Zonnebloem

afdeling Oegstgeest: aandacht is mensenwerk

“Houd altijd in donkere dagen dat kleine lichtje vast. Al is het bijna niet te dragen en ziet u alles als een last. Die glimlach die u wordt gegeven, een klein gebaar, een troostend woord. Dat geeft toch inhoud aan ieders leven, door zoiets kan men dan weer voort.”

Bezoek en activiteiten
Het bezoeken van langdurig zieken en lichamelijk gehandicapten van alle leeftijden, en van hulpbehoevende ouderen vormt het hart van het Zonnebloemwerk. Maar behalve die bezoeken wordt ook een aantal activiteiten door de plaatselijke Zonnebloemafdeling ondernomen waarvoor gasten worden uitgenodigd. Zo wordt er bijna ieder jaar een dagboottocht georganiseerd, is er voor mensen die rolstoelgebonden zijn een bezoek aan de Keukenhof en vindt er in september een ontmoetingsdag plaats. Tijdens deze dag is er extra aandacht voor zieken.
Wie liever deel uitmaakt van een kleinere groep, is welkom tijdens de spelletjesochtend of bij bijvoorbeeld het bloemschikken.

Samen even weg
Mensen die door ziekte of handicap de deur bijna niet meer uitkomen, doen dikwijls ook niet meer die dingen die ze graag zouden willen doen. Daarom biedt De Zonnebloem ook de mogelijkheid om gewoon eens een middag te winkelen in het plaatselijke winkelcentrum of een bezoek te brengen aan de jaarlijkse 5 mei braderie. Een museumbezoek, misschien wel een film ´pakken´ in de bioscoop of lekker kijken naar de maandelijkse film die de ouderenbonden organiseren in Hofwijck, een theatervoorstelling of eens een concert bijwonen in de Leidse Hout. Dit soort kleinschalige activiteiten met een paar deelnemers die begeleid worden door Zonnebloemvrijwilligers, zijn in overleg tussen deelnemer en bezoeker mogelijk.

Hoewel De Zonnebloem al jaren openstaat voor mensen van alle gezindten, had zij oorspronkelijk een katholieke signatuur. Er is dan ook een warme relatie met de H. Willibrordparochie.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lineke Zwart, secretaris Zonnebloem Oegstgeest
Telefoon: 071-5227657
E-mail: linekezwart@gmail.com