-en-klare palmpasenstok om kwart voor 11 melden bij de pastorie, aan de achterkant
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Marianne Veenman, een van onze lectoren. Diaken Peter Winnubst heeft haar gisteravond al de bloemen gebracht.

16 en 17 maart

 • Zoals gezegd is er na de viering een deurcollecte voor het project Lumen Valley in Togo.
 • Woensdag 20 maart vindt de tweede sobere maaltijd plaats in Willibrords Erf, met daarna het avondgebed in de Groene of Willibrordkerk. U kunt zich inschrijven via het formulier achter in de kerk.
 • Zaterdag 23 maart is er om 19.00 uur ’s avonds een Taizé-viering in de H. Joannes in Katwijk.
 • Het parochiebestuur is op zoek naar vrijwilligers omdat voor een aantal leden de termijn binnenkort afloopt. Misschien wilt u er eens over nadenken, of het iets is voor u of voor iemand die u kent.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Schalke-De Stefano.

9 en 10 maart

 • De kerkklok is stil gezet, tot en met aanstaande vrijdag, vanwege reparaties aan de antennes.
 • Donderdag 14 maart vergaderen de Beheercommissie en de Pastoraatgroep. Heeft u vragen of opmerkingen, meldt u die dan via het secretariaat.
 • Zaterdag 16 maart vindt de traditionele Stille Omgang in Amsterdam plaats. Achter in de kerk liggen informatiefolders en een inschrijflijst; u kunt zich ook via internet aanmelden. Alle informatie staat bovendien in het laatste nummer van OKe.
 • Zaterdag 16 maart vindt om half 6 een sobere maaltijd plaats in de Kleine Joannes in Katwijk. Diaken Jouke Schat zal daar spreken over het vastenactieproject Lumen Valley in Togo, dat dit jaar voor de derde keer door onze parochie wordt ondersteund.
 • Zondag 17 maart komt pater Thomas daarover spreken in de viering hier. Na de viering zal er een deurcollecte zijn voor het project.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Henk Heemskerk.
 • Na de viering wordt u uitgenodigd voor koffie of thee; er is limonade voor de kinderen.

2 en 3 maart

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Maandag 4 maart is de pastorie open van 14.00-16.00 uur. U kunt dan brieven komen schrijven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar India en naar het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat laatste vanwege een man uit Jemen die al sinds 2003 zonder enige aanklacht wordt vastgehouden in Guantánamo Bay. Hij is sinds 2010 vrijgelaten – bij gebrek aan bewijs – maar wacht nog steeds op overplaatsing. We verzoeken de Nederlandse regering hem hier op te willen nemen, zodat hij verder kan met zijn leven.
 • Woensdag 6 maart is het Aswoensdag. ’s Morgens om 9.00 uur is hier een Eucharistieviering waarbij u het askruisje kunt halen. ’s Avonds om 19.30 is er in de Groene Kerk een oecumenische viering waarbij u ook het askruisje kunt halen.
 • Zaterdag 9 maart is hier om 12.00 de uitvaart van mevrouw Nel Groenendaal. Daarna zal zij worden gecremeerd.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Moussault.

23 en 24 februari

 • Maandagavond 25 februari wordt om 20.15 uur de Rozenkrans gebeden in de dagkapel.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar om door u gevuld te worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Groenendaal.

16 en 17 februari

 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Han Prins.

9 en 10 februari

 • Dinsdag 12 februari viert mgr. Van Luyn het feit dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd. De viering is om 9.00 uur in de Jozefkerk in Wassenaar.
 • Donderdag a.s. vergaderen de Pastoraatgroep en de Beheercommissie. Hebt u vragen of opmerkingen, wilt u die dan via het secretariaat doorgeven?
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Hogestijn-Vrijburg, die onlangs weduwe is geworden.

2 en 3 februari

 • Maandag 4 februari is de pastorie van 14.00-16.00 uur open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar China en Kirgizië.
 • Zondag 10 februari viert mgr. Van Luyn zijn 25-jarig bisschopsjubileum, om 11.00 uur in de kathedraal in Rotterdam.
 • Dinsdag 12 februari, op de wijdingsdag zelf, is er een viering om 9.00 uur in de Jozefkerk in Wassenaar, voor het geval Rotterdam te ver weg is.
 • In het activiteitenoverzicht van de laatste Oke wordt de maaltijd voor alleengaanden aangekondigd die op woensdag 6 februari wordt georganiseerd. Er staat 20.00 uur, maar dat moet 18.00 uur zijn.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Joke le Rutte.

26 en 27 januari

 • Maandag 28 januari wordt in de dagkapel om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed gebeden.
 • Vrijdag 1 februari om 10.30 uur is hier de uitvaart van de heer Wijsman.
 • Zaterdag 2 februari, op het feest van Maria Lichtmis, is hier om 19.00 uur een vesperviering, met medewerking van de Schola.
 • Zondag 3 februari is het feest van de H. Blasius en kunt u de Blasiuszegen ontvangen.
 • Volgend weekend  staan de voedselmanden weer klaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Elly Fles-Menken, collectant en gastvrouw.

19 en 20 januari

 • Vandaag begint de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen. Daarom spreekt Jasper de Kogel hier een gebed uit,onder auspiciën van de Nederlandse Raad van Kerken. Hij zit namens de PGO in de Raad van Kerken Oegstgeest.
 • Volgende week zondag is er om 10.30 uur een oecumenische viering in de H. Laurentiuskerk, ter afsluiting van de Week van Gebed.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Pelger.

12 en 13 januari

 • Donderdag 17 januari is hier de uitvaart van mevrouw Fleur.
 • Zaterdag a.s. 19 januari wordt om 13.00 uur de Actie Kerkbalans plechtig ingeluid, met kerkklokken. U bent van harte welkom om daar bij te zijn.
 • Zondag 20 januari is de startviering van het Catecheseproject, om 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk in Voorschoten.
 • Vandaag wordt na de viering de diaconale deurcollecte gehouden.
 • Achter in de kerk liggen exemplaren van de huiszegen voor 2019.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Henk Kruiskamp, die helaas is moeten stoppen met zijn werk als vrijwilliger voor de pastorietuin en het kerkhof.

5 en 6 januari

 • Dank u wel voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Maandag 7 januari is de pastorie open van 14.00-16.00 uur voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. De brieven gaan deze maand naar Burundi en naar Soedan. In beide gevallen gaat het om een verdediger van mensenrechten.
 • Volgend weekend wordt de diaconale deurcollecte gehouden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Klaver-Steenbak
 • U bent gewend op deze dag de nieuwe huiszegen te ontvangen. We hebben die besteld, maar helaas nog niet ontvangen. Hopelijk zijn ze volgende week beschikbaar.
 • Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar  te ontmoeten en Nieuwjaar te wensen.

29 en 30 december

 • Op Oudejaarsavond a.s. maandag is er een viering om 19.00 uur, met bisschopswijn en oliebollen na.
 • Op dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er in deze kerk geen viering. Wel in Katwijk, om 11.00 uur.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar.
 • Zondag 6 januari, Driekoningen, is er koffie en thee na de viering en gelegenheid om elkaar  Nieuwjaar te wensen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Van de Voort, om hen een hart onder de riem te steken.

22 en 23 december

 • Mededeling van de RKJ Augustinus: Uit Bethlehem is het vredeslicht naar onze parochie gekomen. Het licht is verspreid in alle parochiekernen en mag daar een jaar lang branden, zowel in de kerk als bij u thuis. Als u een lantaarn meeneemt en een waxinelichtje kan dat voor u worden ontstoken, voor of na de vieringen of tijdens de openingstijden van de secretariaten.
 • Enkele mededelingen rond Kerstmis: Bij de kleuterviering ’s avonds is er een echt kerstkindje. In de nachtmis zingt het Iriskoor uit Warmond mee met het Dameskoor. Op Eerste Kerstdag is er om 3 uur ’s middags kindje wiegen in Katwijk.
 • Op dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er in deze kerk geen viering. Wel in Katwijk, om 11.00 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw De Groot-Luxemburg; zij is herstellende van een operatie.

15 en 16 december

 • Zondag 16 december om 20.00 uur ’s avonds geeft het Gemengd Koor zijn jaarlijkse Kerstconcert.
 • Maandagavond 17 december is om 20.15 het maandelijkse Rozenkransgebed.
 • In tegenstelling tot wat in de bladen staat is de boeteviering volgende week op dinsdag 18 december, om 19.00 uur ’s avonds.
 • Op dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er in deze kerk geen viering. Wel in Katwijk, om 11.00 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Oudshoorn, ter bemoediging vanuit onze geloofsgemeenschap.

8 en 9 december

 • Zondag 16 december om 20.00 uur ’s avonds geeft het Gemengd Koor zijn jaarlijkse Kerstconcert.
 • In tegenstelling tot wat in de bladen staat is de boeteviering volgende week op dinsdag 18 december, om 19.00 uur ’s avonds.
 • Op dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er in deze kerk geen viering. Wel in Katwijk, om 11.00 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Oudshoorn, ter bemoediging vanuit onze geloofsgemeenschap.

1 en 2 december

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Maandag 3 december is de pastorie van 14.00-16.00 open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • Zaterdag 8 december verzorgt de Schola om 19.00 uur een Vesperviering, vanwege het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Vera Hoogendijk.

24 en 25 november

 • De Beheercommissie zoekt op korte termijn een vrijwilliger voor het herbestraten van een grindtegelvloertje van 6 m2 op de begraafplaats. Bent u daar handig in of kent u iemand die dat is, meldt u zich dan bij het secretariaat.
 • Morgen, maandag 26 november is de laatste maandag van de maand. ’s Avonds om kwart over 8 wordt het Rozenkransgebed gebeden.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar.
 • Volgende week is er geen kinderwoorddienst, er is een gezinsviering in Katwijk.
 • Na de zondagviering zijn de donateurs van de bedevaart naar Medjugorje en andere belangstellingen welkom in de pastorie, voor koffie en thee met wat lekkers. Er zal een presentatie van de reis gegeven worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Gestel, die onlangs weduwe is geworden. Zo laten wij weten dat wij als geloofsgemeenschap aan haar denken.

17 en 18 november

 • De Beheercommissie zoekt op korte termijn een vrijwilliger voor het herbestraten van een grindtegelvloertje van 6 m2 op de begraafplaats. Bent u daar handig in of kent u iemand die dat is, meldt u zich dan bij het secretariaat.
 • Van aanstaande woensdag tot en met zaterdag 24 november is diaken Winnubst op retraite.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Jo de Vroom, om haar een hart onder de riem te steken.
 • Vandaag, 18 november, is het een jaar geleden dat Peter Winnubst tot diaken werd gewijd. Daarom krijgt hij vandaag ook een bloemetje.

10 en 11 november

 • Volgende week zondag, 18 november, is het een jaar geleden dat Peter Winnubst tot diaken werd gewijd. Hij zal hier dan voorgaan, samen met pater Bouman.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Carla Simons. Zij is lid van de koffieschenkgroep en is herstellende van een val.
 • Een vooraankondiging: zondag 2 december is er geen Kinderwoorddienst omdat er Gezinsviering is in Katwijk. Alle gezinnen zijn daarbij van harte welkom.

3 en 4 november

 • Dank u wel voor uw bijdrage aan de voedselmand.
 • Maandag 5 november is de pastorie open van 14.00-16.00 uur. U bent dan welkom om brieven te komen schrijven voor Amnesty International.
 • Achter in de kerk vindt u informatie over de Sintactie van het Serve the City Team van Voor Elkaar Leiden. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die het mogelijk maken om gezinnen die dat zelf niet kunnen bekostigen, toch een fijn Sinterklaasfeest te geven.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Coninckx, om haar te laten weten dat wij als geloofsgemeenschap aan haar denken.

27 en 28 oktober

 • In deze laatste week van de oktobermaand, Mariamaand, wordt dinsdag vóór de mis van 9 uur de rozenkrans gebeden, om 8.40 uur.
 • Donderdag 1 november is het Allerheiligen; ‘s avonds om 19.00 uur is er een Eucharistieviering.
 • Vrijdag 2 november is er ’s avonds om 19.30 uur een Allerzielenviering, met aansluitend een gang naar het kerkhof . Daarna is er in de pastorie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij een kopje koffie of thee.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar.
 • Het is dan ook Willibrordzondag.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Nota, die onlangs weduwe is geworden. Met dit bloemetje willen wij haar laten weten dat wij als geloofsgemeenschap aan haar denken.

20 en 21 oktober

 • In de oktobermaand, Mariamaand, wordt vóór de wekelijkse missen van 9 uur op dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden, om 8.40 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Van den Eijkel, die onlangs weduwnaar is geworden. Met dit bloemetje willen wij hem een hart onder de riem steken.

13 en 14 oktober

 • In de oktobermaand, Mariamaand, wordt vóór de wekelijkse missen van 9 uur op dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden, om 8.40 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Bernini, aan de Rijnsburgerweg in Leiden. Met dit bloemetje willen we laten weten dat wij als geloofsgemeenschap aan haar denken.

6 en 7 oktober

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Maandag 8 oktober is de pastorie van 2-4 uur open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • Woensdag 10 oktober wordt in het kader van de Augustinus thema-avonden de film ‘Blind Site’ vertoond. Het is een film over American Football rond het thema blank en zwart. Inloop half 8, de film begint om 8 uur.
 • In de oktobermaand, Mariamaand, wordt vóór de wekelijkse missen van 9 uur op dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden, om 8.40 uur.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Mieke en Ruud de Brabander, die op 26 september 50 jaar getrouwd waren.
 • Na de viering wordt u uitgenodigd om koffie/thee te komen drinken in de ‘huiskamer’ van de pastorie.

29 en 30 september

 • Het brieven schrijven voor Amnesty International is volgende week maandag, op 8 oktober.
 • Morgen begint de oktobermaand, Mariamaand. Vóór de wekelijkse missen van 9 uur op dinsdag en donderdag zal de rozenkrans gebeden worden, om 8.40 uur.
 • Achter in de kerk ligt de nieuwe Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Paddenburg-Elshof.

22 en 23 september

 • Morgenavond, maandag 24 september, is er om 20.15 uur weer Rozenkransgebed.
 • In januari start onze parochie een parochiebreed project voor gezinscatechese, ‘Licht op ons pad’. In de volgende Augustinus leest u daar meer over.
 • Woensdag 26 september is er een voorlichtingsavond in de H. Laurentius in Voorschoten, ’s avonds om 20.00 uur. Vrijwilligers die zich willen inzetten voor dit project, zijn daarbij van harte welkom.
 • Volgende week zondag, 30 september, is er om 9.30 uur gezinsviering in Katwijk met het Kinderkoor De Vrolijke Noot. Daarom is er in onze kerk die zondag geen Kinderwoorddienst.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Harry de Groot. Hij woont aan de Regentesselaan en met dit bloemetje willen wij hem een hart onder de riem steken.

15 en 16 september

 • Van 15 t/m 23 september is het Vredesweek.
 • Maandag 17 september om 20.00 uur organiseren ds. Rian Veldman en Koos van der Bruggen uit onze parochiekern in het Dorpscentrum een gesprek rond de vraag: ‘Heb je als christen een eigen manier om na te denken over terrorisme en een eigen opdracht  om anders bezig te zijn met veiligheid?’ Meer informatie vindt u in het onlangs verspreide ‘groene boekje’.
 • Vrijdag 21 september is er om 19.30 uur een Oecumenische Vredesdienst in de Sint Jozefkerk in Wassenaar, met daarna een lezing door mgr. Van Luyn over ‘Europa en de Vrede’. Zie ook de laatste OKe.
 • Zaterdag 22 september is er om 19.00 uur een Taizé-viering in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Bas van der Lans. Hij woont aan de Alphons Diepenbrocklaan en is herstellend van een operatie. Met dit bloemetje willen wij hem daarbij steunen.
 • Tot slot nodig ik u van harte uit voor een kopje koffie of thee, ter gelegenheid van de Kerkproeverij.

8 en 9 september

 • Na de vakantieperiode vragen we hier nog eens uw aandacht voor de vaste doordeweekse vieringen in onze parochiekern: op dinsdag en donderdagochtend is er om 9.00 uur eucharistieviering en op woensdag is er om 12.00 aanbidding van het Allerheiligste.
 • Volgende week zondag 16 september is er Kerkproeverij; u wordt uitgenodigd om een gast mee te brengen naar de viering. Zie daarvoor De Augustinus en de OKe die juist zijn uitgekomen.
 • Van 15 t/m 23 september is het Vredesweek, zie daarvoor de OKe. Op maandag 17 september  om 20.00 uur organiseren ds. Rian Veldman en Koos van der Bruggen uit onze parochiekern in het Dorpscentrum een gesprek rond de vraag: ‘Heb je als christen een eigen manier om na te denken over terrorisme en een eigen opdracht  om anders bezig te zijn met veiligheid?’ Meer informatie vindt u in het onlangs verspreide ‘groene boekje’.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Veronique Steenmetser. Zij woont tegenover de kerk en is een van onze gastvrouwen. Afgelopen dinsdag had zij zo’n haast om hierheen te komen dat zij is gevallen. Gelukkig viel de schade mee, maar wij willen haar toch een bloemetje geven voor de schrik.

1 en 2 september

 • Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de voedselmanden.
 • Vandaag begint de Augustinusweek. Woensdag 5 september a.s. is ’s avonds de jaarlijkse Augustinuslezing, na een eucharistieviering in de Sint Jozefkerk in Wassenaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Van der Hulst. Hij woont aan de Emmalaan en is herstellend van een operatie. Met dit bloemetje willen wij hem bemoedigen.

25 en 26 augustus

 • Maandag 27 augustus wordt om 20.18 uur het rozenkransgebed gebeden.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar en is er diaconale deurcollecte.
 • Vooraankondiging: op zondag 2 september start de Augustinusweek.
 • Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor woensdag 5 september. Er is dan een eucharistieviering om 19.00 uur in de Sint Jozefkerk in Wassenaar; aansluitend zal bisschop Van den Hende een lezing houden over het gebed.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Spiekerman. Zij wonen aan het Kort Galgewater in Leiden en waren vorige week zondag 60 jaar getrouwd. Met deze bloemen willen wij hen als geloofsgemeenschap van harte feliciteren.

18 en 19 augustus

 • Diaken Peter Winnubst is weer terug, de vakantie is voorbij.
 • Donderdag a.s. vergadert de pastoraatgroep. Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons weten.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Marinus Links, dirigent van het Dameskoor. Hij woont aan de Cleveringalaan en wij willen hem bemoedigen na het overlijden van zijn vader.

11 en 12 augustus

 • Vanaf maandag 13 augustus is diaken Peter Winnubst weer aanwezig.
 • Woensdag a.s. is het 15 augustus, feest van Maria Tenhemelopneming.
 • Er is om 9.00 uur ’s morgens een Eucharistieviering in de H. Joannes de Doper in Katwijk; ’s avonds is daar om 19.00 uur een  viering van Woord en Gebed, met rozenkransgebed voor de vrede. Hier in deze kerk is om 12.00 uur de gebruikelijke Aanbidding
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Schmidt. Zij wonen aan de Apollolaan en waren vorige maand 60 jaar getrouwd.

4 en 5 augustus

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Diaken Peter Winnubst is nog één week met vakantie. De pastorie en het secretariaat blijven natuurlijk bereikbaar, per telefoon en per e-mail. Bovendien zijn op maandag, dinsdag en donderdag Charlotte en een gastvrouw aanwezig.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw De Beer. Zij wonen aan de Reviuslaan en waren eind juni 60 jaar getrouwd.
 • Tot slot: u kunt pastoor Michel straks een zalig uiteinde wensen want hij viert morgen zijn verjaardag.

28 en 29 juli

 • Diaken Peter Winnubst is tot en met 12 augustus met vakantie. De pastorie en het secretariaat blijven natuurlijk bereikbaar, per telefoon en per e-mail. Bovendien zijn op maandag, dinsdag en donderdag Charlotte en een gastvrouw aanwezig.
 • Maandag 30 juli is er om kwart over 8 ’s avonds rozenkransgebed in de dagkapel.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar om gevuld te worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Meijs. Zij woont aan de Queridolaan en is eind mei weduwe geworden. Met dit bloemetje willen we haar een hart onder de riem steken.

21 en 22 juli

 • Diaken Peter Winnubst is tot en met 12 augustus met vakantie. De pastorie en het secretariaat blijven natuurlijk bereikbaar, per telefoon en per e-mail. Bovendien zijn op maandag, dinsdag en donderdag Charlotte en een gastvrouw aanwezig.
 • Morgen 23 juli is de vierde maandag van de maand om kwart over 8 ’s avonds is er rozenkransgebed in de dagkapel.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Verheij. Zij wonen aan de Rijnzichtweg en met dit bloemetje willen we hen een hart onder de riem steken.

14 en 15 juli

 • Diaken Peter Winnubst is vanaf zaterdag 21 juli drie weken met vakantie. De pastorie en het secretariaat blijven uiteraard bereikbaar, per telefoon en per e-mail. Bovendien is op maandag, dinsdag en donderdag Charlotte aanwezig.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Bots. Hij woont aan de Prinses Beatrixlaan en is begin juni weduwnaar geworden. Met dit bloemetje willen we hem een hart onder de riem steken.

7 en 8 juli

 • Donderdag 12 juli om half twaalf is hier de uitvaart van mevrouw Henriette Georgine Lie-Muller.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Wijsman. Zij verblijft tijdelijk voor herstel in Van Wijckerslooth.
 • Vorige week vergeten: de deurcollecte voor diaconie. We zien uw bijdrage graag tegemoet.
 • Vanmiddag is om 14.00 uur in de Regenboogkerk de intrededienst van de nieuwe dominee: Rian Veldman.

30 juni en 1 juli

 • Op zaterdag 7 juli is er een parochiële bedevaart naar Brielle. Zie hiervoor de laatste Augustinus. Achter in de kerk liggen inschrijfformulieren.
 • Diezelfde avond is in Voorschoten de cabaretvoorstelling Geestige bijstand, met o.a. pastoraal werker Dirk Gudde. Zie De Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Ria Happel. Zij woont aan de Antonie Duyklaan in Leiden en is onlangs weduwe geworden.
 • (Op zondag) U bent van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade. Vanwege het mooie weer is dat in de pastorietuin.

23 en 24 juni

 • Maandag 25 juni om 20.15 uur is het maandelijkse rozenkransgebed.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden achter in de kerk.
 • Dan is ook de maandelijkse deurcollecte voor diaconie.
 • Op zaterdag 7 juli is er een parochiële bedevaart naar Brielle. Zie hiervoor de laatste Augustinus. Achter in de kerk liggen inschrijfformulieren.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Paul Donders. Hij woont aan de Warmonderweg en met dit bloemetje wensen wij hem beterschap.

16 en 17 juni

 • Deze zondag 17 juni start om 13.00 uur in onze parochie een kerkenloop. De kerkenloop wordt om 17.00 uur afgesloten bij de H. Laurentiuskerk  in Voorschoten. Zie de laatste Augustinus.
 • Maandag 18 juni om half acht ’s avonds organiseert de Oegstgeester Raad van Kerken  een rondetafelgesprek over Kerk, geloof en politiek. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpscentrum. Zie de nieuwste OKe.
 • Op zaterdag 7 juli is er een parochiële bedevaart naar Brielle. Zie hiervoor de laatste Augustinus. Achter in de kerk liggen inschrijfformulieren.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Margriet Perquin die onlangs haar man verloren heeft. Zij woont aan de Terweeweg en met dit bloemetje willen wij haar laten weten dat we met haar meeleven.

9 en 10 juni

 • Volgende week zondag 17 juni om 13.00 uur is er in onze parochie een kerkenloop. Informatie hierover vindt u in de laatste Augustinus en in het nieuwe nummer dat nu achter in de kerk ligt. De kerkenloop wordt om 17.00 uur afgesloten bij de H. Laurentiuskerk  in Voorschoten. We zoeken enkele vrijwilligers die hier in onze kerk aanwezig willen zijn om mensen op te vangen en te voorzien van drinken.
 • Vooraankondiging: op zaterdag 7 juli is er een parochiële bedevaart naar Brielle. Zie hiervoor ook de nieuwe Augustinus.
 • Maandag 11 juni om 11.00 uur is de uitvaart van mevrouw M. Bots-Wijers.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de moeder van Barbera Hartog. Zij woont aan de Rhijngeesterstraatweg en wij willen haar steunen bij het verlies van haar dochter.

2 en 3 juni

 • Dank u wel voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Maandag 4 juni is de pastorie open van 14.00-16.00 uur voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar Rusland en Israël.
 • Donderdag 7 juni vergadert de pastoraatgroep. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, meldt u die dan bij ons.
 • Vooraankondiging: op zondag 17 juni om 13.00 uur is er in onze parochie een kerkenloop. Informatie hierover vindt u in de laatste Augustinus en in het nieuwe nummer dat nu achter in de kerk ligt.
 • Vooraankondiging: op zaterdag 7 juli is er een parochiële bedevaart naar Brielle. Zie hiervoor ook de nieuwe Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Charlotte van Steijn, sinds kort de  secretaresse van onze parochiekern. Zij woont in Voorhout en vierde op de laatste dag van haar eerste werkmaand haar verjaardag.

26 en 27 mei 2018

 • In de meimaand wordt vóór de vieringen op dinsdag-  en donderdagochtend om 8.45 uur de rozenkrans gebeden.
 • Zaterdag 26 mei heeft diaken Winnubst in besloten kring het nieuwe columbarium ingezegend. U bent van harte welkom om er een kijkje te gaan nemen.
 • Maandag 28 mei is ’s avonds om 8.15 uur het maandelijkse rozenkransgebed.
 • Komend weekend staan de voedselmanden weer achter in de kerk.
 • Vooraankondiging: op zondag 17 juni om 13.00 uur is er in onze parochie een kerkenloop. Informatie hierover vindt u in de laatste Augustinus en in het nieuwe nummer dat komende week verschijnt.
 • Vooraankondiging: op zaterdag 7 juli is er een parochiële bedevaart naar Brielle.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Corry van de Salm. Zij woont aan de Apollolaan. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.

19 en 20 mei 2018

 • In de meimaand wordt vóór de vieringen op dinsdag-  en donderdagochtend om 8.45 uur de rozenkrans gebeden.
 • Zaterdag 26 mei zal diaken Winnubst in besloten kring het nieuwe columbarium inzegenen.
 • Vooraankondiging: op zaterdag 7 juli is er een parochiële bedevaart naar Brielle.
 • Na deze de viering drinken we koffie, thee en limonade, hopelijk in de pastorietuin. U bent meer dan van harte welkom.

12 en 13 mei 2018

 • Maandag 14 mei vindt de afscheidsdienst voor Charles Perquin plaats, om 13.00 uur in de Groene Kerk.
 • In de meimaand wordt vóór de vieringen op dinsdag-  en donderdagochtend om 8.45 uur de rozenkrans gebeden.
 • Volgende week zondag is het Pinksteren; we drinken dan na de viering koffie en thee, hopelijk in de pastorietuin. Het zou leuk zijn als enkelen van u een taart of iets anders lekkers zouden willen bakken. Graag even melden bij het secretariaat, zodat we een overzicht hebben.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Rosa Vandemoortele. Zij woont aan de Tromplaan en wij wensen haar een goed herstel van een operatie.

5 en 6 mei 2018

 • In de meimaand wordt vóór de vieringen op dinsdag-  en donderdagochtend om 8.45 uur de rozenkrans gebeden.
 • Afgelopen donderdag is Charlotte van Steijn begonnen als secretaresse in onze parochiekern; zie ook het bericht in de laatste OKe.
 • Donderdag 10 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. U kunt op twee plaatsen meedoen aan het dauwtrappen: in Katwijk te voet of in Voorschoten met de fiets. Zie voor verdere gegevens de laatste Augustinus.
 • Zondag 21 mei is het Pinksteren; we drinken dan na de viering koffie en thee, hopelijk in de pastorietuin. Het zou leuk zijn als enkelen van u een taart of iets anders lekkers zouden willen bakken. Graag even melden bij het secretariaat, zodat we een overzicht hebben.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Marieke Karsten van de pastoraatgroep. Zij woont aan de Frederik Hendriklaan en wij wensen haar van harte beterschap.

28 en 29 april 2018

 • Maandagavond 30 april is het maandelijkse rozenkransgebed, om 20.15 uur in de bijsacristie.
 • Dinsdag a.s. begint de meimaand. Vóór de vieringen op dinsdag-  en donderdagochtend wordt om 8.45 uur de rozenkrans gebeden.
 • Donderdag 3 mei vergaderen de pastoraatgroep en de beheercommissie. Als u vragen of opmerkingen hebt kunt u ze aan ons doorgeven.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Gerrina van Schagen, lid van de werkgroep gezinsvieringen. Zij woont aan de Hendrik Andriessenlaan en is herstellende van een operatie.

14 en 15 april 2018

 • Maandag 16 april om 10.30 uur is de uitvaart van mevrouw Trudie Meijer, met aansluitend de begrafenis.
 • Dezelfde dag om 13.00 uur wordt op het parochiekerkhof de heer Ton Bremmer begraven.
 • Vooraankondiging: maandagavond 30 april  is het maandelijkse Rozenkransgebed, in tegenstelling tot wat er in De Augustinus staat.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Zandvliet-Van den Berg. Zij wonen aan de Lavendelhof en waren op 10 april 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!
 • Tot slot: de pastoraatgroep heeft besloten de Paaskaars van 2017 aan diaken Peter Winnubst te geven omdat 2017 het  jaar van zijn wijding was.

7 en 8 april 2018

 • Maandag 9 april is de pastorie tussen 14.00 en 16.00 uur open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar China en naar Indonesië.
 • s Avonds om 19.00 uur is er vanwege het feest van Maria Boodschap (25 maart) rozenkransgebed, een Eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
 • Dinsdag 10 april om 13.00 uur is hier de uitvaart van mevrouw Mienta Nipper-van Elsen.
 • Zaterdag 14 april om 10.30 is de uitvaart van Barbara Hertog.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Van der Hulst. Zij wonen aan de Emmalaan en met dit bloemetje willen we hen een hart onder de riem steken.
 • Tot slot: een felicitatie voor de heer en mevrouw Kraijvanger-Padberg, met hun zestigjarig huwelijk.

31 maart/ 1 april:

 • Vandaag krijgt mevrouw Jos Heupink van de pastoraatgroep en diaken Winnubst de Paaskaars van 2016, als aandenken aan Oegstgeest. Direct na de paasdagen vertrekt zij namelijk naar het oosten van het land, waar zij oorspronkelijk vandaan komt. Zij heeft vele verdiensten voor onze parochiekern gehad zoals het bijhouden van de bloemen in de Mariakapel. Daarnaast maakte zij deel uit van de tuinploeg en was zij elke eerste maandag van de maand aanwezig als gastvrouw bij het schrijven voor Amnesty International. Jos, hartelijk bedankt!

25 en 26 maart:

 • We gaan de Goede Week in, met aan het einde het Paastriduüm, de drie dagen naar Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag met de Paaswake.
 • Enkele bijzonderheden:
 • Dinsdag 28 maart is er ’s avonds om 19.00 uur  een viering van Boete en Verzoening.
 • Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur Kruisweg en om 19.00 uur Kruishulde. U wordt verzocht om bij beide vieringen bloemen mee te brengen; daarmee zal de bloemengroep de kerk versieren voor Pasen.
 • Op Paaszaterdag is er geen aparte viering voor kinderen en jongeren. Zij zijn van harte welkom om 21.00 uur bij de Paaswake. Voorin zijn banken gereserveerd voor gezinnen met kinderen. De viering wordt begonnen met een Paasvuur bij de kerkdeur, waaraan de Paaskaars wordt aangestoken. De jongeren kunnen daarbij zijn en vervolgens meelopen in de intocht in de kerk.
 • Achter in de kerk staat de bekende olifant, waarin  u uw bijdrage voor het vastenactieproject in Togo kunt doen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer De Groot. Hij woont aan de Regentesselaan en met dit bloemetje willen we als geloofsgemeenschap hem een hart onder de riem steken.

17 en 18 maart:

 • Maandag a.s. is het hoogfeest van St. Jozef. Ter gelegenheid daarvan zal er hier in deze kerk om 09.00 uur een Eucharistieviering plaatsvinden.
 • Woensdag 21 maart  wordt weer de sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. De inzameling na de maaltijd komt altijd ten goede aan een speciaal project. Woensdag a.s. is dat Kerk in actie, met als thema: straatkinderen in Kampala, Oeganda.
 • Volgende week 25 maart is het Palmzondag. Alle kinderen zijn dan om half 11 van harte welkom in de pastorie, met hun kant-en-klare Palmpaasstok. Kijk hiervoor in de laatste Augustinus, op de pagina’s van Oegstgeest.
 • Daar vindt u ook informatie over Pasen: er is om 19.00 uur géén wake met kinderen; zij zijn van harte uitgenodigd voor een kindvriendelijke Paaswake om 21.00 uur. En op Eerste Paasdag worden alle kinderen uitgenodigd om paaseieren te komen zoeken in de pastorietuin, vanaf half 11.
 • Alvast over Goede Vrijdag. Zoals gebruikelijk vindt dan om 15.00 uur de Kruisweg Statie en om 19.00 uur de Kruishulde plaats. Het zou mooi zijn als u dan weer bloemen wilt meenemen. Daarmee zal de bloemengroep de kerk weer kunnen versieren voor het hoogfeest van Pasen.
 • Achter in de kerk staat de bekende olifant, waarin  u uw bijdrage voor het vastenactieproject in Togo kunt doen.
 • Daar vindt u ook een bestelformulier voor een huispaaskaars à 15 euro.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Els Goddijn. Zij woont aan de Diamantlaan in Leiden en met dit bloemetje willen we haar als geloofsgemeenschap een hart onder de riem steken.

10 en 11 maart:

 • Dinsdag 13 maart spreken pastoor Michel Hagen en Cor van Beuningen over de encycliek ‘Laudato Sí’ van paus Franciscus over de oorzaken van de klimaatproblematiek. ’s Avonds om 20.00 uur, hier in de pastorie. Opgave via het secretariaat.
 • Woensdag 14 maart  wordt weer de sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. De inzameling komt altijd ten goede aan een speciaal project. Woensdag a.s. gaat het over de uitzending van Laurens en Jayne door Operatie Mobilisatie naar Novosibirsk in Rusland. Een deel van hun werkzaamheden bestaat uit het ondersteunen van christelijke werknemers.
 • Aanstaande zaterdagavond 17 maart vertrekt een bus om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk naar Amsterdam voor de Stille Omgang ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Meer informatie en opgeven voor de reis via de intekenlijst achter in de kerk, of via internet.
 • Achter in de kerk staat de bekende olifant, waarin  u uw bijdrage voor het vastenactieproject in Togo kunt doen.
 • Daar vindt u ook een bestelformulier voor een huispaaskaars à 15 euro.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Den Hollander.  Zij wonen aan de Oude Rijnsburgerweg en zijn op 13 maart a.s. 50 jaar getrouwd. Vanuit onze geloofsgemeenschap willen wij hen van harte feliciteren.

3 en 4 maart:

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmand.
 • Morgenmiddag is de pastorie open van 14.00-16.00 uur; dan kunt u brieven schrijven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar Wit-Rusland en Israël.
 • Woensdag 7 maart  wordt weer de sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. Woensdag a.s. gaat het over Lumen Valley, het project dat onze parochie voor drie  jaar ondersteunt. Diaken Jouke Schat komt vertellen wat er in het eerste jaar tot stand gekomen is. Vanaf vandaag staat de bekende olifant achter in de kerk, waar u uw gaven voor dit project in kunt doen.
 • Donderdag 8 maart vergaderen pastoraatgroep en beheercommissie. Eventuele vragen kunt u aan ons of aan het secretariaat doorgeven.
 • Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart een bus om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk naar Amsterdam waar we deelnemen aan de Stille Omgang ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Na de Eucharistie-viering en de Stille Omgang, die ongeveer 60 minuten duurt, vertrekken we rond 01.00 uur ’s nachts weer uit Amsterdam. Meer informatie en opgeven voor de reis via de intekenlijst achter in de kerk, of via internet.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Marianne Veenman.  Zij is herstellende van een ziekenhuisopname. Wij wensen haar van harte beterschap.

24 en 25 februari:

 • Morgenavond om 20.15 uur is het Rozenkransgebed in de dagkapel.
 • Vanaf woensdag 21 februari wordt er vijf maal een sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. Woensdag a.s. gaat het over Happietaria, een tijdelijk restaurant waarvan de opbrengst naar ontwikkelingsprojecten gaat.
 • Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart een bus om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk naar Amsterdam waar we deelnemen aan de Stille Omgang ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Na de Eucharistie-viering en de Stille Omgang, die ongeveer 60 minuten duurt, vertrekken we rond 01.00 uur ’s nachts weer uit Amsterdam. Meer informatie en opgeven voor de reis via de intekenlijst achter in de kerk, of via internet.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Charles Perquin.  Hij woont op de Terweeweg  en heeft onlangs een tweede ingrijpende operatie ondergaan. Met dit bloemetje wensen wij hem een voorspoedig herstel.

17 en 18 februari:

 • Vanaf aanstaande woensdag 21 februari wordt er vijf maal een sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U bent daarbij van harte welkom. Achter in de kerk ligt een intekenformulier.
 • Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart een bus om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk naar Amsterdam waar we deelnemen aan de Stille Omgang, de herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Na de Eucharistieviering en de Stille Omgang (duur ca. 60 minuten) vertrekken we rond 01.00 uur ‘s nachts weer terug naar Oegstgeest. Meer informatie en opgeven voor de reis kan via de intekenlijst achterin de kerk, of via internet.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Rikkert de Koe, de nieuwe dirigent van de Schola Cantorum. Hij woont in Hilversum en heeft onlangs een operatie ondergaan. De bloemen zijn gisteren verstuurd, met de beste wensen voor zijn herstel, namens onze parochiekern.

10 en 11 februari:

 • Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Er zijn die dag twee vieringen waarbij u een askruisje kunt halen: om 9 uur ’s morgens hier in de kerk en om half 8 ’s avonds in de Groene Kerk. In de nieuwe OKe staat deze tijd juist vermeld bij de Groene Kerk. Beide keren kunt u uw oude palmtakje meenemen om te verbranden.
 • Vanaf woensdag 21 februari wordt er vijf maal een sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. Het intekenformulier daarvoor ligt vanaf vandaag achter in de kerk.
 • Vanmiddag viert het Gemengd koor zijn feestelijke afsluiting van het jubileumjaar samen met de koren van de H. Joannes uit Katwijk en de St. Jozef uit Wassenaar. De start is om 2 uur en de toegang is gratis.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Van de Kerkhof. Hij woont aan de Rijnzichtweg en is onlangs zijn vrouw en zijn dochter verloren. Met dit bloemetje laten we zien dat we als parochiegemeenschap met hem meeleven.

3 en 4 februari:

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Maandag 5 februari is hier om half 11 de uitvaart van mevrouw Van den Eijkel-Koppers.
 • Maandagmiddag is de pastorie open van 14.00-16.00 uur voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar India en Nigeria.
 • Donderdag 8 februari vergaderen pastoraatgroep en beheercommissie. Hebt u vragen of opmerkingen, meld die dan aan ons of bij het secretariaat.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Tet van Dijk, lid van het Dameskoor. Zij woont aan de Prins Bernhardlaan. Wij willen haar als parochiegemeenschap sterkte wensen bij het herstel van een operatie.
 • Tot slot een huishoudelijke mededeling: er blijven veel brillen achter in de kerkbanken die nooit worden opgehaald. Er staan nu twee mandjes achter  in de kerk; wilt u kijken of uw exemplaar daar bij is en het mee naar huis nemen?

Extra mededeling namens het parochiebestuur:

Donderdagavond 1 februari, is er een bijeenkomst geweest van het parochiebestuur en het pastoraal team met de beheercommissies en pastoraatgroepen van de drie Wassenaarse parochiekernen. Tijdens deze bijeenkomst heeft het parochiebestuur haar standpunt bekend gemaakt welke van de drie kerken als centrale kerk zal worden aangewezen. De keuze van het bestuur is op de Sint Willibrordus gevallen.

In de weekenden van 11 en 18 februari zal na de viering een toelichting worden gegeven door de pastoor en de vicevoorzitter Astrid van der Valk. Dit zal zijn op 11 februari na de vieringen in de St. Jozef en in De Goede Herder en op 18 februari na de viering in de Sint Willibrordus. In de week na deze bijeenkomsten is het de bedoeling dat het bestuur dit standpunt omzet in een voorgenomen besluit dat aan de bisschop wordt voorgelegd. We hopen dat de bisschop voor de zomer van dit jaar daarop zijn antwoord geeft. Dan pas kan het besluit definitief worden.

Er ligt de komende tijd een belangrijke taak voor alle drie de parochiekernen om samen te werken in een groeipad naar één vitale geloofsgemeenschap en de vorming van één beheercommissie. Tot 2022 worden er geen veranderingen verwacht in de kerkgebouwen. Wel zullen er vanaf de zomer van dit jaar aanpassingen komen in de verdeling van de vieringen.

Een meer uitgebreide toelichting vindt u op de website van de parochie.

Namens het bestuur,
Pastoor Michel Hagen

27 en 28 januari:

 • Dinsdag 30 januari houdt Paul Donders een inleiding over een van zijn voorvaderen, Petrus (Peerke) Donders, en zijn werk bij de melaatsen. Om 20.00 uur hier in de pastorie. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
 • Volgende week zondag wordt na de Eucharistieviering de Blasiuszegen gegeven.
 • Ook staan dan de voedselmanden weer klaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Van Breukelen, vanwege het overlijden van pastor Henk van Breukelen. Zij wonen aan de Rijnsburgerweg.
 • Tot slot een huishoudelijke mededeling: er blijven veel brillen achter in de kerkbanken die nooit worden opgehaald. Er staan nu twee mandjes achter in de kerk; wilt u kijken of uw exemplaar daar bij is en het mee naar huis nemen?

20 en 21 januari:

 • Morgen is het de vierde maandag van de maand; vanaf 20.15 uur wordt in de dagkapel de Rozenkrans gebeden.
 • Woensdag 24 januari kunt u zich laten informeren over de totstandkoming van een OKe-nummer, om 20.00 uur in het Dorpscentrum, een boeiend kijkje in de keuken.
 • Zaterdag  27 januari is de viering om 19.00 uur in deze kerk. Op dezelfde tijd is er een Taizé-viering in de Joannes de Doper in Katwijk. U bent van harte welkom.
 • Vooraankondiging: dinsdag 30 januari houdt Paul Donders een inleiding over een van zijn voorvaderen, Petrus (Peerke) Donders, en zijn werk bij de melaatsen. Om 20.00 uur hier in de pastorie. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Grimbergen. Hij woont aan de Lijtweg en is afgelopen week 92 jaar geworden.
 • Na de viering zal diaken Peter Winnubst achter in de kerk de huiszegens uitreiken.

13 en 14 januari 2018:

 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Velzen-van Schie. Zij woont aan de Hendrik Andriessenlaan en is na het overlijden van haar zus To op 22 november jongstleden als laatste van het gezin overgebleven. Met deze bloemen willen wij haar als parochiegemeenschap ons medeleven betonen.

6 en 7 januari 2018:

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmand. Na de viering is de maandelijkse collecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Maandag 8 januari om 11.00 uur is hier de uitvaart van mevrouw Van der Linden-van Putten.
 • ‘s Middags is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Den Hollander-Franken. Afgelopen november is zij weduwe geworden en met dit bloemetje willen wij haar steunen. Zij woont aan de Asterlaan.
 • Na afloop van deze viering is er koffie, thee en limonade. U bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en Zalig Nieuwjaar te wensen.

16 en 17 december:

 • U wordt van harte uitgenodigd om deze zondag te komen luisteren naar het kerstconcert van het Gemengd Koor. Het concert vindt plaats om 20.00 uur hier in de kerk. De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte.
 • Maandag 18 december is om 11.00 uur de uitvaart van mevrouw Ans van de Kerkhof-Willems.
 • Maandagavond vindt het maandelijkse Rozenkransgebed plaats in de dagkapel, van 20.15-21.00 uur.
 • Mededeling namens de beheercommissie: Het huidige columbarium voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het moet een plaats zijn waar je graag komt om de dierbare overledenen te gedenken. De beheercommissie heeft van de bisschop een machtiging ontvangen om het huidige columbarium te renoveren. IJs en weder dienende starten in de 2e week van januari 2018 de werkzaamheden.  De oplevering staat gepland voor eind maart, begin april 2018. Achter in de kerk hangt een afbeelding waar op te zien is hoe het gaat worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar twee gouden echtparen: de heer en mevrouw Meel aan de Kwaakhaven en de heer en mevrouw Van Beek in de Orchidee. Wij feliciteren hen van harte met deze mijlpaal.

9 en 10 december:

 • U bent van harte welkom om volgende week zondag, 17 december, te komen luisteren naar het kerstconcert van het Gemengd Koor. Het concert vindt plaats om 20.00 uur hier in de kerk. De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Franca Koster. Zij woont in het Hendrik Kraemerpark.

2 en 3 december:

 • Maandag 4 december is de pastorie open van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan  brieven komen schrijven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar China en Egypte. U bent van harte uitgenodigd.
 • Donderdag 7 december om half elf is de uitvaart van mevrouw Möller.
 • Diezelfde donderdag vergaderen ’s avonds de pastoraatgroep en de beheercommissie. Hebt u vragen of opmerkingen, wilt u die dan melden bij een van de leden of bij het secretariaat?
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar een 60-jarig bruidspaar.

25 en 26 november:

 • Maandag 27 november vindt  om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed plaats.
 • Dinsdag 28 november wordt om 13.00 uur afscheid genomen van mw. To van Schie, in crematorium Rhijnhof te Leiden.
 • Komend weekend staan de voedselmanden weer klaar en is na afloop van de viering de maandelijkse collecte voor de vluchtelingen.
 • Zondag 3 december gaat diaken Peter Winnubst voor het eerst mee voor in de Eucharistieviering. Wij zullen hem dan ons cadeau aanbieden dat wij hem schenken voor zijn wijding. Na afloop is er koffie/thee en ontmoeting.
 • Die zondag is ook het begin van de Advent: de kinderen beginnen in de kinderwoorddienst met hun adventsproject, ter voorbereiding op Kerstmis. Het project wordt afgerond in de gezinsviering van 19.00 uur  op kerstavond 24 december.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Marian van Diemen. Zij woont aan de Jan Vermeerlaan  en met dit bloemetje willen wij haar sterkte wensen bij een ernstige ziekte.

18 en 19 november:

 • Zaterdag 18 november was het een feestelijke dag voor onze parochie: ’s morgens heeft bisschop Van den Hende twee diakens gewijd. Daan Huntjens die hierna op weg is naar zijn priesterwijding en Peter Winnubst die als permanent diaken referent wordt in de parochiekernen Oegstgeest en Katwijk. Het was een feestelijke en ontroerende viering, met veel belangstelling ook uit Oegstgeest.
 • Op zondag 3 december gaat Peter Winnubst voor het eerst als diaken mee voor in onze kerk.
 • De bisschop was op 18 november hier in Oegstgeest om het H. Vormsel toe te dienen aan 24 jongeren en 3 volwassenen uit de hele parochie van de H. Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Yvonne van Velzen. Zij woont aan de Molenkanp in Rijnsburg  en met dit bloemetje willen wij haar beterschap wensen.

11 en 12 november:

 • Zaterdagavond 18 november om 19.00 uur vindt hier het H. Vormsel voor de hele Augustinusparochie plaats.
 • Diezelfde zaterdag  om 11.00 uur zal  Mgr. Van den Hende Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken wijden. U kunt deze wijding en de receptie daarna bijwonen.
 • Dit is het laatste weekend dat u zich in kunt schrijven voor de bus naar Rotterdam. Achterin vindt u een inschrijfformulier én een formulier waarop staat op welke rekening u de reiskosten vooraf dient over te maken. Dus niet betalen aan de buschauffeur. De kosten zijn 7 euro, in tegenstelling tot wat er in de OKe staat. U kunt dit weekend ook voor de laatste keer uw bijdrage voor een cadeau voor Peter in de olifant doen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Koop. Zij woont aan de Rustenborchdreef en met dit bloemetje willen wij haar laten weten dat we aan haar denken.

4 en 5 november:

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmand. Na afloop van deze viering wordt de maandelijkse collecte voor de vluchtelingen gehouden.
 • Maandag 6 november is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • Zaterdag 11 november is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Volgende week zondag, 12 november, zingt hier het Laurentiuskoor uit Voorschoten. Dit gebeurt in het kader van de uitwisseling met ons jubilerende Gemengd koor dat zelf volgende week in Voorschoten zal zingen.
 • Zaterdagavond 18 november om 19.00 uur vindt hier het H. Vormsel voor de hele Augustinusparochie plaats. Zet de datum alvast in uw agenda.
 • Diakenwijding Peter Winnubst 18 november 2017
 • Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 18 november met zoveel mogelijk mensen in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar Rotterdam te gaan waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig zullen zijn. Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst. Daar staat ook de olifant klaar, om uw bijdrage voor een cadeau te ontvangen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Zuurmond aan de Irislaan in verband met het overlijden vorige maand van Anne-Marie Zuurmond-Hendriks.

28 en 29 oktober:

 • Maandag 30 oktober om kwart over acht ’s avonds is het maandelijkse Rozenkransgebed.
 • Donderdag 2 november is het Allerzielen. Om 19.00 uur ’s avonds is er een viering waarin onze dierbare overledenen worden herdacht.
 • Zaterdag 4 november  is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Zondag 5 november is het feest van de H. Willibrord, met koffie/thee en limonade na de viering.
 • Komend weekend staan ook de voedselmanden weer klaar en wordt na de viering de maandelijkse deurcollecte voor  de vluchtelingen gehouden.
 • Dan een mededeling vanuit onze beheercommissie: Op 2 november, aansluitend aan de Allerzielen plechtigheid, vergadert de beheercommissie. Deze commissie is in haar rol als toezichthouder van het secretariaat, bezig met het uitstippelen van een route naar de toekomst voor ons secretariaat. Zij nodigt graag betrokken parochianen uit, om hun visie op noden en wensen, kort en bondig kenbaar te maken. Dit kan tijdens een kort inloop-spreekuur van circa 8 uur tot half 9, als onderdeel van de vergadering. Daarover zal dan schriftelijk gerapporteerd worden aan het parochiebestuur.
 • Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. U bent van harte uitgenodigd om deze wijdingsplechtigheid bij te wonen en Peter nadien de feliciteren tijdens de receptie. De parochie heeft daartoe busvervoer georganiseerd. Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst. Daar staat ook de olifant klaar waarin u uw bijdrage voor een gezamenlijk cadeau kunt deponeren.
 • En tot slot: De bloemengroet gaat dit weekend naar Johan de Gier. Johan woont aan de Aert van Neslaan (92) en is redacteur van de Oké. Wij willen hem met dit bloemetje graag een hart onder de riem steken vanuit onze katholieke geloofsgemeenschap.

21 en 22 oktober 2017

 • In de oktobermaand wordt op dinsdag en donderdag voorafgaand aan de viering de Rozenkrans gebeden. Dat begint om tien over half negen.
 • Zaterdag 28 oktober  is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zaterdagavond 18 november om 19.00 uur vindt hier het H. Vormsel voor de hele Augustinusparochie plaats. Zet het alvast in uw agenda.
 • Tijdens de Advent is er voor de kinderen tijdens de Kinderwoorddienst weer een speciaal project. Net als iedere zondag, zijn ook hier alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van harte welkom!
 • Diakenwijding Peter Winnubst 18 november 2017: Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 18 november met zoveel mogelijk mensen in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar Rotterdam te gaan waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig zullen zijn.Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst.
 • Als parochiekern willen wij natuurlijk aan de feestvreugde bijdragen en bij een feest hoort een cadeau. Vanaf vandaag staat de bekende olifant elk weekend achter in de kerk; u kunt daarin uw bijdrage doen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Thea Menken. Zij woont aan de Graskarper in Leiden. Met dit bloemetje willen wij haar een goed herstel van een operatie toewensen.

14 en 15 oktober 2017

 • In de oktobermaand wordt op dinsdag en donderdag voorafgaand aan de viering de Rozenkrans gebeden. Dat begint om tien over half negen.
 • Zaterdag 21 oktober  is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Witteman. Hij woont aan de Bijdorplaan  en met dit bloemetje willen wij hem een goed herstel van een operatie toewensen.
 • Zaterdagavond 18 november om 19.00 uur vindt hier het H. Vormsel plaats. Zet het alvast in uw agenda
 • Tijdens de Advent is er voor de kinderen tijdens de Kinderwoorddienst weer een speciaal project. Net als iedere zondag, zijn ook hier alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van harte welkom!
 • Diakenwijding Peter Winnubst 18 november 2017 Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 18 november met zoveel mogelijk mensen in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar Rotterdam te gaan waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig zullen zijn. De viering begint om 11:00 uur tot ongeveer 13:30/14:00 uur waarna wij na de receptie (naast de kathedraal) om 15:30 uur naar huis zullen gaan. De bus vertrekt om 8.30 uur bij de kerk in Oegstgeest en gaat via Katwijk, Wassenaar en Voorschoten naar Rotterdam. Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst.
 • Als parochiekern willen wij natuurlijk aan de feestvreugde bijdragen en bij een feest hoort een cadeau. Vanaf vandaag staat de bekende olifant elk weekend achter in de kerk; u kunt daarin uw bijdrage doen.

7 en 8 oktober 2017

 • In de oktobermaand wordt op dinsdag en donderdag voorafgaand aan de viering de Rozenkrans gebeden. Dat begint om tien over half negen.
 • Zaterdag 14 oktober  is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zoals u weet wordt op zaterdag 18 november Peter Winnubst tot diaken gewijd. Als parochiekern willen wij natuurlijk aan de feestvreugde bijdragen. Vanaf volgende week staat de bekende olifant achter in de kerk waarin u uw bijdrage voor een cadeau kunt doen. Er zal dan ook een intekenlijst klaar liggen waarop u kunt inschrijven voor de bus naar Rotterdam, om de wijding in de kathedraal bij te wonen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Dora Bentvelzen-Schoo, die deel uitmaakt van de werkgroep Schoonschip.  Zij woont aan de Korenbloemlaan en met dit bloemetje willen wij haar een hart onder de riem steken.

30 september en 1 oktober 2017

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden. Na afloop van de viering is de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Maandag 2 oktober is de pastorie van 14.00 tot 16.00 uur open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • In de oktobermaand wordt op dinsdag en donderdag voorafgaand aan de viering de Rozenkrans gebeden. Dat begint om tien over half negen.
 • Woensdag 4 oktober om 20.00 uur ’s avonds zal Dik Kompier een lezing houden over het wonder van Fatima, hier in de pastorie.
 • Zaterdag 7 oktober  is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Zondag 8 oktober zingt hier het koor Vocalis uit Katwijk, in het kader van de uitwisseling met ons Gemengd koor.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Dit weekend geven we bij uitzondering tweemaal de bloemengroet. Van het Dameskoor is Marianne Veenman opgenomen in het ziekenhuis in Delft; wij hebben haar gisteren namens deze parochiekern een bloemetje gestuurd. Lia Plandsoen, ook van het Dameskoor, heeft bij een val haar voet gebroken en kan ook enige tijd niet meezingen. Zij woont aan de Groenhoevelaan.

23 en 24 september 2017

 • Maandag 25 september om 20.15 uur is het maandelijkse Rozenkransgebed.
 • Dinsdag 26 september om 11.00 uur is hier de uitvaart van mevrouw van Haasteren-v/d Voort.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zaterdag 30 september is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden klaar en is de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen.
 • Achter in de kerk liggen folders voor de eerste gezinsmiddag die op 8 oktober a.s. in Wassenaar zal worden gehouden. Neemt u er gerust een mee.
 • Van het kerstconcert van het Gemengd Koor wil het koor graag een project maken voor geïnteresseerde zangers. Meldt u zich via de website www.willibrordkooroegstgeest.nl of kom op dinsdagavond om 20.15 naar de repetitie. Op 28 oktober is er een studiedag. Het concert is op zondag 17 december.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Thérèse Jongsma. Zij woont aan de Lijtweg en heeft een aantal jaren de website van onze parochiekern bijgehouden. Met dit bloemetje willen wij haar daarvoor bedanken.
 • Nadat we vorige week afscheid genomen hebben van dirigent Franz Straatman, doen we dat nu van Lisa van Arend, dirigent van Spirit en kinderkoor.

16 en 17 september 2017

 • Woensdag 20 september om 11.00 uur  is de uitvaart van mevrouw Gerarda Hogervorst – Kokshoorn, die afgelopen vrijdag is overleden. In verband daarmee komt de Aanbidding te vervallen.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ’s ochtends wel een gastvrouw aanwezig, evenals pastor Margriet van der Zwaan en kandidaat diaken Peter Winnubst. U zult begrijpen dat wij erg onthand zijn door deze situatie op het secretariaat.
 • Zaterdag 23 september is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Achter in de kerk liggen folders voor de eerste gezinsmiddag die op 8 oktober a.s. in Wassenaar zal worden gehouden. Neemt u er gerust een mee.
 • Van het kerstconcert van het Gemengd Koor wil het koor graag een project maken voor geïnteresseerde zangers. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Kunt u goed zingen of kent u iemand die dat kan….laat het ons weten b.v. via de website www.willibrordkooroegstgeest.nl of kom op dinsdagavond om 20.15 naar de repetitie. Per stemgroep één aanmelding zou al reuze fijn zijn. Op 28 oktober is er een studiedag. Het concert is op zondag 17 december.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Paddenburg die onlangs weduwe is geworden. Zij woont aan de Apollolaan en met dit bloemetje willen we haar laten weten dat we met haar meeleven.

9 en 10 september 2017

 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen zal het secretariaat tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ’s ochtends wel een gastvrouw aanwezig, evenals pastor Margriet van der Zwaan en kandidaat diaken Peter Winnubst. U zult begrijpen dat wij erg onthand zijn door deze situatie op het secretariaat.
 • Zaterdag 16 september is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Uijlenbroek-van Leeuwen die hun 50-jarig huwelijk vieren. Wij feliciteren hen hiermee van harte!
 • Na de viering is er koffie, thee en limonade, vanwege de  kerkproeverij. Er is gelegenheid om elkaar, de kandidaat diaken en het koor te ontmoeten.

2 en 3 september 2017

 • Maandag 4 september is de pastorie open van 14.00-16.00 uur. u bent van harte welkom om brieven te komen schrijven ten behoeve van Amnesty International; deze maand gaan de brieven naar Taiwan en Iran.
 • In het kader van de Augustinusweek is er dinsdagavond 5 september om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Jozefkerk in Wassenaar. Daarna zal Mgr.de  Van Luyn de Augustinuslezing houden, over Europa en de kerken. Na de lezing kan men met de spreker in gesprek gaan. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Vraag om mee te rijden wanneer u geen auto heeft.
 • Wegens afwezigheid van Marianne Gerritsen zal het secretariaat tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ’s ochtends wel een gastvrouw aanwezig, evenals pastor Margriet van der Zwaan. U zult begrijpen dat wij erg onthand zijn door deze situatie op het secretariaat.
 • Zaterdag 9 september is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Na de viering is er koffie, thee en limonade; vandaag is het immers startzondag. We beginnen weer fris aan een nieuw werkjaar!
 • ok volgende week is er koffie, thee en limonade na de viering. En natuurlijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zoals u weet is er volgende week kerkproeverij. U wordt verzocht om iemand uit te nodigen om mee naar de kerk te komen.
 • Tijdens de viering zal pastoor Michel onze kandidaat diaken Peter Winnubst aan u voorstellen. Ook hem kunt u na de viering ontmoeten.
 • Vanwege het uitwisselingsprogramma in het jubileumjaar zal niet ons eigen Gemengd koor zingen, maar het koor Pro Deo uit Wassenaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Trudy Lubbe, een van onze lectoren. Zij woont aan de Willem van Otterloolaan en met dit bloemetje willen wij haar een hart onder de riem steken.

26 en 27 augustus 2017

 • Zoals vorige week aangekondigd is na afloop van deze viering de jaarlijkse deurcollecte ten behoeve van de MIVA.
 • Maandagavond 28 augustus wordt om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed gebeden.
 • Komende zaterdag 26 augustus om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Volgend weekend, 2 en 3 september, staan de voedselmanden klaar achter in de kerk en wordt na de viering de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie gehouden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Gabriel Dofferhoff, sinds eind juni weduwnaar van Agatha Dofferhoff-van Rijn. Met dit bloemetje willen wij hem sterkte wensen.

19 en 20 augustus 2017

 • Komende zaterdag 26 augustus om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • In het weekend van 26-27 augustus is de jaarlijkse deurcollecte voor de MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Actie. Denkt u eraan om wat extra geld mee te nemen?
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Wil van Meijgaarden, voormalig beheerder van de begraafplaats. Hij woont aan de Anthon van der Horstlaan en heeft onlangs een ernstige operatie ondergaan. Met dit bloemetje willen wij hem sterkte wensen.
 • Dan geef ik nu het woord aan pastoor Michel, om een woord van afscheid te richten tot de dirigent van de Schola, Rens Tienstra.

12 en 13 augustus 2017

 • Zaterdag 12 augustus om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Van 25 t/m 27 augustus vindt er voor de jongeren en jong volwassenen een retraite plaats in onze parochie. De locatie is in en rond de St. Willibrorduskerk in Wassenaar. Er worden veel jongeren uit binnen- en buitenland verwacht, waarvoor gastgezinnen wrden gezocht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij kapelaan Boris, per e-mail of via WhatsApp.
  Uitgebreide informatie vindt u op pagina 13 van De Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Ria den Hollander-Stein. Zij woont aan de Narcissenlaan en is eind mei weduwe geworden. Met deze bloemen laten wij weten dat we als geloofsgemeenschap aan haar denken.

5 en 6 augustus 2017

 • Om te beginnen hartelijk dank voor uw bijdrage voor de voedselbank.
 • Aan het eind van de viering  is de maandelijkse  deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Zaterdag 12 augustus om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Perquin. Zij wonen aan de Terweeweg en wij willen hen bemoedigen vanwege de ernstige operatie van  onze organist Charles.
 • We hebben ook een bloemetje voor pastoor Michel die vandaag zijn 65ste verjaardag viert.

29 en 30 juli 2017

 • Maandagavond 31 juli om 20.15 uur is het maandelijkse Rozenkransgebed.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar en is er deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Zaterdag 5 augustus om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Dick Hoogervorst. Hij woont aan de Alphons Diepenbrocklaan en is onlangs gevallen. Met dit bloemetje willen we hem opbeuren.

22 en 23 juli 2017

 • Pastoraal werker Margriet van der Zwaan is de komende week nog op vakantie. De pastorie blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar. Ook is de pastorie bezet op maandag, dinsdag en donderdag.
 • Zaterdag 29 juli om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Hogervorst-Kokshoorn. Zij woont aan de Gladiolenlaan en is ernstig ziek. Met dit bloemetje willen we haar een bemoedigende groet brengen.

15 en 16 juli 2017

 • Om te beginnen twee bedankberichten:
  1. De Voedselbank in Katwijk laat weten erg blij te zijn met onze maandelijkse bijdragen.
  2. De Binnenvest in Leiden bedankt de diaconie voor het feit dat er namens de parochianen een bedrag van 300 euro is overgemaakt naar De vrienden van De Binnenvest.
 • Pastoraal werker Margriet van der Zwaan is de komende twee weken nog op vakantie. De pastorie blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zaterdag 22 juli om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Kees Pieterse, een van onze tuinlieden. Hij woont aan de Zonnebloemlaan en met dit bloemetje willen wij hem een hart onder de riem steken.

8 en 9 juli 2017

 • Zaterdag 15 juli om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • Pastoraal werker Margriet van der Zwaan is de komende drie weken op vakantie. De pastorie blijft bereikbaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Marianne Gerritsen, onze bureaucoördinator. Met dit bloemetje willen wij haar bedanken voor haar inzet in het afgelopen werkjaar waarin er veel veranderd is op de pastorie.

1 en 2 juli 2017

 • Dank u wel voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
  Denkt u na de viering aan de deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie?.
 • Zaterdag 8 juli om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Zaterdag 8 juli om half 5 ’s middags sluiten wij het werkjaar af met een borrel voor de vrijwilligers en andere belangstellende parochianen. Mocht u als vrijwilliger geen uitnodiging hebben ontvangen wilt u dat dan melden aan het secretariaat?
  Achter in de kerk liggen aanmeldingsformulieren voor belangstellende parochianen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Markslag. Zij wonen aan de Van Ledenberchstraat. Met dit bloemetje willen we hen een hart onder de riem steken.

24 en 25 juni 2017

 • Zaterdag 1 juli om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar. Ook is er aan het eind van de vieringen de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie..
 • We zijn druk op zoek naar nieuwe dirigenten: zowel Rens Tienstra en Frans Straatman van de Schola als Lisa van Arend van het kinder- en jongerenkoor treden binnenkort terug, om diverse redenen.
 • Vooraankondiging: zaterdag 8 juli om half 5 ’s middags sluiten wij het werkjaar af met een borrel voor de vrijwilligers en andere belangstellende parochianen. Mocht u als vrijwilliger geen uitnodiging hebben ontvangen wilt u dat dan melden aan het secretariaat?
  Achter in de kerk liggen aanmeldingsformulieren voor belangstellende parochianen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en Charles Perquin, onze organist en pianist. Hij woont aan de Terweeweg en is al geruime tijd ziek. Met dit bloemetje willen we hem laten weten dat we als parochiegemeenschap aan hem denken.

17 en 18 juni 2017

 • Woensdag 21 juni is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 24 juni om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Vooraankondiging: zaterdag 8 juli om half 5 ’s middags sluiten wij het werkjaar af met een borrel voor de vrijwilligers en andere belangstellende parochianen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Van der Wardt, zij wonen aan de Mariënpoelstraat. Met dit bloemetje willen we laten weten dat de parochiegemeenschap aan hen denkt.

10 en 11 juni 2017

 • Dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden. Denkt u na de viering aan de deurcollecte voor de vluchtelingen?
 • Na een proefperiode is besloten om de doordeweekse vieringen op dinsdag en donderdag om kwart voor 9 te beginnen met het getijdengebed, waarna om 9 uur de Eucharistieviering  wordt gehouden.
 • Maandagmiddag 12 juni is de pastorie open van 14.00-16.00 uur. u kunt dan brieven komen schrijven voor Amnesty International. Na een zomerpauze is de volgende gelegenheid op 4 september.
 • Woensdag 14 juni is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Vrijdag 16 juni om 13.30 uur is de uitvaart van de heer Ferdinand van Rossum. Hij wordt begraven op Rhijnhof.
 • Zaterdag 17 juni om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer v.d. Holst, hij woont aan de Kennedylaan. Wij wensen hem sterkte bij een ernstige ziekte.

4 en 5 juni 2017

 • Goed nieuws: per 1 juni jongstleden heeft de bisschop van Rotterdam voor 4 maanden een pastoraal werkster aangesteld voor onze parochiekern: mevrouw Margriet van der Zwaan-Arends. Zij zal het aanspreekpunt zijn voor parochianen, secretariaat en pastoraatgroep en zij zal ook uitvaarten verzorgen. De pastoraatgroep heeft al kennis met haar gemaakt en is heel blij met haar komst.
 • Na een proefperiode is besloten om de doordeweekse vieringen op dinsdag en donderdag om kwart voor 9 te beginnen met het getijdengebed, waarna om 9 uur de Eucharistieviering  wordt gehouden.
 • Woensdag 7 juni is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 10 juni om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Volgend  weekend staan de voedselmanden weer achter in de kerk. Ook zal na de viering de maandelijkse collecte worden gehouden voor de vluchtelingen  in onze parochie.

27 en 28 mei 2017

 • Woensdag 31 mei is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Donderdagavond vergaderen de pastoraatgroep en de beheercommissie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, meld het ons of het secretariaat.
 • Zaterdag 3 juni om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • Komend weekend is het Pinksteren. Op beide dagen is er om 11.00 uur een Eucharistieviering.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Vandemoortele. Zij woont aan de M.H. Tromplaan en heeft onlangs haar partner verloren. Met dit bloemetje willen wij haar als parochiegemeenschap een blijk van medeleven geven.

20 en 21 mei 2017

 • Woensdag 24 mei is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • ’s Avonds om 19.00 uur is er een Eucharistieviering zoals op zaterdag.
 • Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is de Eucharistieviering om 11.00 uur.
 • Vrijdag 26 mei om 10.30 uur is de uitvaart van Peter Diderich.
 • Zaterdag 27 mei is de uitvaart van Elly Trossèl-Beelen.
 • Zaterdag 27 mei om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Zondag 21 mei om 3 uur ’s middags geeft het Gemengd koor een jubileum-concert, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Het repertoire wordt gevormd door een bloemlezing uit 40 jaar koorgeschiedenis. Onder leiding van Mijke de Ru en met begeleiding van Martin Gordijn zingen ook vele oud-leden mee. De toegang is gratis.
 • 25-27 mei 2017 (Hemelvaart) – Bericht van Serve the City! Al voor het 11e jaar organiseren zij vanuit Leidse kerken en studenten-verenigingen Serve the City dagen, omdat ze het mooi vinden om betekenisvol te zijn voor de lokale samenleving. Achter in de kerk ligt een folder.
 • Achterin ligt het nieuwe nummer van het bisdomblad Tussenbeide.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw De Weijer, zij woont in de Aalttje Noorderwierstraat in Leiden en is onlangs weduwe geworden. Met dit bloemetje willen wij haar als parochiegemeenschap laten weten dat wij aan haar denken.

13 en 14 mei 2017

 • Woensdag 17 mei is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 20 mei om 19.00 uur is de Eucharistieviering in Oegstgeest.
 • Zondag 21 mei om 3 uur ’s middags geeft het Gemengd koor een jubileumconcert, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Het repertoire wordt gevormd door een bloemlezing uit 40 jaar koorgeschiedenis. Onder leiding van Mijke de Ru en met begeleiding van Martin Gordijn zingen ook vele oud-leden mee. De toegang is gratis.
 • Diezelfde zondagmiddag kan de Camino gelopen worden; om 11.00 uur verzamelen bij de Grote St. Bavo in Haarlem. Zie de OKe en De Augustinus.
 • 25-27 mei 2017 (Hemelvaart) – Bericht van Serve the City! Al voor het 11e jaar organiseren we vanuit Leidse kerken en studentenverenigingen Serve the City dagen, omdat we het mooi vinden om betekenisvol te zijn voor onze lokale samenleving. We zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor een aantal mooie en uiteenlopende activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. Er is vast ook wel iets voor u bij om voor en met deze mensen een waardevolle tijd en herinnering te maken (ook een donatie is welkom, omdat de betrokken organisaties hiervoor geen budget hebben). Voor informatie en opgave, zie www.VoorElkaarLeiden.nl. Achter in de kerk ligt ook een folder.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Elly Trossèl, lid van het Dameskoor.  Zij woont aan het Mien Ruyspark en is terminaal ziek. Met dit bloemetje willen wij haar als parochiegemeenschap veel sterkte wensen in deze laatste fase.