Zondagse mededelingen

14 en 15 april 2018

 • Maandag 16 april om 10.30 uur is de uitvaart van mevrouw Trudie Meijer, met aansluitend de begrafenis.
 • Dezelfde dag om 13.00 uur wordt op het parochiekerkhof de heer Ton Bremmer begraven.
 • Vooraankondiging: maandagavond 30 april  is het maandelijkse Rozenkransgebed, in tegenstelling tot wat er in De Augustinus staat.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Zandvliet-Van den Berg. Zij wonen aan de Lavendelhof en waren op 10 april 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!
 • Tot slot: de pastoraatgroep heeft besloten de Paaskaars van 2017 aan diaken Peter Winnubst te geven omdat 2017 het  jaar van zijn wijding was.

 

7 en 8 april 2018

 • Maandag 9 april is de pastorie tussen 14.00 en 16.00 uur open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar China en naar Indonesië.
 • s Avonds om 19.00 uur is er vanwege het feest van Maria Boodschap (25 maart) rozenkransgebed, een Eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
 • Dinsdag 10 april om 13.00 uur is hier de uitvaart van mevrouw Mienta Nipper-van Elsen.
 • Zaterdag 14 april om 10.30 is de uitvaart van Barbara Hertog.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Van der Hulst. Zij wonen aan de Emmalaan en met dit bloemetje willen we hen een hart onder de riem steken.
 • Tot slot: een felicitatie voor de heer en mevrouw Kraijvanger-Padberg, met hun zestigjarig huwelijk.

 

31 maart/ 1 april:

 • Vandaag krijgt mevrouw Jos Heupink van de pastoraatgroep en diaken Winnubst de Paaskaars van 2016, als aandenken aan Oegstgeest. Direct na de paasdagen vertrekt zij namelijk naar het oosten van het land, waar zij oorspronkelijk vandaan komt. Zij heeft vele verdiensten voor onze parochiekern gehad zoals het bijhouden van de bloemen in de Mariakapel. Daarnaast maakte zij deel uit van de tuinploeg en was zij elke eerste maandag van de maand aanwezig als gastvrouw bij het schrijven voor Amnesty International. Jos, hartelijk bedankt!

 

25 en 26 maart:

 • We gaan de Goede Week in, met aan het einde het Paastriduüm, de drie dagen naar Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag met de Paaswake.
 • Enkele bijzonderheden:
 • Dinsdag 28 maart is er ’s avonds om 19.00 uur  een viering van Boete en Verzoening.
 • Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur Kruisweg en om 19.00 uur Kruishulde. U wordt verzocht om bij beide vieringen bloemen mee te brengen; daarmee zal de bloemengroep de kerk versieren voor Pasen.
 • Op Paaszaterdag is er geen aparte viering voor kinderen en jongeren. Zij zijn van harte welkom om 21.00 uur bij de Paaswake. Voorin zijn banken gereserveerd voor gezinnen met kinderen. De viering wordt begonnen met een Paasvuur bij de kerkdeur, waaraan de Paaskaars wordt aangestoken. De jongeren kunnen daarbij zijn en vervolgens meelopen in de intocht in de kerk.
 • Achter in de kerk staat de bekende olifant, waarin  u uw bijdrage voor het vastenactieproject in Togo kunt doen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer De Groot. Hij woont aan de Regentesselaan en met dit bloemetje willen we als geloofsgemeenschap hem een hart onder de riem steken.

 

17 en 18 maart:

 • Maandag a.s. is het hoogfeest van St. Jozef. Ter gelegenheid daarvan zal er hier in deze kerk om 09.00 uur een Eucharistieviering plaatsvinden.
 • Woensdag 21 maart  wordt weer de sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. De inzameling na de maaltijd komt altijd ten goede aan een speciaal project. Woensdag a.s. is dat Kerk in actie, met als thema: straatkinderen in Kampala, Oeganda.
 • Volgende week 25 maart is het Palmzondag. Alle kinderen zijn dan om half 11 van harte welkom in de pastorie, met hun kant-en-klare Palmpaasstok. Kijk hiervoor in de laatste Augustinus, op de pagina’s van Oegstgeest.
 • Daar vindt u ook informatie over Pasen: er is om 19.00 uur géén wake met kinderen; zij zijn van harte uitgenodigd voor een kindvriendelijke Paaswake om 21.00 uur. En op Eerste Paasdag worden alle kinderen uitgenodigd om paaseieren te komen zoeken in de pastorietuin, vanaf half 11.
 • Alvast over Goede Vrijdag. Zoals gebruikelijk vindt dan om 15.00 uur de Kruisweg Statie en om 19.00 uur de Kruishulde plaats. Het zou mooi zijn als u dan weer bloemen wilt meenemen. Daarmee zal de bloemengroep de kerk weer kunnen versieren voor het hoogfeest van Pasen.
 • Achter in de kerk staat de bekende olifant, waarin  u uw bijdrage voor het vastenactieproject in Togo kunt doen.
 • Daar vindt u ook een bestelformulier voor een huispaaskaars à 15 euro.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Els Goddijn. Zij woont aan de Diamantlaan in Leiden en met dit bloemetje willen we haar als geloofsgemeenschap een hart onder de riem steken.

 

10 en 11 maart:

 • Dinsdag 13 maart spreken pastoor Michel Hagen en Cor van Beuningen over de encycliek ‘Laudato Sí’ van paus Franciscus over de oorzaken van de klimaatproblematiek. ’s Avonds om 20.00 uur, hier in de pastorie. Opgave via het secretariaat.
 • Woensdag 14 maart  wordt weer de sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. De inzameling komt altijd ten goede aan een speciaal project. Woensdag a.s. gaat het over de uitzending van Laurens en Jayne door Operatie Mobilisatie naar Novosibirsk in Rusland. Een deel van hun werkzaamheden bestaat uit het ondersteunen van christelijke werknemers.
 • Aanstaande zaterdagavond 17 maart vertrekt een bus om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk naar Amsterdam voor de Stille Omgang ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Meer informatie en opgeven voor de reis via de intekenlijst achter in de kerk, of via internet.
 • Achter in de kerk staat de bekende olifant, waarin  u uw bijdrage voor het vastenactieproject in Togo kunt doen.
 • Daar vindt u ook een bestelformulier voor een huispaaskaars à 15 euro.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Den Hollander.  Zij wonen aan de Oude Rijnsburgerweg en zijn op 13 maart a.s. 50 jaar getrouwd. Vanuit onze geloofsgemeenschap willen wij hen van harte feliciteren.

 

3 en 4 maart:

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmand.
 • Morgenmiddag is de pastorie open van 14.00-16.00 uur; dan kunt u brieven schrijven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar Wit-Rusland en Israël.
 • Woensdag 7 maart  wordt weer de sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. Woensdag a.s. gaat het over Lumen Valley, het project dat onze parochie voor drie  jaar ondersteunt. Diaken Jouke Schat komt vertellen wat er in het eerste jaar tot stand gekomen is. Vanaf vandaag staat de bekende olifant achter in de kerk, waar u uw gaven voor dit project in kunt doen.
 • Donderdag 8 maart vergaderen pastoraatgroep en beheercommissie. Eventuele vragen kunt u aan ons of aan het secretariaat doorgeven.
 • Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart een bus om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk naar Amsterdam waar we deelnemen aan de Stille Omgang ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Na de Eucharistie-viering en de Stille Omgang, die ongeveer 60 minuten duurt, vertrekken we rond 01.00 uur ’s nachts weer uit Amsterdam. Meer informatie en opgeven voor de reis via de intekenlijst achter in de kerk, of via internet.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Marianne Veenman.  Zij is herstellende van een ziekenhuisopname. Wij wensen haar van harte beterschap.

 

24 en 25 februari:

 • Morgenavond om 20.15 uur is het Rozenkransgebed in de dagkapel.
 • Vanaf woensdag 21 februari wordt er vijf maal een sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. Woensdag a.s. gaat het over Happietaria, een tijdelijk restaurant waarvan de opbrengst naar ontwikkelingsprojecten gaat.
 • Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart een bus om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk naar Amsterdam waar we deelnemen aan de Stille Omgang ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Na de Eucharistie-viering en de Stille Omgang, die ongeveer 60 minuten duurt, vertrekken we rond 01.00 uur ’s nachts weer uit Amsterdam. Meer informatie en opgeven voor de reis via de intekenlijst achter in de kerk, of via internet.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Charles Perquin.  Hij woont op de Terweeweg  en heeft onlangs een tweede ingrijpende operatie ondergaan. Met dit bloemetje wensen wij hem een voorspoedig herstel.

 

17 en 18 februari:

 • Vanaf aanstaande woensdag 21 februari wordt er vijf maal een sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. U bent daarbij van harte welkom. Achter in de kerk ligt een intekenformulier.
 • Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart een bus om 20.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk naar Amsterdam waar we deelnemen aan de Stille Omgang, de herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Na de Eucharistieviering en de Stille Omgang (duur ca. 60 minuten) vertrekken we rond 01.00 uur ‘s nachts weer terug naar Oegstgeest. Meer informatie en opgeven voor de reis kan via de intekenlijst achterin de kerk, of via internet.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Rikkert de Koe, de nieuwe dirigent van de Schola Cantorum. Hij woont in Hilversum en heeft onlangs een operatie ondergaan. De bloemen zijn gisteren verstuurd, met de beste wensen voor zijn herstel, namens onze parochiekern.

 

10 en 11 februari:

 • Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Er zijn die dag twee vieringen waarbij u een askruisje kunt halen: om 9 uur ’s morgens hier in de kerk en om half 8 ’s avonds in de Groene Kerk. In de nieuwe OKe staat deze tijd juist vermeld bij de Groene Kerk. Beide keren kunt u uw oude palmtakje meenemen om te verbranden.
 • Vanaf woensdag 21 februari wordt er vijf maal een sobere maaltijd gehouden in Willibrords Erf, gevolgd door een Avondgebed in de Groene Kerk. Het intekenformulier daarvoor ligt vanaf vandaag achter in de kerk.
 • Vanmiddag viert het Gemengd koor zijn feestelijke afsluiting van het jubileumjaar samen met de koren van de H. Joannes uit Katwijk en de St. Jozef uit Wassenaar. De start is om 2 uur en de toegang is gratis.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Van de Kerkhof. Hij woont aan de Rijnzichtweg en is onlangs zijn vrouw en zijn dochter verloren. Met dit bloemetje laten we zien dat we als parochiegemeenschap met hem meeleven.

 

3 en 4 februari:

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
 • Maandag 5 februari is hier om half 11 de uitvaart van mevrouw Van den Eijkel-Koppers.
 • Maandagmiddag is de pastorie open van 14.00-16.00 uur voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar India en Nigeria.
 • Donderdag 8 februari vergaderen pastoraatgroep en beheercommissie. Hebt u vragen of opmerkingen, meld die dan aan ons of bij het secretariaat.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Tet van Dijk, lid van het Dameskoor. Zij woont aan de Prins Bernhardlaan. Wij willen haar als parochiegemeenschap sterkte wensen bij het herstel van een operatie.
 • Tot slot een huishoudelijke mededeling: er blijven veel brillen achter in de kerkbanken die nooit worden opgehaald. Er staan nu twee mandjes achter  in de kerk; wilt u kijken of uw exemplaar daar bij is en het mee naar huis nemen?

 

Extra mededeling namens het parochiebestuur:

Donderdagavond 1 februari, is er een bijeenkomst geweest van het parochiebestuur en het pastoraal team met de beheercommissies en pastoraatgroepen van de drie Wassenaarse parochiekernen. Tijdens deze bijeenkomst heeft het parochiebestuur haar standpunt bekend gemaakt welke van de drie kerken als centrale kerk zal worden aangewezen. De keuze van het bestuur is op de Sint Willibrordus gevallen.

In de weekenden van 11 en 18 februari zal na de viering een toelichting worden gegeven door de pastoor en de vicevoorzitter Astrid van der Valk. Dit zal zijn op 11 februari na de vieringen in de St. Jozef en in De Goede Herder en op 18 februari na de viering in de Sint Willibrordus. In de week na deze bijeenkomsten is het de bedoeling dat het bestuur dit standpunt omzet in een voorgenomen besluit dat aan de bisschop wordt voorgelegd. We hopen dat de bisschop voor de zomer van dit jaar daarop zijn antwoord geeft. Dan pas kan het besluit definitief worden.

Er ligt de komende tijd een belangrijke taak voor alle drie de parochiekernen om samen te werken in een groeipad naar één vitale geloofsgemeenschap en de vorming van één beheercommissie. Tot 2022 worden er geen veranderingen verwacht in de kerkgebouwen. Wel zullen er vanaf de zomer van dit jaar aanpassingen komen in de verdeling van de vieringen.

Een meer uitgebreide toelichting vindt u op de website van de parochie.

Namens het bestuur,
Pastoor Michel Hagen

 

27 en 28 januari:

 • Dinsdag 30 januari houdt Paul Donders een inleiding over een van zijn voorvaderen, Petrus (Peerke) Donders, en zijn werk bij de melaatsen. Om 20.00 uur hier in de pastorie. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
 • Volgende week zondag wordt na de Eucharistieviering de Blasiuszegen gegeven.
 • Ook staan dan de voedselmanden weer klaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Van Breukelen, vanwege het overlijden van pastor Henk van Breukelen. Zij wonen aan de Rijnsburgerweg.
 • Tot slot een huishoudelijke mededeling: er blijven veel brillen achter in de kerkbanken die nooit worden opgehaald. Er staan nu twee mandjes achter in de kerk; wilt u kijken of uw exemplaar daar bij is en het mee naar huis nemen?

 

20 en 21 januari:

 • Morgen is het de vierde maandag van de maand; vanaf 20.15 uur wordt in de dagkapel de Rozenkrans gebeden.
 • Woensdag 24 januari kunt u zich laten informeren over de totstandkoming van een OKe-nummer, om 20.00 uur in het Dorpscentrum, een boeiend kijkje in de keuken.
 • Zaterdag  27 januari is de viering om 19.00 uur in deze kerk. Op dezelfde tijd is er een Taizé-viering in de Joannes de Doper in Katwijk. U bent van harte welkom.
 • Vooraankondiging: dinsdag 30 januari houdt Paul Donders een inleiding over een van zijn voorvaderen, Petrus (Peerke) Donders, en zijn werk bij de melaatsen. Om 20.00 uur hier in de pastorie. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Grimbergen. Hij woont aan de Lijtweg en is afgelopen week 92 jaar geworden.
 • Na de viering zal diaken Peter Winnubst achter in de kerk de huiszegens uitreiken.

 

13 en 14 januari 2018:

 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Velzen-van Schie. Zij woont aan de Hendrik Andriessenlaan en is na het overlijden van haar zus To op 22 november jongstleden als laatste van het gezin overgebleven. Met deze bloemen willen wij haar als parochiegemeenschap ons medeleven betonen.

 

6 en 7 januari 2018:

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmand. Na de viering is de maandelijkse collecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Maandag 8 januari om 11.00 uur is hier de uitvaart van mevrouw Van der Linden-van Putten.
 • ‘s Middags is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Den Hollander-Franken. Afgelopen november is zij weduwe geworden en met dit bloemetje willen wij haar steunen. Zij woont aan de Asterlaan.
 • Na afloop van deze viering is er koffie, thee en limonade. U bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en Zalig Nieuwjaar te wensen.

 

16 en 17 december:

 • U wordt van harte uitgenodigd om deze zondag te komen luisteren naar het kerstconcert van het Gemengd Koor. Het concert vindt plaats om 20.00 uur hier in de kerk. De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte.
 • Maandag 18 december is om 11.00 uur de uitvaart van mevrouw Ans van de Kerkhof-Willems.
 • Maandagavond vindt het maandelijkse Rozenkransgebed plaats in de dagkapel, van 20.15-21.00 uur.
 • Mededeling namens de beheercommissie: Het huidige columbarium voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het moet een plaats zijn waar je graag komt om de dierbare overledenen te gedenken. De beheercommissie heeft van de bisschop een machtiging ontvangen om het huidige columbarium te renoveren. IJs en weder dienende starten in de 2e week van januari 2018 de werkzaamheden.  De oplevering staat gepland voor eind maart, begin april 2018. Achter in de kerk hangt een afbeelding waar op te zien is hoe het gaat worden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar twee gouden echtparen: de heer en mevrouw Meel aan de Kwaakhaven en de heer en mevrouw Van Beek in de Orchidee. Wij feliciteren hen van harte met deze mijlpaal.

 

9 en 10 december:

 • U bent van harte welkom om volgende week zondag, 17 december, te komen luisteren naar het kerstconcert van het Gemengd Koor. Het concert vindt plaats om 20.00 uur hier in de kerk. De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Franca Koster. Zij woont in het Hendrik Kraemerpark.

 

2 en 3 december:

 • Maandag 4 december is de pastorie open van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan  brieven komen schrijven voor Amnesty International. Deze maand gaan de brieven naar China en Egypte. U bent van harte uitgenodigd.
 • Donderdag 7 december om half elf is de uitvaart van mevrouw Möller.
 • Diezelfde donderdag vergaderen ’s avonds de pastoraatgroep en de beheercommissie. Hebt u vragen of opmerkingen, wilt u die dan melden bij een van de leden of bij het secretariaat?
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar een 60-jarig bruidspaar.

 

25 en 26 november:

 • Maandag 27 november vindt  om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed plaats.
 • Dinsdag 28 november wordt om 13.00 uur afscheid genomen van mw. To van Schie, in crematorium Rhijnhof te Leiden.
 • Komend weekend staan de voedselmanden weer klaar en is na afloop van de viering de maandelijkse collecte voor de vluchtelingen.
 • Zondag 3 december gaat diaken Peter Winnubst voor het eerst mee voor in de Eucharistieviering. Wij zullen hem dan ons cadeau aanbieden dat wij hem schenken voor zijn wijding. Na afloop is er koffie/thee en ontmoeting.
 • Die zondag is ook het begin van de Advent: de kinderen beginnen in de kinderwoorddienst met hun adventsproject, ter voorbereiding op Kerstmis. Het project wordt afgerond in de gezinsviering van 19.00 uur  op kerstavond 24 december.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Marian van Diemen. Zij woont aan de Jan Vermeerlaan  en met dit bloemetje willen wij haar sterkte wensen bij een ernstige ziekte.

 

18 en 19 november:

 • Zaterdag 18 november was het een feestelijke dag voor onze parochie: ’s morgens heeft bisschop Van den Hende twee diakens gewijd. Daan Huntjens die hierna op weg is naar zijn priesterwijding en Peter Winnubst die als permanent diaken referent wordt in de parochiekernen Oegstgeest en Katwijk. Het was een feestelijke en ontroerende viering, met veel belangstelling ook uit Oegstgeest.
 • Op zondag 3 december gaat Peter Winnubst voor het eerst als diaken mee voor in onze kerk.
 • De bisschop was op 18 november hier in Oegstgeest om het H. Vormsel toe te dienen aan 24 jongeren en 3 volwassenen uit de hele parochie van de H. Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Yvonne van Velzen. Zij woont aan de Molenkanp in Rijnsburg  en met dit bloemetje willen wij haar beterschap wensen.

 

11 en 12 november:

 • Zaterdagavond 18 november om 19.00 uur vindt hier het H. Vormsel voor de hele Augustinusparochie plaats.
 • Diezelfde zaterdag  om 11.00 uur zal  Mgr. Van den Hende Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken wijden. U kunt deze wijding en de receptie daarna bijwonen.
 • Dit is het laatste weekend dat u zich in kunt schrijven voor de bus naar Rotterdam. Achterin vindt u een inschrijfformulier én een formulier waarop staat op welke rekening u de reiskosten vooraf dient over te maken. Dus niet betalen aan de buschauffeur. De kosten zijn 7 euro, in tegenstelling tot wat er in de OKe staat. U kunt dit weekend ook voor de laatste keer uw bijdrage voor een cadeau voor Peter in de olifant doen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Koop. Zij woont aan de Rustenborchdreef en met dit bloemetje willen wij haar laten weten dat we aan haar denken.

 

4 en 5 november:

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmand. Na afloop van deze viering wordt de maandelijkse collecte voor de vluchtelingen gehouden.
 • Maandag 6 november is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • Zaterdag 11 november is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Volgende week zondag, 12 november, zingt hier het Laurentiuskoor uit Voorschoten. Dit gebeurt in het kader van de uitwisseling met ons jubilerende Gemengd koor dat zelf volgende week in Voorschoten zal zingen.
 • Zaterdagavond 18 november om 19.00 uur vindt hier het H. Vormsel voor de hele Augustinusparochie plaats. Zet de datum alvast in uw agenda.
 • Diakenwijding Peter Winnubst 18 november 2017
 • Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 18 november met zoveel mogelijk mensen in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar Rotterdam te gaan waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig zullen zijn. Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst. Daar staat ook de olifant klaar, om uw bijdrage voor een cadeau te ontvangen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Zuurmond aan de Irislaan in verband met het overlijden vorige maand van Anne-Marie Zuurmond-Hendriks.

 

28 en 29 oktober:

 • Maandag 30 oktober om kwart over acht ’s avonds is het maandelijkse Rozenkransgebed.
 • Donderdag 2 november is het Allerzielen. Om 19.00 uur ’s avonds is er een viering waarin onze dierbare overledenen worden herdacht.
 • Zaterdag 4 november  is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Zondag 5 november is het feest van de H. Willibrord, met koffie/thee en limonade na de viering.
 • Komend weekend staan ook de voedselmanden weer klaar en wordt na de viering de maandelijkse deurcollecte voor  de vluchtelingen gehouden.
 • Dan een mededeling vanuit onze beheercommissie: Op 2 november, aansluitend aan de Allerzielen plechtigheid, vergadert de beheercommissie. Deze commissie is in haar rol als toezichthouder van het secretariaat, bezig met het uitstippelen van een route naar de toekomst voor ons secretariaat. Zij nodigt graag betrokken parochianen uit, om hun visie op noden en wensen, kort en bondig kenbaar te maken. Dit kan tijdens een kort inloop-spreekuur van circa 8 uur tot half 9, als onderdeel van de vergadering. Daarover zal dan schriftelijk gerapporteerd worden aan het parochiebestuur.
 • Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. U bent van harte uitgenodigd om deze wijdingsplechtigheid bij te wonen en Peter nadien de feliciteren tijdens de receptie. De parochie heeft daartoe busvervoer georganiseerd. Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst. Daar staat ook de olifant klaar waarin u uw bijdrage voor een gezamenlijk cadeau kunt deponeren.
 • En tot slot: De bloemengroet gaat dit weekend naar Johan de Gier. Johan woont aan de Aert van Neslaan (92) en is redacteur van de Oké. Wij willen hem met dit bloemetje graag een hart onder de riem steken vanuit onze katholieke geloofsgemeenschap.

 

21 en 22 oktober 2017

 • In de oktobermaand wordt op dinsdag en donderdag voorafgaand aan de viering de Rozenkrans gebeden. Dat begint om tien over half negen.
 • Zaterdag 28 oktober  is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zaterdagavond 18 november om 19.00 uur vindt hier het H. Vormsel voor de hele Augustinusparochie plaats. Zet het alvast in uw agenda.
 • Tijdens de Advent is er voor de kinderen tijdens de Kinderwoorddienst weer een speciaal project. Net als iedere zondag, zijn ook hier alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van harte welkom!
 • Diakenwijding Peter Winnubst 18 november 2017: Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 18 november met zoveel mogelijk mensen in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar Rotterdam te gaan waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig zullen zijn.Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst.
 • Als parochiekern willen wij natuurlijk aan de feestvreugde bijdragen en bij een feest hoort een cadeau. Vanaf vandaag staat de bekende olifant elk weekend achter in de kerk; u kunt daarin uw bijdrage doen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Thea Menken. Zij woont aan de Graskarper in Leiden. Met dit bloemetje willen wij haar een goed herstel van een operatie toewensen.

 

14 en 15 oktober 2017

 • In de oktobermaand wordt op dinsdag en donderdag voorafgaand aan de viering de Rozenkrans gebeden. Dat begint om tien over half negen.
 • Zaterdag 21 oktober  is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Witteman. Hij woont aan de Bijdorplaan  en met dit bloemetje willen wij hem een goed herstel van een operatie toewensen.
 • Zaterdagavond 18 november om 19.00 uur vindt hier het H. Vormsel plaats. Zet het alvast in uw agenda
 • Tijdens de Advent is er voor de kinderen tijdens de Kinderwoorddienst weer een speciaal project. Net als iedere zondag, zijn ook hier alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van harte welkom!
 • Diakenwijding Peter Winnubst 18 november 2017 Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken gewijd. Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 18 november met zoveel mogelijk mensen in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar Rotterdam te gaan waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig zullen zijn. De viering begint om 11:00 uur tot ongeveer 13:30/14:00 uur waarna wij na de receptie (naast de kathedraal) om 15:30 uur naar huis zullen gaan. De bus vertrekt om 8.30 uur bij de kerk in Oegstgeest en gaat via Katwijk, Wassenaar en Voorschoten naar Rotterdam. Achter in de kerk liggen een informatiefolder en intekenlijst.
 • Als parochiekern willen wij natuurlijk aan de feestvreugde bijdragen en bij een feest hoort een cadeau. Vanaf vandaag staat de bekende olifant elk weekend achter in de kerk; u kunt daarin uw bijdrage doen.

 

7 en 8 oktober 2017

 • In de oktobermaand wordt op dinsdag en donderdag voorafgaand aan de viering de Rozenkrans gebeden. Dat begint om tien over half negen.
 • Zaterdag 14 oktober  is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zoals u weet wordt op zaterdag 18 november Peter Winnubst tot diaken gewijd. Als parochiekern willen wij natuurlijk aan de feestvreugde bijdragen. Vanaf volgende week staat de bekende olifant achter in de kerk waarin u uw bijdrage voor een cadeau kunt doen. Er zal dan ook een intekenlijst klaar liggen waarop u kunt inschrijven voor de bus naar Rotterdam, om de wijding in de kathedraal bij te wonen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Dora Bentvelzen-Schoo, die deel uitmaakt van de werkgroep Schoonschip.  Zij woont aan de Korenbloemlaan en met dit bloemetje willen wij haar een hart onder de riem steken.

 

30 september en 1 oktober 2017

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden. Na afloop van de viering is de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Maandag 2 oktober is de pastorie van 14.00 tot 16.00 uur open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • In de oktobermaand wordt op dinsdag en donderdag voorafgaand aan de viering de Rozenkrans gebeden. Dat begint om tien over half negen.
 • Woensdag 4 oktober om 20.00 uur ’s avonds zal Dik Kompier een lezing houden over het wonder van Fatima, hier in de pastorie.
 • Zaterdag 7 oktober  is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Zondag 8 oktober zingt hier het koor Vocalis uit Katwijk, in het kader van de uitwisseling met ons Gemengd koor.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Dit weekend geven we bij uitzondering tweemaal de bloemengroet. Van het Dameskoor is Marianne Veenman opgenomen in het ziekenhuis in Delft; wij hebben haar gisteren namens deze parochiekern een bloemetje gestuurd. Lia Plandsoen, ook van het Dameskoor, heeft bij een val haar voet gebroken en kan ook enige tijd niet meezingen. Zij woont aan de Groenhoevelaan.

 

23 en 24 september 2017

 • Maandag 25 september om 20.15 uur is het maandelijkse Rozenkransgebed.
 • Dinsdag 26 september om 11.00 uur is hier de uitvaart van mevrouw van Haasteren-v/d Voort.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat nog steeds tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zaterdag 30 september is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden klaar en is de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen.
 • Achter in de kerk liggen folders voor de eerste gezinsmiddag die op 8 oktober a.s. in Wassenaar zal worden gehouden. Neemt u er gerust een mee.
 • Van het kerstconcert van het Gemengd Koor wil het koor graag een project maken voor geïnteresseerde zangers. Meldt u zich via de website www.willibrordkooroegstgeest.nl of kom op dinsdagavond om 20.15 naar de repetitie. Op 28 oktober is er een studiedag. Het concert is op zondag 17 december.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Thérèse Jongsma. Zij woont aan de Lijtweg en heeft een aantal jaren de website van onze parochiekern bijgehouden. Met dit bloemetje willen wij haar daarvoor bedanken.
 • Nadat we vorige week afscheid genomen hebben van dirigent Franz Straatman, doen we dat nu van Lisa van Arend, dirigent van Spirit en kinderkoor.

 

16 en 17 september 2017

 • Woensdag 20 september om 11.00 uur  is de uitvaart van mevrouw Gerarda Hogervorst – Kokshoorn, die afgelopen vrijdag is overleden. In verband daarmee komt de Aanbidding te vervallen.
 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen is het secretariaat tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ’s ochtends wel een gastvrouw aanwezig, evenals pastor Margriet van der Zwaan en kandidaat diaken Peter Winnubst. U zult begrijpen dat wij erg onthand zijn door deze situatie op het secretariaat.
 • Zaterdag 23 september is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Achter in de kerk liggen folders voor de eerste gezinsmiddag die op 8 oktober a.s. in Wassenaar zal worden gehouden. Neemt u er gerust een mee.
 • Van het kerstconcert van het Gemengd Koor wil het koor graag een project maken voor geïnteresseerde zangers. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Kunt u goed zingen of kent u iemand die dat kan….laat het ons weten b.v. via de website www.willibrordkooroegstgeest.nl of kom op dinsdagavond om 20.15 naar de repetitie. Per stemgroep één aanmelding zou al reuze fijn zijn. Op 28 oktober is er een studiedag. Het concert is op zondag 17 december.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Paddenburg die onlangs weduwe is geworden. Zij woont aan de Apollolaan en met dit bloemetje willen we haar laten weten dat we met haar meeleven.

 

9 en 10 september 2017

 • Wegens afwezigheid van coördinator Marianne Gerritsen zal het secretariaat tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ’s ochtends wel een gastvrouw aanwezig, evenals pastor Margriet van der Zwaan en kandidaat diaken Peter Winnubst. U zult begrijpen dat wij erg onthand zijn door deze situatie op het secretariaat.
 • Zaterdag 16 september is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Uijlenbroek-van Leeuwen die hun 50-jarig huwelijk vieren. Wij feliciteren hen hiermee van harte!
 • Na de viering is er koffie, thee en limonade, vanwege de  kerkproeverij. Er is gelegenheid om elkaar, de kandidaat diaken en het koor te ontmoeten.

 

2 en 3 september 2017

 • Maandag 4 september is de pastorie open van 14.00-16.00 uur. u bent van harte welkom om brieven te komen schrijven ten behoeve van Amnesty International; deze maand gaan de brieven naar Taiwan en Iran.
 • In het kader van de Augustinusweek is er dinsdagavond 5 september om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Jozefkerk in Wassenaar. Daarna zal Mgr.de  Van Luyn de Augustinuslezing houden, over Europa en de kerken. Na de lezing kan men met de spreker in gesprek gaan. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Vraag om mee te rijden wanneer u geen auto heeft.
 • Wegens afwezigheid van Marianne Gerritsen zal het secretariaat tijdelijk alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag is er ’s ochtends wel een gastvrouw aanwezig, evenals pastor Margriet van der Zwaan. U zult begrijpen dat wij erg onthand zijn door deze situatie op het secretariaat.
 • Zaterdag 9 september is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Na de viering is er koffie, thee en limonade; vandaag is het immers startzondag. We beginnen weer fris aan een nieuw werkjaar!
 • ok volgende week is er koffie, thee en limonade na de viering. En natuurlijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zoals u weet is er volgende week kerkproeverij. U wordt verzocht om iemand uit te nodigen om mee naar de kerk te komen.
 • Tijdens de viering zal pastoor Michel onze kandidaat diaken Peter Winnubst aan u voorstellen. Ook hem kunt u na de viering ontmoeten.
 • Vanwege het uitwisselingsprogramma in het jubileumjaar zal niet ons eigen Gemengd koor zingen, maar het koor Pro Deo uit Wassenaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Trudy Lubbe, een van onze lectoren. Zij woont aan de Willem van Otterloolaan en met dit bloemetje willen wij haar een hart onder de riem steken.

 

26 en 27 augustus 2017

 • Zoals vorige week aangekondigd is na afloop van deze viering de jaarlijkse deurcollecte ten behoeve van de MIVA.
 • Maandagavond 28 augustus wordt om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed gebeden.
 • Komende zaterdag 26 augustus om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Volgend weekend, 2 en 3 september, staan de voedselmanden klaar achter in de kerk en wordt na de viering de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie gehouden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Gabriel Dofferhoff, sinds eind juni weduwnaar van Agatha Dofferhoff-van Rijn. Met dit bloemetje willen wij hem sterkte wensen.

 

19 en 20 augustus 2017

 • Komende zaterdag 26 augustus om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • In het weekend van 26-27 augustus is de jaarlijkse deurcollecte voor de MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Actie. Denkt u eraan om wat extra geld mee te nemen?
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Wil van Meijgaarden, voormalig beheerder van de begraafplaats. Hij woont aan de Anthon van der Horstlaan en heeft onlangs een ernstige operatie ondergaan. Met dit bloemetje willen wij hem sterkte wensen.
 • Dan geef ik nu het woord aan pastoor Michel, om een woord van afscheid te richten tot de dirigent van de Schola, Rens Tienstra.

 

12 en 13 augustus 2017

 • Zaterdag 12 augustus om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Van 25 t/m 27 augustus vindt er voor de jongeren en jong volwassenen een retraite plaats in onze parochie. De locatie is in en rond de St. Willibrorduskerk in Wassenaar. Er worden veel jongeren uit binnen- en buitenland verwacht, waarvoor gastgezinnen wrden gezocht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij kapelaan Boris, per e-mail of via WhatsApp.
  Uitgebreide informatie vindt u op pagina 13 van De Augustinus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Ria den Hollander-Stein. Zij woont aan de Narcissenlaan en is eind mei weduwe geworden. Met deze bloemen laten wij weten dat we als geloofsgemeenschap aan haar denken.

 

5 en 6 augustus 2017

 • Om te beginnen hartelijk dank voor uw bijdrage voor de voedselbank.
 • Aan het eind van de viering  is de maandelijkse  deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Zaterdag 12 augustus om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Perquin. Zij wonen aan de Terweeweg en wij willen hen bemoedigen vanwege de ernstige operatie van  onze organist Charles.
 • We hebben ook een bloemetje voor pastoor Michel die vandaag zijn 65ste verjaardag viert.

 

29 en 30 juli 2017

 • Maandagavond 31 juli om 20.15 uur is het maandelijkse Rozenkransgebed.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar en is er deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Zaterdag 5 augustus om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Dick Hoogervorst. Hij woont aan de Alphons Diepenbrocklaan en is onlangs gevallen. Met dit bloemetje willen we hem opbeuren.

 

22 en 23 juli 2017

 • Pastoraal werker Margriet van der Zwaan is de komende week nog op vakantie. De pastorie blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar. Ook is de pastorie bezet op maandag, dinsdag en donderdag.
 • Zaterdag 29 juli om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Hogervorst-Kokshoorn. Zij woont aan de Gladiolenlaan en is ernstig ziek. Met dit bloemetje willen we haar een bemoedigende groet brengen.

15 en 16 juli 2017

 • Om te beginnen twee bedankberichten:
  1. De Voedselbank in Katwijk laat weten erg blij te zijn met onze maandelijkse bijdragen.
  2. De Binnenvest in Leiden bedankt de diaconie voor het feit dat er namens de parochianen een bedrag van 300 euro is overgemaakt naar De vrienden van De Binnenvest.
 • Pastoraal werker Margriet van der Zwaan is de komende twee weken nog op vakantie. De pastorie blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 • Zaterdag 22 juli om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Kees Pieterse, een van onze tuinlieden. Hij woont aan de Zonnebloemlaan en met dit bloemetje willen wij hem een hart onder de riem steken.

8 en 9 juli 2017

 • Zaterdag 15 juli om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • Pastoraal werker Margriet van der Zwaan is de komende drie weken op vakantie. De pastorie blijft bereikbaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Marianne Gerritsen, onze bureaucoördinator. Met dit bloemetje willen wij haar bedanken voor haar inzet in het afgelopen werkjaar waarin er veel veranderd is op de pastorie.

1 en 2 juli 2017

 • Dank u wel voor uw bijdrage aan de voedselmanden.
  Denkt u na de viering aan de deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie?.
 • Zaterdag 8 juli om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Zaterdag 8 juli om half 5 ’s middags sluiten wij het werkjaar af met een borrel voor de vrijwilligers en andere belangstellende parochianen. Mocht u als vrijwilliger geen uitnodiging hebben ontvangen wilt u dat dan melden aan het secretariaat?
  Achter in de kerk liggen aanmeldingsformulieren voor belangstellende parochianen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de familie Markslag. Zij wonen aan de Van Ledenberchstraat. Met dit bloemetje willen we hen een hart onder de riem steken.

24 en 25 juni 2017

 • Zaterdag 1 juli om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar. Ook is er aan het eind van de vieringen de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie..
 • We zijn druk op zoek naar nieuwe dirigenten: zowel Rens Tienstra en Frans Straatman van de Schola als Lisa van Arend van het kinder- en jongerenkoor treden binnenkort terug, om diverse redenen.
 • Vooraankondiging: zaterdag 8 juli om half 5 ’s middags sluiten wij het werkjaar af met een borrel voor de vrijwilligers en andere belangstellende parochianen. Mocht u als vrijwilliger geen uitnodiging hebben ontvangen wilt u dat dan melden aan het secretariaat?
  Achter in de kerk liggen aanmeldingsformulieren voor belangstellende parochianen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en Charles Perquin, onze organist en pianist. Hij woont aan de Terweeweg en is al geruime tijd ziek. Met dit bloemetje willen we hem laten weten dat we als parochiegemeenschap aan hem denken.

17 en 18 juni 2017

 • Woensdag 21 juni is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 24 juni om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Vooraankondiging: zaterdag 8 juli om half 5 ’s middags sluiten wij het werkjaar af met een borrel voor de vrijwilligers en andere belangstellende parochianen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Van der Wardt, zij wonen aan de Mariënpoelstraat. Met dit bloemetje willen we laten weten dat de parochiegemeenschap aan hen denkt.

 

10 en 11 juni 2017

 • Dank voor uw bijdrage aan de voedselmanden. Denkt u na de viering aan de deurcollecte voor de vluchtelingen?
 • Na een proefperiode is besloten om de doordeweekse vieringen op dinsdag en donderdag om kwart voor 9 te beginnen met het getijdengebed, waarna om 9 uur de Eucharistieviering  wordt gehouden.
 • Maandagmiddag 12 juni is de pastorie open van 14.00-16.00 uur. u kunt dan brieven komen schrijven voor Amnesty International. Na een zomerpauze is de volgende gelegenheid op 4 september.
 • Woensdag 14 juni is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Vrijdag 16 juni om 13.30 uur is de uitvaart van de heer Ferdinand van Rossum. Hij wordt begraven op Rhijnhof.
 • Zaterdag 17 juni om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer v.d. Holst, hij woont aan de Kennedylaan. Wij wensen hem sterkte bij een ernstige ziekte.

 

4 en 5 juni 2017

 • Goed nieuws: per 1 juni jongstleden heeft de bisschop van Rotterdam voor 4 maanden een pastoraal werkster aangesteld voor onze parochiekern: mevrouw Margriet van der Zwaan-Arends. Zij zal het aanspreekpunt zijn voor parochianen, secretariaat en pastoraatgroep en zij zal ook uitvaarten verzorgen. De pastoraatgroep heeft al kennis met haar gemaakt en is heel blij met haar komst.
 • Na een proefperiode is besloten om de doordeweekse vieringen op dinsdag en donderdag om kwart voor 9 te beginnen met het getijdengebed, waarna om 9 uur de Eucharistieviering  wordt gehouden.
 • Woensdag 7 juni is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 10 juni om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Volgend  weekend staan de voedselmanden weer achter in de kerk. Ook zal na de viering de maandelijkse collecte worden gehouden voor de vluchtelingen  in onze parochie.

 

27 en 28 mei 2017

 • Woensdag 31 mei is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Donderdagavond vergaderen de pastoraatgroep en de beheercommissie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, meld het ons of het secretariaat.
 • Zaterdag 3 juni om 19.00 uur is de viering in Oegstgeest.
 • Komend weekend is het Pinksteren. Op beide dagen is er om 11.00 uur een Eucharistieviering.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Vandemoortele. Zij woont aan de M.H. Tromplaan en heeft onlangs haar partner verloren. Met dit bloemetje willen wij haar als parochiegemeenschap een blijk van medeleven geven.

 

20 en 21 mei 2017

 • Woensdag 24 mei is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • ’s Avonds om 19.00 uur is er een Eucharistieviering zoals op zaterdag.
 • Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is de Eucharistieviering om 11.00 uur.
 • Vrijdag 26 mei om 10.30 uur is de uitvaart van Peter Diderich.
 • Zaterdag 27 mei is de uitvaart van Elly Trossèl-Beelen.
 • Zaterdag 27 mei om 19.00 uur is de viering in Katwijk.
 • Zondag 21 mei om 3 uur ’s middags geeft het Gemengd koor een jubileum-concert, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Het repertoire wordt gevormd door een bloemlezing uit 40 jaar koorgeschiedenis. Onder leiding van Mijke de Ru en met begeleiding van Martin Gordijn zingen ook vele oud-leden mee. De toegang is gratis.
 • 25-27 mei 2017 (Hemelvaart) – Bericht van Serve the City! Al voor het 11e jaar organiseren zij vanuit Leidse kerken en studenten-verenigingen Serve the City dagen, omdat ze het mooi vinden om betekenisvol te zijn voor de lokale samenleving. Achter in de kerk ligt een folder.
 • Achterin ligt het nieuwe nummer van het bisdomblad Tussenbeide.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw De Weijer, zij woont in de Aalttje Noorderwierstraat in Leiden en is onlangs weduwe geworden. Met dit bloemetje willen wij haar als parochiegemeenschap laten weten dat wij aan haar denken.

 

13 en 14 mei 2017

 • Woensdag 17 mei is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 20 mei om 19.00 uur is de Eucharistieviering in Oegstgeest.
 • Zondag 21 mei om 3 uur ’s middags geeft het Gemengd koor een jubileumconcert, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Het repertoire wordt gevormd door een bloemlezing uit 40 jaar koorgeschiedenis. Onder leiding van Mijke de Ru en met begeleiding van Martin Gordijn zingen ook vele oud-leden mee. De toegang is gratis.
 • Diezelfde zondagmiddag kan de Camino gelopen worden; om 11.00 uur verzamelen bij de Grote St. Bavo in Haarlem. Zie de OKe en De Augustinus.
 • 25-27 mei 2017 (Hemelvaart) – Bericht van Serve the City! Al voor het 11e jaar organiseren we vanuit Leidse kerken en studentenverenigingen Serve the City dagen, omdat we het mooi vinden om betekenisvol te zijn voor onze lokale samenleving. We zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor een aantal mooie en uiteenlopende activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. Er is vast ook wel iets voor u bij om voor en met deze mensen een waardevolle tijd en herinnering te maken (ook een donatie is welkom, omdat de betrokken organisaties hiervoor geen budget hebben). Voor informatie en opgave, zie www.VoorElkaarLeiden.nl. Achter in de kerk ligt ook een folder.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Elly Trossèl, lid van het Dameskoor.  Zij woont aan het Mien Ruyspark en is terminaal ziek. Met dit bloemetje willen wij haar als parochiegemeenschap veel sterkte wensen in deze laatste fase.

 

6 en 7 mei 2017

 • Allereerst hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de voedselmand.
 • Aan het eind van deze viering is de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Zondagavond 7 mei vindt de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog plaats, om 19.00 uur in de Hooglandse Kerk in Leiden.
 • Woensdag 10 mei is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 13 mei om 19.00 uur verzorgt de Schola hier de Mariavespers. Op diezelfde tijd is er een eucharistieviering in Katwijk.
 • Zondag 21 mei om 3 uur ’s middags geeft het Gemengd koor een jubileumconcert, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Het repertoire wordt gevormd door een bloemlezing uit 40 jaar koorgeschiedenis. Onder leiding van Mijke de Ru en met begeleiding van Martin Gordijn zingen ook vele oud-leden mee. De toegang is gratis.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Meijs.  Zij woont in de Nassaustraat in Leiden, is onlangs weduwe geworden en heeft zelf een week in het ziekenhuis gelegen. Met dit bloemetje willen wij haar vanuit onze parochiegemeenschap bemoedigen.

 

29 en 30 april 2017

 • Maandag 1 mei is de pastorie van 14.00-16.00 uur open voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • Vanaf dinsdag 1 mei beginnen de wekelijkse ochtendvieringen op dinsdag en donderdag een halfuur eerder, dus om 9.00 uur. Het ochtendgebed op dinsdag begint op diezelfde tijd. In de meimaand zal op dinsdag na de viering de rozenkrans worden gebeden.
 • Woensdag 3 mei is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 6 mei is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Moussault.  Zij woont in het Hendrik Kraemerpark en heeft onlangs een heupoperatie ondergaan. Wij wensen haar een goed herstel.

 

22 en 23 april 2017

 • Maandag 24 april is het maandelijkse Rozenkransgebed, om 20.15 uur in de dagkapel.
 • Woensdag 26 april is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Zaterdag 29 april is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Zandvliet. Zij woont aan de Lavendelhof  en is onlangs uit het ziekenhuis gekomen. Wij wensen haar een goed herstel toe.

 

8 en 9 april 2017

 • Dinsdag 11 april is ’s avonds om 19.00 uur de Viering van boete en verzoening, m.m.v. het Gemengd koor.
 • Woensdag 12 april is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste. Een moment van bezinning in de Veertigdagentijd, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Woensdagavond wordt in de kathedraal van Rotterdam de Chrismamis gevierd, waarin de oliën gewijd zullen worden. Vanuit onze parochiekern gaat Marieke Karsten er heen. U kunt zich bij haar melden als u met haar mee wilt gaan.
 • Donderdag 13 april begint het Paastriduüm, een viering die van Witte Donderdag via Goede Vrijdag doorloopt tot en met de Paaswake zaterdagavond.
 • De tijden vindt u vermeld in zowel de OKe als De Augustinus. Links en rechts achter in de kerk hangt een affiche van het Paastriduüm dat de afgelopen weken als illustratie diende voor drie avonden boeiende catechese.
 • Op Goede Vrijdag kunt u bloemen meebrengen voor de Kruishulde ’s avonds.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Wajer. Zij wonen aan het Hendrik Kraemerpark en waren op 31 januari 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen alsnog vanuit onze geloofsgemeenschap.

 

1 en 2 april 2017

 • Hartelijk bedankt voor uw bijdrage in de voedselmanden. Denkt u aan de maandelijkse collecte voor de vluchtelingen aan het eind van de viering?
 • Maandag 3 april kunt u tussen 2 en 4 uur brieven schrijven voor Amnesty.
 • Woensdag 5 april is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste. Een moment van bezinning in de Veertigdagentijd, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Woensdagavond  is de laatste  Sobere Maaltijd in Willibrords Erf, waar u vanaf  kwart vóór 6 welkom bent. Sander van Aarle, leerkracht in het basisonderwijs, zal vertellen over zijn werk met vluchtelingen in Jordanië en op het Griekse eiland Kos. Na de maaltijd is er om half 8 Avondgebed in het Groene Kerkje. Achter in de kerk ligt een intekenlijst voor de maaltijd . Ik hoop dat u met velen komt.
 • Diezelfde woensdagavond is de laatste bijeenkomst over het Paastriduüm, om 20.00 uur in gebouw Sion bij de Jozefkerk in Wassenaar. Deze avond gaat over de viering van de Paaswake. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
 • Zaterdag 8 april is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Volgende week zondag 9 april is het Palmzondag. De kinderen worden met hun Palmpaas bij de pastoriekeuken verwacht om kwart voor 11.
 • De bestelde huispaaskaarsen kunnen op de pastorie worden afgehaald.
 • Ik meld u alvast dat u op Goede Vrijdag bloemen mee kunt brengen voor de Kruishulde ’s avonds.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Rees Siebers. Zij woont aan het Mien Ruyspark en kan wel wat bemoediging vanuit onze gemeenschap gebruiken.

 

25 en 26 maart 2017

 • Maandag 27 maart is het maandelijkse Rozenkransgebed, om 20.15 uur in de dagkapel.
 • Dinsdag 28 maart is de tweede bijeenkomst over het Paastriduüm, om 20.00 uur in het Bondsgebouw bij de Laurentiuskerk in Voorschoten. Deze avond gaat over de avondviering van Goede Vrijdag. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. Als u met iemand mee wil rijden, geef dat dan ook door aan het secretariaat of meld u aan het eind van de viering op zondag achter in de kerk.
 • Woensdag 29 maart is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste. Een moment van bezinning in de Veertigdagentijd, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Woensdagavond is de vierde  Sobere Maaltijd in Willibrords Erf, waar u vanaf  kwart vóór 6 welkom bent. Na de maaltijd is er om half 8 Avondgebed in het Groene Kerkje. Het thema van deze avond is de Stichting Present die verbindingen legt tussen mensen die hulp willen bieden en mensen die hulp nodig hebben. Achter in de kerk ligt een intekenlijst voor de maaltijd . Ik hoop dat u met velen komt.
 • Zaterdag 1 april is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Van der Star. Zij wonen aan het Mien Ruyspark en hopen op donderdag 30 maart hun 50-jarige bruiloft te vieren.

 

18 en 19 maart 2017

 • Woensdag 22 maart is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste. Een moment van bezinning in de Veertigdagentijd, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Woensdagavond is de derde  Sobere Maaltijd in Willibrords Erf, waar u vanaf  kwart vóór 6 welkom bent. Na de maaltijd is er om half 8 Avondgebed in het Groene Kerkje. Het thema van deze avond is het vastenactieproject voor werkloze jongeren in Togo. Achter in de kerk ligt een intekenlijst voor de maaltijd . Ik hoop dat u met velen komt.
 • Zaterdag 25 maart is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest. Op datzelfde tijdstip is er in Katwijk een Taizé viering.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Peter Diderich, lid van de Schola. Hij woont aan de Maarten Harpertsz . Tromplaan en is ernstig ziek. Met dit bloemetje willen wij hem als parochiegemeenschap bemoedigen.

11 en 12 maart 2017

 • Woensdag 15 maart is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste. Een moment van bezinning in de Veertigdagentijd, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Woensdagavond is de tweede  Sobere Maaltijd in Willibrords Erf, waar u vanaf  kwart vóór 6 welkom bent. Na de maaltijd is er om half 8 Avondgebed in het Groene Kerkje. Het thema van deze avond is de reis van veertig jongeren van de NGK naar Moldavië deze zomer. Achter in de kerk ligt een intekenlijst voor de maaltijd . Ik hoop dat u met velen komt.
 • Zaterdag 18 maart is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Achter in de kerk vindt u diverse informatie en intekenlijsten:-deelname aan de Stille Omgang  van 18 op 19 maart, volgend weekend-deelname aan de bisdombedevaart naar Rome in oktober van dit jaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Kruijskamp-Giezen. Zij wonen aan de Floxlaan en waren op 8 maart 50 jaar getrouwd.

 

4 en 5 maart 2017

 • Op de eerste plaats bedankt voor uw bijdrage aan de voedselmand. Denkt u straks ook aan de deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie?
 • Dinsdag 7 maart is hier om 11.00 uur de uitvaart van mw. Nel Hoogervorst, die binnen een week na haar 100ste verjaardag is overleden.
 • Maandag 6 maart is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven t.b.v. Amnesty International, deze week naar China en de Filippijnen.
 • Woensdag 8 maart is er ’s middags om 12.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste. Vanaf nu elke woensdag een moment van bezinning in de Veertigdagentijd, o.l.v. gebedsleider Hilde Günther.
 • Woensdagavond is de eerste Sobere Maaltijd in Willibrords Erf, waar u vanaf  kwart vóór 6 welkom bent. Na de maaltijd is er om half 8 Avondgebed in het Groene Kerkje. Het thema van deze avond is Samen eten. Achter in de kerk ligt een intekenlijst. Ik hoop dat u met velen komt.
 • Zaterdag 11 maart is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Achter in de kerk vindt u diverse informatie en intekenlijsten: inschrijven voor de huispaaskaars, vandaag voor de laatste keer, deelname aan de Stille Omgang  van 18 op 19 maart, deelname aan de bisdombedevaart naar Rome in oktober van dit jaar.
 • U vindt daar ook een aantal boeken die pastor Van Beurden voor u heeft achtergelaten. Neemt u er gerust van mee; na vandaag worden ze opgeruimd.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Maris, zij woont in de Duinzichtstraat en kan wel wat bemoediging van ons gebruiken.

 

25 en 26 februari 2017

 • Afgelopen donderdag 23 februari is de biechtstoel naast het beeld van St. Jozef opnieuw ingewijd door kapelaan Boris, in aanwezigheid van een kleine groep mensen. U bent van harte uitgenodigd om daar gebruik van te maken. Kapelaan Boris zal er na de zondagsviering plaatsnemen.
 • Maandag 27 februari wordt van 20.15-21.00 uur in de dagkapel het maandelijkse Rozenkransgebed gebeden.
 • Komende woensdag 1 maart is het Aswoensdag. U bent om 19.00 uur van harte welkom in de oecumenische viering in deze kerk, om het askruisje te ontvangen. In de Veertigdagentijd wordt aandacht – en geld –  gevraagd voor het Vastenactieproject ‘Lumen Valley Togo’, waar werkloze jongeren geschoold en aan duurzaam werk geholpen worden. Zie de informatie achter in de kerk.
 • Zaterdag 4 maart is de viering om 19.00 uur in Katwijk. De aangekondigde vesperviering in Oegstgeest gaat niet door.
 • Achter in de kerk vindt u diverse informatie en intekenlijsten:
 • inschrijven voor de huispaaskaars,
 • deelname aan de Stille Omgang  van 18 op 19 maart,
 • deelname aan de bisdombedevaart naar Rome in oktober van dit jaar.
 • Ook vindt u daar De Augustinus van maart 2017.
 • Op de tafel achterin vindt u een aantal boeken die pastor Van Beurden voor u heeft achtergelaten. Neemt u er gerust van mee; ze blijven 2 weekends liggen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Janssen, hij woont in de Nassaulaan en heeft onlangs in het ziekenhuis gelegen. Wij willen hem met deze bloemen een hart onder de riem steken.

 

18 en 19 februari 2017

 • Omdat het wel eens tot eind mei kan duren voordat het bisdom een nieuwe locatiereferent benoemt heeft het pastorale team het volgende besloten: Pastoor Michel Hagen wordt tijdelijk referent voor Oegstgeest en kapelaan Boris wordt tijdelijk referent voor Katwijk. Zie ook de komende Augustinus.
 • Zaterdag 25 februari is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • De parochiebedevaart die gepland stond voor april wordt verschoven naar 2018. In oktober 2017 is er een bisdombedevaart naar Rome; zie de informatie achter in de kerk.
 • Achter in de kerk hangt een lijst waarop u zich kunt inschrijven voor de huispaaskaars.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Elly Trossèl. Zij woont aan het Mien Ruyspark en wij wensen haar van harte een goed herstel van een zware operatie.

 

11 en 12 februari 2017

 • Speciale dank voor de parochianen die zaterdagavond en zondagochtend al vroeg op pad waren om sneeuw te ruimen, zodat de weg naar de kerk begaanbaar werd.
 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Deze zondag om 14.00 uur viert Peter van Beurden zijn afscheid van de Augustinusparochie  in Voorschoten, met een woord- en communieviering en een receptie.
 • Zaterdag 18 februari is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Achter in de kerk hangt een lijst waarop u zich kunt inschrijven voor de huispaaskaars.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Paul Donders, die aan de Warmonderweg woont. Wij willen hem een hart onder de riem steken.
 • Op zondag: het woord is aan Huub de Groot, waarnemend voorzitter van de beheercommissie, die het jubilerende Gemengd koor (40 jaar!) zal toespreken.

 

4 en 5 februari 2017

 • Om te beginnen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Voedselmanden.
 • Maandag 6 februari is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. U bent van harte welkom.
 • Zaterdag 11 februari is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Volgend weekend is de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Charles Perquin; hij woont aan de Terweeweg en heeft door ziekte al een poos niet achter het orgel hier kunnen plaats nemen.
 • Na de viering gaan we naar de Willibrordschool voor de afscheidsreceptie van Peter van Beurden. U bent allemaal van harte welkom!

 

28 en 29 januari 2017

 • Maandag 30 januari is het maandelijkse Rozenkransgebed, om 20.15 uur in de dagkapel.
 • Zaterdag 4 februari is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Volgend weekend staan de voedselmanden weer klaar om gevuld te worden.
 • Zondag 5 februari kunt u om 11.45 uur de Blasiuszegen ontvangen.
 • Op die zondag viert pastor Peter van Beurden hier zijn afscheid, in een Eucharistieviering met pastor Jack de Graaf. Na de viering is er een receptie in de aula van de school. U bent allemaal van harte uitgenodigd!
 • Dit is het laatste weekend dat de grijze olifant achter in de kerk staat. U kunt daar uw bijdrage in doen voor het afscheidscadeau van pastor Peter van Beurden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Henk Heemskerk; hij woont aan de Dorpsstraat.

 

21 en 22 januari 2017

 • Ook de pastoraatgroep heet alle eerste communicantjes van harte welkom.
 • Vrijdag 27 januari om 10.30 uur is de uitvaart en begrafenis van de heer Van Haasteren.
 • Zaterdag 28 januari is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest. In Katwijk is er dan een Taizé viering.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Maria van Ammers, zij woont aan de Menno ter Braaklaan. Zij heeft een aantal jaren de bloemengroet mee verzorgd, vorige week voor het laatst. Vanwege andere verplichtingen gaat zij daar nu mee stoppen. Als er onder u iemand is die haar plaats wil aannemen, meld u dan alstublieft aan. Het is heel dankbaar werk om te doen.
 • Achter in de kerk staat de grijze olifant. U kunt daar uw bijdrage in doen voor het afscheidscadeau van pastor Peter van Beurden, dat op zondag 5 februari plaats vindt

 

14 en 15 januari 2017

 • Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan de deurcollecte ten behoeve van de vluchtelingen in onze parochie.
 • Dinsdag 17 januari is er een avond over de encycliek  ‘Laudato Sí’ van paus Franciscus: hoe kunnen wij ons ecologisch bekeren? Pastoor Michel Hagen houdt een inleiding en Cor van Beuningen, voorzitter van de Raad van Kerken  Oegstgeest, zal daarop reageren. Plaats: Dorpscentrum. Tijd: 20.00 uur. Aanmelding via de pastorie.
 • Donderdag 19 januari vindt een gesprek plaats met pastor Jim Schilder over God, roeping en naïviteit, onder de titel: het kan verkeren. Schilder was ook bekend als correspondent en oud hoofdredacteur van HP/De Tijd. Plaats: Dorpscentrum. Tijd: 20.00 uur. Aanmelding via de pastorie.
 • Zaterdag 21 januari is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Die dag begint de Actie Kerkbalans, met het luiden van alle klokken om één uur ’s middags.
 • Achter in de kerk staat de grijze olifant. Daar kunt u een envelop in doen met een bijdrage voor het afscheidscadeau voor Peter van Beurden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Grimbergen, hij woont aan de Lijtweg.

 

7 en 8 januari 2017

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage voor de voedselbank. Vanwege het koffiedrinken wordt de deurcollecte voor de vluchtelingen doorgeschoven naar volgend weekend.
 • Maandag 9 januari is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International.
 • Woensdag 11 januari is er ’s avonds de eerste ouderavond voor de Eerste Heilige Communie.
 • Vrijdag 13 januari om 10.30 uur is de uitvaart van Wil Heemskerk-Hoek en op zaterdag 14 januari om 11.00 uur is de uitvaart van Joop Zoontjes.
 • Zaterdag 14 januari is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Zondag 15 januari is hier een oecumenische viering bij het begin van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, met als voorgangers pastor De Graaf, dominee Verburg en pastor Peter van Beurden.
 • Reserveert u alvast voor de week erna: dinsdag 17 januari een avond over de groene encycliek  ‘Laudato Sí’ van paus Franciscus en donderdag 19 januari een gesprek met pastor Jim Schilder over God, roeping en naïviteit. Beide avonden vinden plaats in het Dorpscentrum. Zie ook de volgende Oke.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Best, zij woont aan de Rosa Spierlaan.
 • Met ingang van 1 januari 2017 is Pim Kouwenhoven niet langer voorzitter van de beheercommissie; zijn termijn zit erop. Pim, hartelijk bedankt!
 • vanaf vandaag staat de grijze olifant achter in de kerk. Daar kunt u een envelop in doen met een bijdrage voor het afscheidscadeau voor Peter van Beurden.
 • Zondag 22 januari vindt er van 12.30-14.00 uur een gesprek plaats met kapelaan Boris, naar aanleiding van reacties op de kerstvieringen. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd, maar wilt u zich wel aanmelden? Dan kunnen we inschatten hoeveel ruimte en broodjes er nodig zijn. Er liggen inschrijfformulieren achter in de kerk. Een uitnodigingsbrief zal op de website geplaatst worden.

 

31 december 2016 en 1 januari 2017

 • Donderdag 5 januari vergaderen pastoraatgroep en beheercommissie.
  Vragen of opmerkingen kunt u doorgeven aan het secretariaat of direct bij de pastoraatgroep.
 • Zaterdag 7 januari is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Zondag 8 januari is er na de viering van 11.00 uur koffie en thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en Nieuwjaarswensen uit te wisselen.
 • In dat weekend van 7-8 januari staan de manden voor de Voedselbank weer klaar. Aan het eind van de vieringen is de maandelijkse collecte voor de vluchtelingen.
 • De schrijfmiddag voor Amnesty International vindt deze maand plaats op de 2e maandag, namelijk 9 januari 2017.
 • Tot slot, namens de pastoraatgroep en de beheercommissie: een Zalig Nieuwjaar!

 

24 en 25 december 2016

 • Eerste en Tweede Kerstdag is er een viering om 11.00 uur.
 • Tweede Kerstdag van 14.00-15.00 uur kunt u komen om het Kindje te wiegen.
 • Dinsdag 27 december worden hier 5 (klein)kinderen gedoopt:Emma, Gijs en Rosa van Beuningen, Mees van Beuningen en Jan Vudali
 • Zaterdagavond 31 december hebben we hier de traditionele Oudejaarsviering, met glühwein en oliebollen.
 • Nieuwjaarsdag is de viering om 11.00 uur, zoals elke zondag

 

17 en 18 december 2016

 • Morgen/vandaag zondag 18 december geeft het Gemengd koor zijn jaarlijkse Kerstconcert met samenzang. Deze keer wordt een muzikale rondreis door Europa gemaakt.
 • Dinsdag 20 december is er ’s avonds om 19.00 uur een Viering van Vergeving en Verzoening.
 • Gedurende de Advent is er elke woensdag van 12.00-12.30 uur aanbidding van het Allerheiligste, in de dagkapel.
 • Zaterdagavond 24 december zijn er kerstvieringen in de hele parochie; zie voor de tijden De Augustinus en de OKe.
 • Zaterdagavond 31 december hebben we hier de traditionele Oudejaarsviering, met glühwein en oliebollen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Meijs; zij woont aan de Wijttenbachweg en gaat per 1 februari 2017 naar Leiden verhuizen.
 • Tot slot een mededeling vanuit de pastoraatgroep: zoals u gemerkt hebt is er dit jaar vanuit de parochie geen Kerstwens verstuurd met het volledige programma voor Kerst en Oud en Nieuw. Misschien rekende u wel op een aparte wens vanuit het pastorale team maar ik kan u verzekeren dat de wensen die in De Augustinus zijn verwoord, van harte aan u gericht zijn. We gaan ons beraden op een goede aanpak in de toekomst en wensen u alvast een mooie Kersttijd.


10 en 11 december 2016

 • Op dinsdag 6 december is de heer Van Oosten overleden. Hij woonde met zijn vrouw aan de Rozenlaan maar verbleef de laatste tijd in Mariënhaven in Warmond. Zijn begrafenis is op donderdag 15 december om 11.30 uur.
 • Vanavond om 20.00 uur geeft het ensemble ConcertoValiante een concert in de Laurentiuskerk in Voorschoten, o.l.v. Leonardo Valiante.
 • Gedurende de Advent is er elke woensdag van 12.00-12.30 uur aanbidding van het Allerheiligste, in de dagkapel.
 • Zaterdagavond 17 december is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • In die viering zal het Vredeslicht verwelkomd worden dat voor het elfde achtereenvolgende jaar vanuit de Geboortekerk in Bethlehem naar Nederland wordt gehaald. Daarna zal het Vredeslicht door jongeren van de RKJ Augustinus aan huis gebracht worden bij wie dat wil. U kunt zich daarvoor opgeven via een lijst achter in de kerk of via het secretariaat. Wanneer u een lantaarn meebrengt kunt u na de vieringen op 24 december het licht ook zelf mee naar huis nemen.
 • Op zondag 18 december geeft het Gemengd koor zijn jaarlijkse Kerstconcert met samenzang. Deze keer wordt een muzikale rondreis door Europa gemaakt.
 • Achter in de kerk ligt het nieuwe Bisdomblad, Tussenbeide, voor u klaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Hoek in Sassenheim. De heer Hoek is lang dirigent van het Dameskoor geweest en op deze manier willen wij laten weten dat wij hem nog niet vergeten zijn.
 • Tot slot een mededeling vanuit de pastoraatgroep: zoals u gemerkt hebt is er dit jaar vanuit de parochie geen Kerstwens verstuurd met het volledige programma voor Kerst en Oud en Nieuw. Misschien rekende u wel op een aparte wens vanuit het pastorale team maar ik kan u verzekeren dat de wensen die in De Augustinus zijn verwoord, van harte aan u gericht zijn. Daar vindt u ook alle gegevens over de diensten, evenals in de Oke. We gaan ons beraden op een goede aanpak in de toekomst en wensen u alvast een mooie Kersttijd.

 

3 en 4 december 2016

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselmand.
 • En ook voor uw gift straks bij de deurcollecte. De opbrengst daarvan wordt besteed aan ondersteuning van statushouders die nu een woning betrekken.
 • Gedurende de Advent is er elke woensdag van 12.00-12.30 uur aanbidding van het Allerheiligste, in de dagkapel.
 • Zaterdagavond 10 december is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Alvast een vooraankondiging: op zondag 18 december geeft het Gemengd koor zijn jaarlijkse Kerstconcert met samenzang. Deze keer wordt een muzikale rondreis door Europa gemaakt.
 • Achter in de kerk liggen boekenleggers met de tekst van het nieuwe Onze Vader. Neemt u er gerust een mee. Hebt u gezien dat ijverige handen de nieuwe tekst in de bundels hebben geplakt?
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Rita Eerden. Zij heeft afscheid genomen na jarenlang de rouw- en trouwdiensten op het orgel begeleid te hebben. Op deze manier willen wij haar bedanken en onze waardering laten blijken.

 

26 en 27 november 2016

 • Maandag 28 november vindt het maandelijkse Rozenkransgebed plaats, om 20.15 uur in de kapel.
 • Op dinsdag 29 november is de eerste van drie avonden ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Aan de hand van deze vraag van Jezus scherpen we onze eigen verwachtingen van Kerstmis aan, gedurende een drietal bijeenkomsten. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. U kunt zich opgeven bij pastor Van Beurden of bij het secretariaat.
 • Zaterdagavond 3 december is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest een Adventsvesper.
 • Op 4 december is er weer een Tieners op Zondag bijeenkomst met het thema   ,, SINT GEEFT”. Tieners ontdekken dat Sint Nicolaas kan inspireren tot het geven van waardevolle cadeaus: Wat weten tieners nou eigenlijk van hem? En draait het alleen om cadeaus en snoep? Of om tijd en aandacht voor elkaar !Dat gaan ze ontdekken, om 11.00 uur in de vergaderzaal van de pastorie.
 • Komend weekend staan de voedselmanden klaar en is er ook de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen.
 • Alvast een vooraankondiging: op zondag 18 december geeft het Gemengd koor zijn jaarlijkse Kerstconcert met samenzang. Deze keer wordt een muzikale rondreis door Europa gemaakt.
 • Achter in de kerk liggen enkele boekjes over het nieuwe Onze Vader. Bovendien kunt u allemaal een boekenlegger meenemen waarop dit gebed staat afgedrukt.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Veen. Zij is onlangs weduwe geworden en woont in de Wilbert in Katwijk.

 

20 en 21 november 2016

 • Maandag 28 november vindt het maandelijkse Rozenkransgebed plaats, om 20.15 uur in de kapel.
 • Op dinsdag 29 november is de eerste van drie avonden ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Aan de hand van deze vraag van Jezus scherpen we onze eigen verwachtingen van Kerstmis aan, gedurende een drietal bijeenkomsten. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. U kunt zich opgeven bij pastor Van Beurden of bij het secretariaat.
 • Zaterdagavond 3 december is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest een Adventsvesper.
 • Op 4 december is er weer een Tieners op Zondag bijeenkomst met het thema   ,, SINT GEEFT”. Tieners ontdekken dat Sint Nicolaas kan inspireren tot het geven van waardevolle cadeaus: Wat weten tieners nou eigenlijk van hem? En draait het alleen om cadeaus en snoep? Of om tijd en aandacht voor elkaar !Dat gaan ze ontdekken, om 11.00 uur in de vergaderzaal van de pastorie.
 • Komend weekend staan de voedselmanden klaar en is er ook de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen.
 • Alvast een vooraankondiging: op zondag 18 december geeft het Gemengd koor zijn jaarlijkse Kerstconcert met samenzang. Deze keer wordt een muzikale rondreis door Europa gemaakt.
 • Achter in de kerk liggen enkele boekjes over het nieuwe Onze Vader. Bovendien kunt u allemaal een boekenlegger meenemen waarop dit gebed staat afgedrukt.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Veen. Zij is onlangs weduwe geworden en woont in de Wilbert in Katwijk.

 

20 en 21 november 2016

 • Zaterdagavond 26 november is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Zondag 27 november, de eerste zondag van de Advent, is er gezinsviering. In de Adventstijd zijn er boeiende kinderwoorddiensten.
 • Op dinsdag 29 november is de eerste van drie avonden ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Aan de hand van deze vraag van Jezus scherpen we onze eigen verwachtingen van Kerstmis aan, gedurende een drietal bijeenkomsten. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. U kunt zich opgeven bij pastor Van Beurden of bij het secretariaat.
 • Via het Serve the Sint City team hebben we het verzoek gekregen om de Sintactie onder jullie aandacht te brengen. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die het  mogelijk maken om gezinnen die dit zelf niet kunnen bekostigen toch een fijn Sinterklaasfeest te geven. Achterin liggen folders waarop staat hoe u mee kunt doen.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Bert Gerritsen, die vorige week bij Willibrordzondag nog optrad als parochiefotograaf. Hij woont aan de Rozenlaan en herstelt van een knieoperatie.

 

12 en 13 november 2016

 • Zaterdagavond 19 november is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Via het Serve the Sint City team hebben we het verzoek gekregen om de Sintactie onder jullie aandacht te brengen. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die het  mogelijk maken om gezinnen die dit zelf niet kunnen bekostigen toch een fijn Sinterklaasfeest te geven. Achterin liggen folders waarop staat hoe u mee kunt doen. Opgeven kan nog vóór 14 november, vandaag dus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Schut, zij verblijft tijdelijk in Wijckerslooth om te herstellen van een heupoperatie.
 • Op deze feestelijke Willibrordzondag wordt u allemaal uitgenodigd voor een gezellige nazit met koffie, thee, limonade en wat lekkers.

5 en 6 november 2016

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Voedselbank!
 • En bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan de deurcollecte na afloop van de viering, ten behoeve van de vluchtelingen in onze parochie.
 • Maandag 7 november is de pastorie open van 14.00-16.00 uur, voor het schrijven van brieven voor Amnesty International. U bent van harte uitgenodigd!
 • Zaterdagavond 12 november is er Vormselviering om 19.00 uur, hier in deze kerk.
 • Over een week vieren we Willibrordzondag. Wat is een feest zonder taart(en)? We bedachten dat het leuk zou zijn wanneer parochianen iets zouden bakken voor het Willibrordfeest. Heel Oegstgeest Bakt, zeg maar. Van te voren aanmelden mag, hoeft niet. We laten ons graag verrassen!
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Charles Perquin die tijdelijk is uitgeschakeld als onze vaste zaterdagavond organist. Hij woont aan de Terweeweg.

29 en 30 oktober 2016

 • Maandag 31 oktober is om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed, in de kapel van deze kerk.
 • Dinsdag 1 november wordt het feest van Allerheiligen gevierd in de ochtendmis van 9.30 uur.
 • Woensdag 2 november is het Allerzielen. ’s Avonds om 19.00 uur herdenken wij in een Woord- en Communieviering de overledenen van het afgelopen jaar en al onze geliefde overledenen.
 • Donderdag 3 november vergaderen de pastoraatgroep en de beheercommissie. Hebt u vragen of opmerkingen, meld ze dan bij ons of aan het secretariaat.
 • Zaterdagavond 5 november is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Over twee weken vieren we Willibrordzondag. Wat is een feest zonder taart(en)? Pastor van Beurden en ik bedachten dat het leuk zou zijn wanneer parochianen iets zouden bakken voor het Willibrordfeest. Heel Oegstgeest Bakt, zeg maar. Van te voren aanmelden mag, hoeft niet. We laten ons graag verrassen!
 • Achter in de kerk ligt de nieuwe Augustinus voor u klaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Devilee-Geenen, zij woont aan de Geversstraat.

 

22 en 23 oktober

 • Vrijdagavond 28 oktober is er vrijwilligersavond  voor alle vrijwilligers van onze parochiekern. Vergeet niet om u aan te melden, het wordt een gezellige avond!
 • Zaterdagavond 29 oktober is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer en mevrouw Van Oosten. Zij wonen aan de Rozenlaan en kunnen wel wat bemoediging vanuit onze geloofsgemeenschap gebruiken.

 

15 en 16 oktober

 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Elsen; zij woont aan de Menno ter Braaklaan. Laat dit bloemetje een troost voor haar zijn, nu zij onlangs weduwe is geworden.

8 en 9 oktober

 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Hogervorst; hij woont aan de Willem Dudoklaan. Laat dit bloemetje een troost voor hem zijn, nu hij onlangs weduwnaar is geworden.

1 en 2 oktober

 • Dank u wel voor uw bijdrage aan de voedselmanden en voor de deurcollecte na afloop van deze viering.
 • Maandag 3 oktober is de pastorie open van 14.00-16.00 uur; u kunt dan brieven komen schrijven voor Amnesty International.
 • Pastor Peter van Beurden is t/m a.s. vrijdag wegens vakantie afwezig.
 • Achter in de kerk ligt de nieuwe Augustinus klaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Roozeboom-van Haasteren; zij woont aan de Regentesselaan. Laat dit bloemetje een troost voor haar zijn, nu zij onlangs weduwe is geworden.

 

24 en 25 september

 • De afgelopen tijd heeft onze pastoraal werker Truus Wüts, locatiereferent voor Katwijk, het besluit genomen haar werk als pastoraal werker te beëindigen.
  Truus heeft de laatste drie jaar veel te kampen gehad met tegenslagen
  in haar gezondheid en met het wegvallen van dierbaren in de familiekring.
  Truus wil om reden van haar gezondheid haar afscheid klein houden.
  In ons parochieblad De Augustinus, dat volgende week uitkomt, brengt zij zelf haar besluit onder woorden.
  Truus vertrekt per 1 november.
 • Maandag 26 september is om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed in de kapel.
 • Aanstaande zaterdag 1oktober is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Zondag 2 oktober staan de voedselmanden weer klaar en is er deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar het echtpaar Buikstra. Zij wonen aan de Apollolaan en zijn 60 jaar getrouwd.

 

10 en 11 september

 • Dinsdagochtend om 11.00 uur is hier de uitvaart van de heer Bart van Elsen.
 • Zaterdag 17 september vindt de jaarlijkse Zonnebloemviering plaats, om 10.00 uur in de aula van het Duinzigt college.
 • Het pastorale team heeft besloten het vakantierooster voor de zaterdagavond ook na de vakantie te handhaven. Aanstaande zaterdag 17 september is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Zondag 18 september is hier geen viering, vanwege de oecumenische Vredesviering in de Regenboogkerk die om 10.00 uur begint. Met het oog op de lezing van die dag, over Esau die zijn geboorterecht verkwanselt voor een bord rode linzen, stellen wij dresscode rood voor: kleding met een groter of kleiner rood accent.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Marieke Karsten, zij woont aan de Frederik Hendriklaan. Vanwege een radioactieve behandeling in het LUMC moet zij nog twee weken afstand houden van mensen; wij willen met dit bloemetje onze nabijheid betonen.

 

3 en 4 september

 • Hartelijk dank voor uw bijdrage in de voedselmanden.
 • Maandag 5 september is er weer gelegenheid om brieven voor Amnesty International te schrijven. De pastorie is open van 14.00-16.00 uur.
 • Maandagavond om 20.00 uur is hier op de pastorie vormselouderavond.
 • Woensdagavond 7 september vindt de jaarlijkse Augustinuslezing plaats, om 20.00 uur in gebouw Sion bij de Jozefkerk in Wassenaar. Voorafgaand is er om 19.00 uur een viering in de genoemde kerk.
 • Het pastorale team heeft besloten het vakantierooster voor de zaterdagavond ook na de vakantie te handhaven. Aanstaande zaterdag 10 september is de viering om 19.00 uur in Oegstgeest.
 • Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting, bij een kopje koffie, thee of limonade.
 • Denkt u aan de deurcollecte voor de vluchtelingen?
 • En wilt u ook de affiches goed bekijken en uw gegevens invullen, wanneer u zich wilt opgeven als vrijwilliger? Er lopen voldoende mensen rond om u meer inlichtingen over de vacatures te geven.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Möller, zij woont aan de Wilthoeflaan.

 

27 en 28 augustus

 • Tot en met vandaag had u gelegenheid om een bedrag te schenken in de Olifant, als bijdrage voor de verhuizing van pastor Berry Lansbergen. Hartelijk dank voor uw goede gaven, wij zorgen dat het totale bedrag bij hem terecht komt.
 • Maandag 29augustus is het maandelijkse Rozenkransgebed, ’s avonds om 20.15 uur in de kapel.
 • Het pastorale team heeft besloten het vakantierooster voor de zaterdagavond ook na de vakantie te handhaven. Aanstaande zaterdag 3 september is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Zondag 4 september is het Augustinuszondag en starten we het kerkelijke werkjaar, met koffie, thee en ontmoeting na de viering.
 • Komend weekend staan de voedselmanden weer klaar en is er de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Vooraankondiging: woensdag 7 september vindt de jaarlijkse Augustinuslezing plaats, om 20.00 uur in gebouw Sion bij de Jozefkerk in Wassenaar. Voorafgaand is er om 19.00 uur een viering in de genoemde kerk.
 • De Vormselvoorbereiding is begonnen. Vóór eind augustus kunnen jongeren zich nog aanmelden, nog een paar dagen dus.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Janssen, zij woont aan de Jan van Ruusbroeclaan.

 

13 en 14 augustus

 • Maandag 15 augustus is het feest van Maria Tenhemelopneming. ’s Avonds om 19.00 uur is er een eucharistieviering met medewerking van de Schola.
 • Aanstaande zaterdag 20 augustus is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Aanstaande zondag 21 augustus gaat pastor Berry Lansbergen voor de laatste keer voor hier in Oegstgeest. We nemen dan informeel afscheid van hem, zijn officiële afscheid vindt later plaats.
 • Diezelfde zondag 21 augustus is om half 9 ’s morgens in Noordwijk de Jeroensommegang – een  stille tocht door Noordwijk-Binnen waar de wandelaars stilstaan bij het leven en werk van St. Jeroen en bidden om het goed verstaan van het evangelie in onze moderne tijd. Na afloop is er een eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. Van den Hende en het openen van de Heilige Deur.
 • De Vormselvoorbereiding is begonnen. Vóór eind augustus kunnen jongeren zich nog aanmelden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Van Dalen, hij woont aan de Rijnsburgerweg.

 

7 en 8 augustus

 • Aanstaande zaterdag 13 augustus is de viering om 19.00 uur hier in Oegstgeest.
 • Maandag 15 augustuss is het feest van Maria Tenhemelopneming. ’s Avonds om 19.00 uur is er een eucharistieviering met medewerking van de Schola.
 • Zondag 21 augustus vindt om half 9 ’s morgens in Noordwijk de Jeroensommegang plaats – een  stille tocht door Noordwijk-Binnen waar de wandelaars stilstaan bij het leven en werk van St. Jeroen en bidden om het goed verstaan van het evangelie in onze moderne tijd. Na afloop is er een eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. Van den Hende en het openen van de Heilige Deur. Zie voor meer informatie de folder achterin de kerk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Prein-Heijstek, zij woont aan de Jan Steenlaan. Op deze manier willen wij haar laten weten dat wij als geloofsgemeenschap aan haar denken.

 

30 en 31 juli

 • Komende week vinden er werkzaamheden plaats op het algemeen hofje van de begraafplaats. De begraafplaats zal daarom op bepaalde tijden gesloten zijn, afhankelijk van wanneer de werkzaamheden kunnen plaats vinden.
 • Aanstaande zaterdag 6 augustus is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • Zondag 7 augustus staan de voedselmanden klaar.
 • Dan is ook de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Juffermans-van Dorenmalen, zij woont aan de Haarlemmertrekvaart.

 

23 en 24 juli

 • Maandag 23 juli is het maandelijkse Rozenkransgebed, om 20.15 uur in de kapel.
 • Komende zaterdag 30 juli is de viering om 19.00 uur hier in Oegstgeest.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Joke Coremans, zij woont aan de Warmonderweg in Leiden en is een van de gastvrouwen van de pastorie. Wij wensen haar een spoedig herstel.

 

16 en 17 juli

 • Komende zaterdag 23 juli is de viering om 19.00 uur in Katwijk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar pastor Berry Lansbergen, die gisteren zijn verjaardag vierde, de laatste in onze parochie.

 

9 en 10 juli

 • De Nederlandse bisschoppen zijn in januari een videokanaal gestart op internet:
 • katholiekleven.nl  met als doel inspiratie en informatie. Daarnaast is er ook een videokanaal op YouTube en Facebook. Achterin vindt u een aantal exemplaren van deze nieuwsbrief, waarop u zich kunt abonneren, digitaal of op papier.
 • Komende zaterdag 16 juli is de viering om 19.00 uur in deze kerk. Op diezelfde tijd is er in H. Joannes de Doper in Katwijk een Taizéviering.
 • De nieuwe uitgave van het bisdomblad Tussenbeide ligt achter in de kerk.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Van Maris. Zij woont aan de Aert van Neslaan en kan wel een bemoediging vanuit onze geloofsgemeenschap gebruiken.

 

2 en 3 juli

 • Op de eerste plaats hartelijk dank voor uw gaven voor de voedselmand.
 • Na de viering is de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Donderdag 7 juli vergaderen de pastoraatgroep en de beheercommissie. Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons weten.
 • Vrijdagochtend om 9.00 uur sluit Duinzigt hier in deze kerk in schooljaar af.
 • Komende zaterdag 9 juli is de viering om 19.00 uur in de Joannes de Doperkerk in Katwijk. Het zomerrooster gaat dan in voor de komende twee maanden.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Riet Werkhoven. Zij woont aan de Terweeweg en herstelt van een oogoperatie.
 • De nieuwe Augustinus ligt achter in de kerk.
 • OP ZATERDAGAVOND: EN DAN BENT U NU WELKOM VOOR DE BORREL VANWEGE DE AFSLUITING VAN HET WERKJAAR!

 

25 en 26 juni

 • Van 6 t/m 26 juni is pastor Peter van Beurden op vakantie. Op maandMaandagavond 27 juni is om 20.15 uur het maandelijkse Rozenkransgebed in de kapel.
 • Zaterdagavond 2 juli na de viering van 19.00 uur sluiten we het werkjaar af met een borrel. Vrijwilligers en parochianen zijn van harte welkom.
 • Zondag 3 juli is de laatste Rock Solid bijeenkomst voor de vakantie van TOZ, tieners op zondag. Het thema is: Geloven met al je zintuigen. Traditiegetrouw wordt het seizoen afgesloten met een Banana Split. Geef het door aan de jongeren in uw omgeving.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar de heer Zandvliet. Hij woont aan de Lavendelhof en is herstellende van een operatie.

 

18 en 19 juni

 • Van 6 t/m 26 juni is pastor Peter van Beurden op vakantie. Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u terecht op het secretariaat. Telefonisch is het secretariaat altijd bereikbaar.
 • Bericht voor jongeren en tieners: jullie zijn van harte welkom voor een leuke activiteit samen met de tieners/jongeren uit Leiden: Op vrijdag 24 juni om 17.45 uur verzamelen we in Katwijk zuid boven aan de boulevard. Om 18.00 uur zoeken we een plek in de duinen waar we met kapelaan Boris de H. Mis (buiten!) vieren. Daarna gaan we met elkaar eten, voor frietjes graag zelf geld meenemen drinken zelf meebrengen. Verder zullen we spelen op het strand doen. Wel graag even opgeven via FB (persoonlijk bericht). Een Mis in de duinen is wel heel bijzonder: Wees erbij!! Ouders en andere familieleden: geef dit door aan de jongeren in uw omgeving.
 • Op zaterdagavond 25 juni om verzorgt het Gemengd Koor o.l.v. Mijke de Ru een Evensong. Liturg is pastor Berry Lansbergen, de viering begint om 19.00 uur.
 • Zondag 26 juni is er Gezinsviering, met medewerking van Spirit en het kinderkoor.
 • Zaterdagavond 2 juli na de viering van 19.00 uur sluiten we het werkjaar af met een borrel. Vrijwilligers en parochianen zijn van harte welkom.
 • Zondag 3 juli is de laatste Rock Solid bijeenkomst voor de vakantie van TOZ, tieners op zondag. Het thema is: Geloven met al je zintuigen. Traditiegetrouw wordt het seizoen afgesloten met een Banana Split. Ook hier geldt weer: geef het door aan de jongeren in uw omgeving.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar Ria en Wim van Kesteren. Zij wonen aan de Ommevoort en waren op 14 juni 60 jaar getrouwd, een felicitatie vanuit onze geloofsgemeenschap waard.

11 en 12 juni

 • Van 6 t/m 26 juni is pastor Peter van Beurden op vakantie. Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u terecht op het secretariaat. Telefonisch is het secretariaat altijd bereikbaar.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Hilde Günther, gebedsleider in onze parochiekern. Zij woont aan de Zonnebloemlaan in Katwijk en wij wensen haar met deze bloemen een spoedig herstel toe.
 • Vervolgens heette Els van Leuken kapelaan Boris officieel hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap, met de volgende woorden: “Het komt niet zo vaak voor dat een parochie een pas gewijde priester mag ontvangen en we voelen ons daarmee bevoorrecht. Er is moed voor nodig om een positief antwoord te geven op de roeping tot priester. Dat wordt mooi uitgedrukt in het volgende gedicht:
 • De dag kwam dat de lucifer tot de kaars zei: ‘Ik heb opdracht je aan te steken.’ ‘O nee, doe dat alsjeblieft niet,’ schrok de kaars, ‘als ik brand zijn mijn dagen geteld’. De lucifer vroeg: ‘maar wil je dan je hele leven lang koud en hard blijven, zonder echt geleefd te hebben?’ ‘Maar branden doet pijn en verteert mijn krachten,’ fluisterde de kaars onzeker en vol angst. ‘Dat is waar’, antwoordde de lucifer, ‘maar dát is toch het geheim van onze roeping? Jij en ik, we zijn geroepen licht te zijn. Wat ik als lucifer kan doen is weinig. Steek ik je echter niet aan, dan mis ik de zin van mijn leven. Ik ben ervoor om vuur te ontsteken. Jij bent een kaars, jij bent ervoor om licht en warmte te verspreiden. Alles wat je aan pijn, leed en kracht geeft, wordt veranderd in licht. Je gaat niet verloren als je je geeft. Anderen zullen je licht verder dragen. Alleen als je weigert zul je sterven….’ Toen boog de kaars het hoofd en sprak: Ik vraag u, steek me aan.’
 • Boris, vorige week zaterdag vroeg je wat wij van jou als priester verwachten. Ik heb daar over nagedacht en mijn antwoord daarop is: de verbinding leggen tussen God en ons mensen. Daarin zijn roeping en wens gelijk.
 • Meer dan vroeger heeft ieder in deze tijd zijn of haar persoonlijke beleving, temperament en manier om uitdrukking te geven aan het geloof en ik hoop dat we elkaar daarin van alle kanten kunnen respecteren en de ruimte kunnen geven.
 • Straks is er gelegenheid om kapelaan Boris te feliciteren, bij een feestelijk kopje koffie, thee of limonade, maar voordat het zo ver is wil ik u nog iets uitleggen: de zegen die wij dadelijk van kapelaan Boris gaan ontvangen is een bijzondere zegen, namelijk de neomistenzegen. In de traditie van de kerk wordt aan de neomistenzegen een bijzondere genade toegekend.”

4 en 5 juni

 • Maandag 6 juni worden er weer brieven geschreven voor Amnesty International. De pastorie is open van 14.00-16.00 uur, u bent van harte welkom.
 • Van 6 t/m 26 juni is pastor Peter van Beurden op vakantie. Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u terecht op het secretariaat. Telefonisch is het secretariaat altijd bereikbaar.
 • Op zondag 12 juni doet kapelaan Boris Plavčić  zijn eerste zondagse Eucharistieviering in Oegstgeest. Wij heten hem dan welkom en er is koffie/thee/limonade na de viering.
 • Na de viering is er de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • De nieuwe Augustinus ligt achterin.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Rita Eerden, organiste van het dameskoor bij uitvaarten. Zij woont aan de Starrenburglaan in Wassenaar en wij willen haar van harte beterschap wensen bij een ernstige ziekte.

28 en 29 mei

 • Zaterdagmorgen 28 mei heeft bisschop Van den Hende aan het einde van de wijdingsplechtigheid bekendgemaakt dat Boris Plavčić benoemd is in onze parochie H. Augustinus. We heten Boris van harte welkom als priester in onze parochie en verheugen ons op de samenwerking.
 • Bij dit heuglijke feit is echter ook bekendgemaakt dat pastor Berry Lansbergen onze parochie gaat verlaten en wel per 1 september dit jaar. Pastor Lansbergen zal een nieuwe benoeming krijgen waarbij hij tevens wat minder uren zal gaan werken. We zien pastor Lansbergen met lede ogen vertrekken, maar begrijpen dat de bisschop de beroepskrachten evenredig moet verdelen. Over zijn vertrek zult u later meer vernemen.
 • Wij wensen hen beiden veel zegen toe bij hun werk in Gods wijngaard.
 • Tevens kunnen we bekend maken dat de bisschop een tijdelijke invalkracht heeft benoemd om de eerste maanden van het ziek zijn van pastoraal werker Truus Wüts op te vangen. Mevrouw Désirée Bühler (niet te verwarren met onze parochiesecretaresse Désirée de Bruin) zal zich tot oktober één dag in de week inzetten in de parochiekern Katwijk. Ook haar heten we van harte welkom. Namens het parochiebestuur en het pastoraal team, Pastoor Michel Hagen.
 • Maandag 30 mei is het maandelijkse Rozenkransgebed, om 20.15 uur in de kapel.
 • Donderdag 2 juni vergaderen de pastoraatgroep en de beheercommissie. Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons weten.
 • Op zaterdagavond 4 juni gaat pastor Boris Plavčić  voor het eerst voor in de Eucharistieviering. Op zondag 12 juni is zijn eerste zondagse Eucharistieviering. Wij heten hem dan welkom en er is koffie/thee/limonade na de viering.
 • Komend weekend staan de voedselmanden weer klaar en is er de maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen in onze parochie.
 • Pastoor Hagen heeft ter ere van zijn 25 jarig priesterjubileum een boekje uitgebracht genaamd “100 Hagenpreken“. Dit handzame boekje bevat 100 makkelijk leesbare columns waarin het leven van alledag wordt gekoppeld aan ons geloof. U kunt het boekje na afloop van de viering kopen voor 5 euro. De prijs in de boekhandel is 9,95.
 • De bloemengroet gaat dit weekend naar mevrouw Jansen. Zij woont aan de Lavendelhof en is herstellende van een operatie. Wij wensen haar van harte beterschap.